This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

LUNA SENSATION SC 500 - Dispensasjon | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410288

LUNA SENSATION SC 500 - Dispensasjon

(250 g fluopyram + 250 g trifloxystrobin pr. l.)
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot gråskimmel i jordbær på friland, i plasttunnel og veksthus.

Luna Sensation er et soppmiddel til bruk i jordbær på dispensasjon. Preparatet inneholder de to virksomme stoffene fluopyram og trifloxystrobin. Fluopyram er en SDHI- hemmer som er registrert i Norge gjennom Luna Privilege i kjernefrukt. Fluopyram er en annen undergruppe enn de andre virksomme stoffene fra samme hovedgruppe som vi har på markedet i jordbær i Norge.

Trifloxystrobin er godkjent i Norge gjennom produktet Delaro. Luna Sensation har meget god virkning på mjøldogg, gråskimmel og antracnose (Colletotrichum fragariae).

Luna Sensation har også meget god virkning på mjøldogg, og på bakgrunn av dette anbefales det å bruke midlet tidlig (BBCH 59-61) i de forebyggende behandlinger mot gråskimmel for dermed samtidig å kontrollere angrep av mjøldogg.

Tillatt dose i Norge er 50 % av normal dose i Europa og tidspunkt for bruk er dermed avgjørende for god effekt.

Luna Sensation kan kun brukes 1 gang pr. dekar og sesong.

Det er gitt dispensasjon mot gråskimmel på jordbær på friland, i plasttunell og veksthus.
Tillatt brukt og lagret fra 16.04. 2023 til 14.08.2023.

Tillatt utvidet lagring hos bonden til 14.08.2024.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

1 liter

Behandlingsfrist

3 dager Behandlingstidspunkt:
BBCH 60 - 67

Dose

40 ml pr. daa Væskemengde 30 - 100 liter pr. daa.

Filter

A1/ P3

NAD

40 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

10 meter

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller LUNA SENSATION SC 500 - Dispensasjon opptrer i