This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Om oss | Plantekultur
Ingen treff

Om oss

Norgesfôr presenterer her informasjon om plantevernpreparatene som er aktuelle for sesongen, samt annen info du har behov for til en vellykket planteproduksjon !

Alle våre anbefalinger er gitt i samarbeid med leverandører, rådgivere og Mattilsynet, og er dokumentert gjennom norske forsøk og erfaringer.
Vi retter en stor takk til leverandører og samarbeidspartnere som har bidratt med verdifulle tekster og bilder.

Alltid der for deg!

Norgesfôr-kjeden består av kraftfôrproduserende møller og kornmottak lokalisert på Østlandet og Midt-Norge.
Vi har et komplett utvalg av plantevernpreparater, hele Yara sitt gjødselsortiment, såvaresortimentet fra Strand, ensilering fra Addcon og kalk fra Franzefoss Minerals og Visnes Kalk.

Vi dekker alle produksjoner med et velfungerende, effektivt og stabilt logistikksystem.
Vi ønsker å være en konstruktiv og god samarbeidspartner for våre kunder. Derfor har vi de beste fagrådgiverene med lokal kunnskap.
Norgesfôr er sammen for bondens beste!

Vi vet at bonden er opptatt av innovasjon og utvikling.
At maten du produserer har best mulig kvalitet.
Derfor utvikler vi stadig nye løsninger.

Kunnskap gir vekst!
Velkommen til en hyggelig faghandel og et godt tilbud
fra din lokale Norgesfôr-forhandler.

Lykke til med årets planteproduksjon!

Denne nettsiden er utarbeidet av Norgesfôr AS, Oslo.

Norgesfôr AS
Akershusstranda 27
0150 Oslo
Tlf.: 22 40 07 00
E-post: post@norgesfor.no

Digital håndbok: ETN Grafisk
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil.
Etikett beskrivelse er overordnet all annen beskrivelse.