Håndbok i Plantekultur 2021

Selv om mye er i endring og det stadig snakkes om vær og klima, er det en ting som er sikkert, det kommer en ny vekstsesong! I den sammenheng er det viktig å gjøre noen forberedelser. En av våre forberedelser er å oppdatere informasjonsmateriell for planteproduksjon.
I den anledning er det med stor glede vi presenterer Håndbok i plantekultur 2021.

Vi har holdt på med dette noen år nå, og opplevde en gang å få en bok i retur med en anonym gul lapp klistret på. Her sto det skrevet:
«Jeg bruker ikke gift på maten så jeg vil ikke ha denne boka tilsendt mer.»
Det er ikke vanskelig å være enig i dette. Ingen ønsker vel gift på maten…
Nettopp derfor jobber vi intenst med informasjon og veiledning slik at plantevernmidler brukes på en sikker og riktig måte for minst mulig helse- og miljøbelastning, og ikke minst at plantene blir sunne og friske og gir minimal risiko for reststoffer i maten vi spiser. Det er en rekke forskjellige planteskadegjørere som kan påvirke kvaliteten, og det er viktig å kjenne
til skadegjørernes biologi for å stille riktig diagnose og vurdere tiltak, for bekjempelse når eventuelle skadeterskler er vurdert.
Det er ingen planteprodusenter som i utgangspunktet ønsker å bruke plantevernmidler, men det er ofte nødvendig for å holde plantene friske. Plantevernmidler er plantenes «medisin» når de er infisert av sykdommer, angrepet av skadedyr eller sliter med å bli utkonkurrert av ugras. Gjennom vårt arbeid setter vi søkelys på riktig bruk og håndtering av plantevernmidler for å sikre god plantehelse. Det er viktig å stille riktig diagnose for å velge rett «medisin».
Forbrukerne legger merke til de rene norske råvarene basert på god dyre- og plantehelse. Med dette som grunnlag for fremtidig produksjon av mat- og fôrråvarer av ypperste kvalitet, vil vi fortsette å legge vekt på kunnskap og faglig oppdatering. For lettere å kunne ta de rette valgene er Håndbok i plantekultur et godt hjelpemiddel for alle planteprodusenter, enten det er tradisjonelle jordbruksvekster eller spesialkulturer innen hagebruk.
Håndbok i plantekultur inneholder faglig informasjon og veiledning innen riktig bruk og håndtering av plantevernmidler, rett valg av gjødsel, såkorn, kalk og ensilering. I tillegg til at boken er til hjelp for profesjonelle produsenter brukes den også i undervisningssammenheng ved flere av landets fagskoler innen jordbruk og agronomi. Håndbok i plantekultur
inneholder store mengder med informasjon, allikevel er det umulig å få med alle varianter og løsninger. Alle våre anbefalinger er gitt i samarbeid med leverandører, rådgivere og Mattilsynet, og er dokumentert gjennom norske forsøk og erfaringer.
Les alltid etiketten og annen produktinformasjon!

Kunnskap gir vekst!
Velkommen til en hyggelig faghandel og et godt tilbud fra
din lokale Norgesfôr-forhandler, adresseliste bakerst i boken.
og tilbyr

Lykke til med årets planteproduksjon!

Oslo, januar 2021

Svein Bovim

Redaksjon

Idé og redigering: Norgesfôr, Svein Bovim
Koordinering og prosjektansvarlig: Norgesfôr, Wenche T. Tetoka
Redaksjonen ble avsluttet 22. januar 2021
Boka er utarbeidet og utgitt av Norgesfôr AS, Oslo.

Tekstforfattere

  • Såvarer: Strand Unikorn, Jostein Fjeld
  • Såkorn: Jon-Ole Torp
  • Såfrø: Bjørn Molteberg
  • Settepotet: Hans Arne Krogsti
  • Gjødsel: Yara Norge, Jan-Eivind Kvam-Andersen  og Håvard Bjørgen
  • Plantevern: Norgesfôr, Svein Bovim
  • Kalk: Rådgivende Agronomer, Karl-Jan Erstad
  • Korn: Strand Unikorn, Thore Retvedt og Tore Swensen
  • Ensilering: Addcon Nordic, Torstein Lye

Vi retter en stor takk til leverandører og samarbeidspartnere som har bidratt med verdifulle tekster og bilder.

Opphavsrett
All kopiering vil være i strid med åndsverkloven og kan medføre straffeansvar. Eventuelt behov for kopiering må være skriftlig godkjent av Norgesfôr AS.

Digital håndbok: Smart Media AS
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.
Etikettbeskrivelse er overordnet all annen beskrivelse.

Print Friendly, PDF & Email