Såvarer

Bygg

Norsk bygg er den viktigste ingrediensen til kraftfôrproduksjonen i Norge. En god råvare er en forutsetning for kraftfôr av høy kvalitet. Det er en viss forskjell i dyrkingsegenskapene mellom seksradsbygg og toradsbygg. Seksradsbygg er normalt tidligere enn toradsbygget, mens toradsbygget er mer kravfullt med tanke på vekstforholdene, blant annet pH tilstanden i jorda. Toradsbygg har normalt høyere avlingspotensiale enn seksradsbygg.

Normalt er værresistensen bedre i toradsbygg enn i seksradsbygg. Det vil si at kornet tåler å stå ute lenger i moden tilstand. Under vanskelige innhøstingsforhold er dette å anse som en svært positiv egenskap for toradsbygget.

Seksradsbygg

Brage

Brage er tilbudet vårt i det halvtidlige seksradssortimentet. Over år har Brage gitt høy og stabil avling i hele dyrkingsområdet. Stråstyrken er god, mens stråkvaliteten kunne vært bedre. Sjukdomsmessig er sorten relativt sterk mot de fleste soppsjukdommene. Med sine gode dyrkingsegenskaper og høye avlingstall har Brage blitt en dominerende seksradssort i hele dyrkingsområdet.
Veksttid: 104 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

Rødhette

bygg

Rødhette er den nyeste sorten i seksradssortimentet, og har fått navnet ut fra sin rødelige aksfarge. Sorten er sein, og avlingspotensialet er svært høyt, faktisk på linje med de seine toraderne. Dyrkningsteknisk viser Rødhette gode egenskaper. Stråstyrken er god, og sorten er sterk mot de vanlige bladflekksjukdommene. Proteininnholdet er lavt, noe som nok kan relateres til avlingsnivået.
Veksttid: 110 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa 

Dyrkingsegenskaper tidlige byggsorter

 BrageRødhette
Real avling 2014-20170+6
Rel avling
Østlandet100107
Midt-Norge100107
Stråstyrke66
Strålengde33
Mjøldogg49
Grå øyeflekk73
Bygg brunflekk77
Spragleflekk65
Hl-vekt55
1000-kornvekt44
Proteininnhold53
Treskbarhet88
Spiretreghet57
DON-verdi83

Kilde: NIBIO

Forklaring til tabeller
Veksttid = Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage (tidligbygg), Marigold (seint bygg), Ringsaker (havre), Bjarne (vårhvete).
1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høye DON-tall, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, høy skallprosent, lavt falltall
10 = god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lave DON-tall, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, lav skallprosent, høyt falltall

Print Friendly, PDF & Email