This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Sopp og skadedyr i søtkirsebær, surkirsebær, og plomme | Plantekultur
Ingen treff

Sopp og skadedyr i søtkirsebær, surkirsebær, og plomme

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Frukttremidd (egg)

Fibro 1-1,5 l Mot vinteregg fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57).

Bakteriekreft, plommepung, haglskottsjuke

Nordox 75 WG 100-150 g Sprøyt før ”tett klynge” og på ”ballongstadiet”. Gjelder Plommepung.
Nordox 75 WG 150 g Sprøyt like før blomstring. Gjelder Haglskuddsyke pga. bakteriekreft.
Nordox 75 WG 200 g Sprøyting ved bladfall om høsten. Gjelder Haglskuddsyke pga. bakteriekreft.
Delan WG 50 – 75 g Behandles 2 ganger i tiden mellom knoppsprett og blomstring. Gjelder kun Plommepung. Off label mot soppsjukdommer i plomme.

Kirsebærbladlus, kirsebærflue

Movento 100 SC 112 ml, se etikett Rett etter blomstring. Seneste BBCH 81.

Gråskimmel, grå monilia, bitterråte

Switch 62,5 WG 70-100 g Fra begynnende blomstring. Virker både forebyggende og kurativt.
Signum 100 g Fra begynnende blomstring. Off-label i søtkirsebær i plasttunnel.
Delan WG Off label mot soppsjukdommer i plomme.

Gråskimmel, grå monilia, bitterråte og heggeflekk

Switch 62,5 WG + Delan WG 50 g + 35 g Rett etter blomstring. Delan kun godkjent før blomstring i plomme.
Syllit 544 SC 125 ml BBCH 60–79 Effekt kun mot heggeflekk. Maks 2 behandlinger.
Signum 50-100 g Fra begynnende blomstring. I steinfrukt passer Signum best med 2 behandlinger i blomstringsperioden. Fra begynnende blomstring og med gjentatt sprøyting etter 5 –10 dager.
Delan WG Off label mot soppsjukdommer i plomme.

Sommerfugllarver

Turex 50 WG - Dispensasjon 200 g Begrense bruk til BBCH-stadier utenfor blomstringen. Dispensasjon mot sommerfugllarver i kjerne‐ og steinfrukt, 15.04.2023 – 15.08.2023. Behandlingsfrist på 2 dager må overholdes.

Bladlus inkl. humlebladlus, plommeveps, plommevikler

Movento 100 SC 37,5-112 ml, se etikett. Rett etter blomstring til begynnende farging av frukten. NB! Ikke mot plommevikler. Maks 2 behandlinger pr. år.
Mospilan SG 25 g Fra BBCH 50 til BBCH 89. Kan kun brukes hvert tredje år på samme areal, se etikett.
Teppeki Minor use mot bladlus i plomme.

Gråskimmel, gul/grå monilia, heggeflekk

Teldor + Delan WG 150 g + 35 g 10-14 dager etter blomstring.
Signum 50-100 g 10-14 dager senere. Signum har off-label i søtkirsebær i plasttunnel.
Teldor 150 g 14 dager før høsting. Har ikke effekt mot heggeflekk. Off-label godkjenning mot gråskimmel, gul- og grå monilia i søtkirsebær i plasttunnel.
Revyona - NYHET 180 ml BBCH 53-85 Har kun effekt mot grå og gul monilia (monilinia spp). Maks én behandling med Revyona over to sesonger.
Delan WG Off label mot soppsjukdommer i plomme.

Bladmidd, spinnmidd m.fl.

Thiovit Jet 200 g Etter høsting. Gjentas etter behov.
Danitron Off-label godkjenning mot veksthusspinnmidd i søtkirsebær i plasttunnel.
Floramite 240 SC Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer er avviklet.

Bakteriekreft / bakterieråte

Nordox 75 WG 2 x 100 g Ved 20% + ved 80% bladfall. 500 g Thiovit kan tilsettes ved første behandling for bekjempelse av andre skadegjørere som bladmidd o.l.