This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Sopp og skadedyr i bringebær | Plantekultur
Ingen treff

Sopp og skadedyr i bringebær

Henter tabell

Preparat

Amistar

Før blomstring

Skadegjører

FlekkskurvSkuddsjukeGråskimmelMjøldogg

Dose pr. daa.

100 ml til 100 l vann

Sprøytetid

7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel.

Merknader

Viktig med tidlig behandling mot...

Preparat

Signum

Før blomstring

Skadegjører

FlekkskurvSkuddsjukeGråskimmelMjøldogg

Dose pr. daa.

100-150 g til 100 l vann pr. daa.

Sprøytetid

Fra begynnende blomstring og inntil 7 dager før høsting.

Merknader

Best effekt mot gråskimmel. Off-label mot...

Preparat

Teldor

Før blomstring

Skadegjører

FlekkskurvSkuddsjukeGråskimmelMjøldogg

Merknader

Off-label mot skuddsjuke og gråskimmel i...

Preparat

Karate 5 CS

Skadegjører

Bringebærmøll

Dose pr. daa.

15 ml

Sprøytetid

Ved begynnende vegetering av knoppene (svellende knopper) eller forekomst av larver.

Preparat

Decis Mega EW 50

Skadegjører

Bringebærmøll

Dose pr. daa.

15 ml

Sprøytetid

Ved begynnende vegetering av knoppene (svellende knopper) eller forekomst av larver.

Preparat

Karate 5 CS

Skadegjører

Spinnmidd

Dose pr. daa.

15 ml

Sprøytetid

Ved angrep før blomstring eller etter høsting.

Preparat

Danitron

Skadegjører

Spinnmidd

Merknader

Off-label godkjenning mot frukttremidd,...

Preparat

Raptol

Skadegjører

Spinnmidd

Merknader

Minor use mot bladlus, spinnmidd og...

Preparat

Danitron

Skadegjører

SpinnmiddBringebærbladmidd

Dose pr. daa.

100-150 ml pr. daa

Sprøytetid

Like før blomstring.

Merknader

En gang pr. sesong. Se etikett.

Preparat

Karate 5 CS

Skadegjører

BringebærbilleBladlus m.m.

Dose pr. daa.

15 ml

Sprøytetid

Like før blomstring.

Merknader

Karate har minor use mot sugende og bitende...

Preparat

Conserve

Skadegjører

BringebærbilleBladlus m.m.

Merknader

Off-label mot skadedyr i bringebær.

Preparat

Decis Mega EW 50

Skadegjører

BringebærbilleBladlus m.m.

Dose pr. daa.

15 ml

Sprøytetid

Like før blomstring.

Preparat

Sluxx HP

Snegler

Dose pr. daa.

0,5- 0,7 kg

Merknader

Dersom Sluxx HP blir spist opp og det...

Preparat

Amistar

Blomstring

Skadegjører

GråskimmelSkuddsjukeFlekkskurvMjøldogg

Dose pr. daa.

100 ml

Sprøytetid

Før kart danning.

Merknader

Amistar skal ikke benyttes mer enn 2 ganger...

Preparat

Signum

Blomstring

Skadegjører

GråskimmelSkuddsjukeFlekkskurvMjøldogg

Dose pr. daa.

100-150 g

Sprøytetid

Fra begynnende blomstring og inntil 7 dager før høsting.

Merknader

Off-label mot soppsjukdommer i bringebær i...

Preparat

Switch 62,5 WG

Blomstring

Skadegjører

GråskimmelSkuddsjukeFlekkskurvMjøldogg

Dose pr. daa.

100 g

Sprøytetid

5-10 dager etter forrige behandling.

Merknader

Best effekt mot gråskimmel. Switch skal...

Preparat

Serenade Aso

Blomstring

Skadegjører

GråskimmelSkuddsjukeFlekkskurvMjøldogg

Dose pr. daa.

400-800 ml pr. daa

Sprøytetid

Forebyggende med 5 dagers mellomrom inntil 9 ganger fra BBCH 51-85.

Merknader

Serenade ASO har sideeffekt mot gråskimmel...

Preparat

Switch 62,5 WG

Skadegjører

Gråskimmel

Dose pr. daa.

100 g

Sprøytetid

5-10 dager etter forrige behandling.

Merknader

Kan blandes. Husk behandlingsfrist. Switch...

Preparat

Teldor

Skadegjører

Gråskimmel

Dose pr. daa.

150 g pr 100 l vann

Sprøytetid

Fra begynnende blomstring frem til kartdanning.

Merknader

Off-label Mot skuddsjuke og gråskimmel i...

Preparat

Signum

Skadegjører

Gråskimmel

Merknader

Off-label mot soppsjukdommer i bringebær i...

Preparat

Thiovit Jet

Etter høsting

Skadegjører

Bladmidd

Dose pr. daa.

250-300 g

Sprøytetid

Etter bladfall.

Merknader

Bruk rikelig med væske og sørg for god...

Preparat

Amistar

Skadegjører

FlekkskurvSkuddsykeSvart Rotråte

Dose pr. daa.

100 ml

Sprøytetid

Etter høsting.

Merknader

Amistar skal ikke benyttes mer enn 2 ganger...

Preparat

Signum

Skadegjører

FlekkskurvSkuddsykeSvart Rotråte

Dose pr. daa.

100 g

Sprøytetid

Etter høsting.

Preparat

Nordox 75 WG

Skadegjører

FlekkskurvSkuddsykeSvart Rotråte

Dose pr. daa.

100 g

Sprøytetid

Etter høsting.

Merknader

Minor use mot svart rotråte i kjerne- og...

Preparat

Aliette 80 WG

Skadegjører

Rød rotråte

Dose pr. daa.

25 g/10 l vann

Sprøytetid

Dypping før planting.

Merknader

Kun etter påvisning fra NIBIO.

Preparat

Aliette 80 WG

Skadegjører

Rød rotråte

Dose pr. daa.

400 g til 80-100 l vann

Sprøytetid

Like etter utplanting.

Merknader

Kan gjentas etter 3-4 uker. Kun etter...