This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Scala | Plantekultur
Ingen treff

Scala

400 g pyrimetanil pr. l
Advarsel

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot soppsykdommer i eple, pære og jordbær på friland.

Virker forebyggende mot gråskimmel og skurv. Mot skurv er det også en kurativ virkning om sprøyting blir utført innen 72 timer etter infeksjon. Dårlig virkning mot mjøldogg. Pyrimetanil hemmer dannelse av enzymer som soppene trenger for å kunne angripe plantevevet. Pyrimetanil har kryssresistens med andre anilinopyrimidiner som cyprodinil. Man bør derfor veksle med preparater fra andre middelgrupper. For å begrense risikoen for utvikling av resistente soppstammer, bør ikke Scala brukes mer enn én gang pr. vekstsesong i jordbær og tre ganger i eple og pære.

Scala virker best ved temperaturer opp mot 15⁰C. Lang opptørkingstid kan gi fare for sviing. Under slike sprøyteforhold på friland kan det også oppstå korkdannelse på pærer. Riktig behandlingstid i jordbær vil være under blomstring. I eple og pære vil beste behandlingstidspunkt være mellom stadiene grønn spiss og avblomstring.

Blandbarhet: Kan blandes med vanlige sopp- og insektmidler der det er sammenfallende bruksområder og brukstider, men det må ikke blandes med soppmidlet fosetyl aluminium (Aliette 80 WG), Syllit 544 SC eller enkelte gjødselstoffer. Se blandetabeller.

Godkjenninger

Mot gråskimmel og skurv i prydplanter på friland.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 1 l

Behandlingsfrist

Jordbær:
14 dager
Frukt:
30 dager

Dose

Jordbær:
Bruk 200 ml i min. 100 liter vann pr. 1000 m enkeltrad eller pr. daa.
Se sprøyteplan for dosering i dobbelt rad.
Eple:
Bruk 75 ml i 100 l vann
Pære:
Bruk 112 ml i 100 l vann

Filter

P2/A1

NAD

200 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

5 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Scala opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur