This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

YaraVita BIOTRAC/OPTITRAC | Plantekultur
Ingen treff

YaraVita BIOTRAC/OPTITRAC

YaraVita Biotrac™ er en flytende formulering for bladgjødsling, basert på en blanding av næringsstoffer og bioaktive forbindelser ekstrahert fra algen Ascophyllum nodosum.

Produktet ble utviklet for å begrense påvirkningen av abiotiske stressforhold (f.eks. kulde og tørke) og for å hjelpe planten i perioder med høy fotosynteseaktivitet for å stimulere blomstring, fuktsetting og forbedre avlingskvalitet og kvantitet.

Den flytende formuleringen gjør det enkelt å måle, helle og blande produktet i sprøytetanken.

God blandbarhet gjør at produktet kan blandes med de fleste plantevernmidler.

Korn

100-300 ml/daa tilført fra 2 bladstadiet og utover (BBCH 12 til 39). Gjenta behandlingene innen disse vekststadiene med 10-14 dagers intervall, etter behov avhengig av forholdene. Vannmengde. 20 l/daa.

Raps

200-300 ml/daa ved 4 til 9 bladstadiet, og igjen ved begynnende strekning fram til begynnende blomstring. Vannmengde 20 l/daa.

Potet

1-3 behandlinger med 200-300 ml/daa. Første behandling 7-14 dager etter 100 % oppspiring, 2. behandling ved knolldanning, og 3. behandling i knolltilveksten. Vannmengde: 20 l/daa.

Jordbær

Friland: 300 ml/daa tilført ved grønn knopp, ved blomstring og gjentatt 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.

Blandbarhet

Den flytende formuleringen gjør det enkelt å måle, helle og blende produktet i sprøytetanken.
God blandbarhet gjør at produktet kan blandes med de fleste plantevernmidler, for å spare både tid og penger. Men sjekk først aktuell blandbarhet ved å bruke den gratis Tankmix-informasjonen til Yara.