This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Delan WG | Plantekultur

Delan WG

Varenr: 410210

700 g ditianon pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Soppmiddel i eple, pære, plomme, kirsebær, stikkelsbær, rips og prydplanter på friland og i veksthus.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Brukes forebyggende ved at det hemmer spiring av soppsporer. Preparatet har særlig god virkning mot skurv og mange bladflekksykdommer, men har dårlig virkning mot mjøldogg.
Delan WG er skånsom mot de fleste planter, men er ikke prøvd på alle sorter og arter.

Ved manglende erfaring og ved blanding med andre midler, bør en prøvebehandle et mindre antall planter. Delan er ikke egnet til integrert fruktproduksjon.

Delan WG har off-label godkjenning.
Mot soppsjukdommer i plomme og solbær.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 kg

Behandlingsfrist:

Eple, pære og kirsebær:
21 dager
Plomme:
Før blomstring
Stikkelsbær og rips:
Før kart danning

Dose:

35-100 g i 100 l vann

Filter: P2/A1
NAD: 150 g/daa
Lagring: Tørt
Avst.vann:

Frukt:
30 m
Bær:
10 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Delan WG opptrer i: