This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Utviklingsstadier i korn | Plantekultur
Ingen treff
Plantevern

Utviklingsstadier i korn

Utviklingsstadier i korn, illustrert.
Fig. over er ikke fullstendig, men vi ser plantenes utviklingsstadium i de faser hvor det er aktuelt å sette inn tiltak, frem til beg. blomstring.

BBCH:

Frøplante

 • 11 Første blad foldet ut

 • 12 Andre blad foldet ut

Busking

 • 21 Hovedskudd og et buskingsskudd

 • 22 Hovedskudd og to buskingsskudd

Strekning

 • 31 Første leddknute påvisbar

 • 32 Andre leddknute påvisbar

 • 39 Flaggblad fullt utviklet

Holk

 • 45 Holken sveller

 • 49 Første snerp synlig

Skyting

 • 51 Øverste del av aks synlig

 • 55 Halve akset synlig

 • 59 Aksskyting fullstendig

Blomstring

 • 61 Begynnende blomstring

 • 69 Blomstring avsluttet

Mating

 • 71 Klar væske i kjernen

 • 75 Melkestadiet, medium

Modning

 • 87 Hardt deigstadium

 • 89 Deigstadium ferdig