Håndbok i Plantekultur 2020

I år kan vi ønske velkommen til Norgesfôr sitt 25. års jubileum.

Med kontrastenes år 2018 og 2019 bak oss er det bare å glede seg til ny vekstsesong og nye utfordringer. Det er ikke bare været som har blitt mer uforutsigbart, men også de raske politiske endringene som bl.a. påvirker våre rammebetingelser.

Uansett vær eller politikk er det kvalitet som er avgjørende for å dyrke gode råvarer både til mat og dyrefôr. Det er en rekke forskjellige planteskadegjørere som kan påvirke resultatet, og som må identifiseres for å redusere risiko og sikre kvalitet. Det er viktig å kjenne litt til skadegjørernes biologi for å kunne sette inn riktig tiltak til riktig tid. Deretter må det stilles riktig diagnose og vurdere tiltak for bekjempelse av skadegjørere når eventuelle skadeterskler er vurdert. Da er det viktig å velge de mest effektive løsningene med minst mulig miljø- og helsebelastning. Plantevernmidler er for medisiner å regne til planter som er infiserte av sykdommer, angrepet av skadedyr eller sliter i konkurranse med ugras.

Gjennom vårt arbeid setter vi søkelys på riktig bruk og håndtering av plantevernmidler for å sikre god plantehelse. Da er det viktig at vi identifiserer skadegjørere, setter opp riktig resept, for så å foreskrive riktig medisin til plantene.

Forbrukerne er opptatt av rene norske råvarer basert på vår gode dyre- og plantehelse. Med dette som grunnlag for vår fremtidige produksjon av mat- og fôrvarer, av ypperste kvalitet, må vi fortsette å ha fokus på kunnskap og faglig oppdatering.

For lettere å kunne ta de rette valgene mener vi Håndbok i plantekultur er

et godt hjelpemiddel for alle planteprodusenter, enten det er til tradisjonelle jordbruksvekster eller spesialkulturer innen hagebruk.

Håndbok i plantekultur inneholder faglig informasjon og veiledning for riktig bruk og håndtering av plantevernmidler, gjødsel, såkorn, kalk og ensilering. I tillegg til at boken er til hjelp for profesjonelle produsenter brukes den også i undervisningssammenheng ved flere av landets fagskoler innen grønn studieretning.

Håndbok i plantekultur inneholder store mengder med informasjon, allikevel er det umulig å få med alle varianter og løsninger. Alle våre anbefalinger er gitt i samarbeid med våre leverandører og rådgivere, og er dokumentert gjennom norske forsøk og erfaringer. Les alltid etikettene og annen produktinformasjon

Vi spiller på lag med bonde og gartner
og tilbyr

KVALITET, KUNNSKAP og SERVICE.

Velkommen til en hyggelig faghandel og et godt pris­tilbud fra din lokale Norgesfôr-forhandler!

Alltid der for deg

Lykke til med årets planteproduksjon!

Oslo, februar 2020

Svein Bovim

Redaksjon

Idé og redigering: Norgesfôr, Svein Bovim
Koordinering og prosjektansvarlig: Norgesfôr, Wenche T. Tetoka
Redaksjonen ble avsluttet 25. februar 2020
Boka er utarbeidet og utgitt av Norgesfôr AS, Oslo.

Tekstforfattere

  • Såvarer (Orange sider): Strand Unikorn, Jostein Fjeld
  • Såkorn: Jon-Ole Torp
  • Såfrø: Bjørn Molteberg
  • Settepotet: Hans Arne Krogsti
  • Gjødsel (Blå sider): Yara Norge, Ole Stampe og Jan-Eivind Kvam-Andersen
  • Plantevern (Røde sider): Norgesfôr, Svein Bovim
  • Kalk (Brune sider): Rådgivende Agronomer, Karl-Jan Erstad
  • Korn (Gule sider): Strand Unikorn, Thore Retvedt og Tore Swensen
  • Ensilering (L. Grønne sider): Addcon Nordic, Jani Huuha

Vi retter en stor takk til leverandører og samarbeidspartnere som har bidratt med verdifulle tekster og bilder.

Opphavsrett
All kopiering vil være i strid med åndsverkloven og kan medføre straffeansvar. Eventuelt behov for kopiering må være skriftlig godkjent av Norgesfôr AS.

Digital håndbok: Smart Media AS
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.
Etikettbeskrivelse er overordnet all annen beskrivelse.

Print Friendly, PDF & Email