This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Sopp og skadedyr i søtkirsebær, surkirsebær, og plomme | Plantekultur
Ingen treff

Sopp og skadedyr i søtkirsebær, surkirsebær, og plomme

Henter tabell

Preparat

Fibro

Skadegjører

Frukttremidd

Frukttremidd (egg).

Dose pr. daa.

1-1,5 l

Sprøytetid

Mot vinteregg fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57).

Preparat

Nordox 75 WG

Skadegjører

BakteriekreftPlommepungHaglskottsjuke

Dose pr. daa.

100-150 g

Sprøytetid

Sprøyt før ”tett klynge” og på ”ballongstadiet”.

Merknader

Gjelder Plommepung.

Preparat

Nordox 75 WG

Skadegjører

BakteriekreftPlommepungHaglskottsjuke

Dose pr. daa.

150 g

Sprøytetid

Sprøyt like før blomstring.

Merknader

Gjelder Haglskuddsyke pga. bakteriekreft.

Preparat

Nordox 75 WG

Skadegjører

BakteriekreftPlommepungHaglskottsjuke

Dose pr. daa.

200 g

Sprøytetid

Sprøyting ved bladfall om høsten.

Merknader

Gjelder Haglskuddsyke pga. bakteriekreft.

Preparat

Delan WG

Skadegjører

BakteriekreftPlommepungHaglskottsjuke

Dose pr. daa.

50 – 75 g

Sprøytetid

Behandles 2 ganger i tiden mellom knoppsprett og blomstring.

Merknader

Gjelder kun Plommepung. Off label mot...

Preparat

Movento 100 SC

Skadegjører

KirsebærbladlusKirsebærflue

Dose pr. daa.

112 ml, se etikett

Sprøytetid

Rett etter blomstring. Seneste BBCH 81.

Preparat

Mospilan SG

Skadegjører

KirsebærbladlusKirsebærflue

Merknader

Minor use for Mospilan i kirsebær i tunnel.

Preparat

Switch 62,5 WG

Skadegjører

GråskimmelGrå moniliaBitterråte

Dose pr. daa.

70-100 g

Sprøytetid

Fra begynnende blomstring.

Merknader

Virker både forebyggende og kurativt.

Preparat

Signum

Skadegjører

GråskimmelGrå moniliaBitterråte

Dose pr. daa.

100 g

Sprøytetid

Fra begynnende blomstring.

Merknader

Off-label i søtkirsebær i plasttunnel.

Preparat

Delan WG

Skadegjører

GråskimmelGrå moniliaBitterråte

Merknader

Off label mot soppsjukdommer i plomme.

Skadegjører

GråskimmelGrå moniliaBitterråteHeggeflekk

Dose pr. daa.

50 g + 35 g

Sprøytetid

Rett etter blomstring.

Merknader

Delan kun godkjent før blomstring i plomme.

Preparat

Syllit 544 SC

Skadegjører

GråskimmelGrå moniliaBitterråteHeggeflekk

Dose pr. daa.

125 ml

Sprøytetid

BBCH 60–79.

Merknader

Effekt kun mot heggeflekk. Maks 2...

Preparat

Signum

Skadegjører

GråskimmelGrå moniliaBitterråteHeggeflekk

Dose pr. daa.

50-100 g

Sprøytetid

Fra begynnende blomstring.

Merknader

I steinfrukt passer Signum best med 2...

Preparat

Delan WG

Skadegjører

GråskimmelGrå moniliaBitterråteHeggeflekk

Merknader

Off label mot soppsjukdommer i plomme.

Preparat

Turex 50 WG

Skadegjører

Sommerfugllarver

Dose pr. daa.

200 g

Sprøytetid

Begrense bruk til BBCH-stadier utenfor blomstringen.

Merknader

Behandlingsfrist på 2 dager må overholdes.

Preparat

Movento 100 SC

Skadegjører

BladlusPlommevepsPlommevikler

Bladlus inkl. humlebladlus.

Dose pr. daa.

37,5-112 ml, se etikett.

Sprøytetid

Rett etter blomstring til begynnende farging av frukten.

Merknader

Maks 2 behandlinger pr. år.

Preparat

Mospilan SG

Skadegjører

BladlusPlommevepsPlommevikler

Bladlus inkl. humlebladlus.

Dose pr. daa.

25 g

Sprøytetid

Fra BBCH 50 til 89.

Merknader

Kan kun brukes hvert tredje år på samme...

Preparat

Teppeki

Skadegjører

BladlusPlommevepsPlommevikler

Bladlus inkl. humlebladlus.

Merknader

Minor use mot bladlus i plomme.

Preparat

Teldor + Delan WG

Skadegjører

GråskimmelGul moniliaGrå moniliaHeggeflekk

Dose pr. daa.

150 g + 35 g

Sprøytetid

10-14 dager etter blomstring.

Preparat

Signum

Skadegjører

GråskimmelGul moniliaGrå moniliaHeggeflekk

Dose pr. daa.

50-100 g

Sprøytetid

10-14 dager senere.

Merknader

Signum har off-label i søtkirsebær i...

Preparat

Teldor

Skadegjører

GråskimmelGul moniliaGrå moniliaHeggeflekk

Dose pr. daa.

150 g

Sprøytetid

14 dager før høsting.

Merknader

Har ikke effekt mot heggeflekk. Off-label...

Preparat

Revyona

Skadegjører

GråskimmelGul moniliaGrå moniliaHeggeflekk

Dose pr. daa.

180 ml

Sprøytetid

BBCH 53-85.

Merknader

Har kun effekt mot grå og gul monilia...

Preparat

Delan WG

Skadegjører

GråskimmelGul moniliaGrå moniliaHeggeflekk

Merknader

Off label mot soppsjukdommer i plomme.

Preparat

Thiovit Jet

Skadegjører

BladmiddSpinnmidd m.fl.

Dose pr. daa.

200 g

Sprøytetid

Etter høsting.

Merknader

Gjentas etter behov.

Preparat

Danitron

Skadegjører

BladmiddSpinnmidd m.fl.

Merknader

Off-label godkjenning mot veksthusspinnmidd...

Preparat

Nordox 75 WG

Skadegjører

BakteriekreftBakterieråte

Dose pr. daa.

2 x 100 g

Sprøytetid

Ved 20% + ved 80% bladfall.

Merknader

500 g Thiovit kan tilsettes ved første...