This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Scala | Plantekultur

Scala

Varenr: 410224

400 g pyrimetanil pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i eple, pære og jordbær på friland.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Virker forebyggende mot gråskimmel og skurv. Mot skurv er det også en kurativ virkning om sprøyting blir utført innen 72 timer etter infeksjon. Dårlig virkning mot mjøldogg. Pyrimetanil hemmer dannelse av enzymer som soppene trenger for å kunne angripe plantevevet. Pyrimetanil har kryssresistens med andre anilinopyrimidiner som cyprodinil. Man bør derfor veksle med preparater fra andre middelgrupper. For å begrense risikoen for utvikling av resistente soppstammer, bør ikke Scala brukes mer enn én gang pr. vekstsesong i jordbær og tre ganger i eple og pære.

Scala virker best ved temperaturer opp mot 15⁰C. Lang opptørkingstid kan gi fare for sviing. Under slike sprøyteforhold på friland kan det også oppstå korkdannelse på pærer. Riktig behandlingstid i jordbær vil være under blomstring. I eple og pære vil beste behandlingstidspunkt være mellom stadiene grønn spiss og avblomstring.

Blandbarhet: Kan blandes med vanlige sopp- og insektmidler der det er sammenfallende bruksområder og brukstider, men det må ikke blandes med soppmidlet fosetyl aluminium (Aliette 80 WG), Syllit 544 SC eller gjødselstoffer.

Scala har off-label godkjenning.
Mot gråskimmel og skurv i prydplanter på friland.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær:
14 dager
Frukt:
30 dager

Dose:

Jordbær:
Bruk 200 ml i min. 100 liter vann pr. 1000 m enkeltrad eller pr. daa.
Se sprøyteplan for dosering i dobbelt rad.
Eple:
Bruk 75 ml i 100 l vann
Pære:
Bruk 112 ml i 100 l vann

Filter: P2/A1
NAD: 200 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

5 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Scala opptrer i: