This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Delan WG | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410210

Delan WG

700 g ditianon pr. kg
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Soppmiddel i eple, pære, plomme, kirsebær, stikkelsbær, rips og prydplanter på friland og i veksthus.

Brukes forebyggende ved at det hemmer spiring av soppsporer. Preparatet har særlig god virkning mot skurv og mange bladflekksykdommer, men har dårlig virkning mot mjøldogg.
Delan WG er skånsom mot de fleste planter, men er ikke prøvd på alle sorter og arter.

Ved manglende erfaring og ved blanding med andre midler, bør en prøvebehandle et mindre antall planter. Delan er ikke egnet til integrert fruktproduksjon.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Godkjenninger

Mot soppsjukdommer i plomme og solbær.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 kg

Behandlingsfrist

Eple, pære og kirsebær:
21 dager
Plomme:
Før blomstring
Stikkelsbær og rips:
Før kart danning

Dose

35-100 g i 100 l vann

Filter

P2/A1

NAD

150 g/daa

Lagring

Tørt

Avstand vann

Frukt:
30 m
Bær:
10 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Delan WG opptrer i