This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Utviklingsstadier i korn | Plantekultur
Ingen treff

Utviklingsstadier i korn

Fig. over er ikke fullstendig, men vi ser plantenes utviklingsstadium i de faser hvor det er aktuelt å sette inn tiltak, frem til begynnende blomstring.

BBCH:

Frøplante

 • 11 - Første blad foldet ut.

 • 12 - Andre blad foldet ut.

Busking

 • 21 - Hovedskudd og et buskingsskudd.

 • 22 - Hovedskudd og to buskingsskudd.

Strekning

 • 31 - Første leddknute påvisbar.

 • 32 - Andre leddknute påvisbar.

 • 39 - Flaggblad fullt utviklet.

Holk

 • 45 - Holken sveller.

 • 49 - Første snerp synlig.

Skyting

 • 51 - Øverste del av aks synlig.

 • 55 - Halve akset synlig.

 • 59 - Aksskyting fullstendig.

Blomstring

 • 61 - Begynnende blomstring.

 • 69 - Blomstring avsluttet.

Mating

 • 71 - Klar væske i kjernen.

 • 75 - Melkestadiet, medium.

Modning

 • 87 - Hardt deigstadium.

 • 89 - Deigstadium ferdig.