This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Plantekultur 2022 | Plantekultur

Plantekultur 2022

Norgesfôr presenterer her informasjon om plantevernpreparatene som er aktuelle for sesongen!

Her finner du sprøyteplaner, virkningstabeller, blandetabeller, praktiske råd og tips, håndtering og bruk av plantevernmidler, utviklingsstadier i potet, korn, oljevekster og åkerbønner mm.

Alle våre anbefalinger er gitt i samarbeid med leverandører, rådgivere og Mattilsynet, og er dokumentert gjennom
norske forsøk og erfaringer.

Les alltid etiketten og annen produktinformasjon!

I tillegg er det mye nyttig og aktuell informasjon om
såvarer, gjødsel, kalk og korn.


Kunnskap gir vekst!
Velkommen til en hyggelig faghandel og et godt tilbud
fra din lokale Norgesfôr-forhandler.

Lykke til med årets planteproduksjon!

Redaksjon

Idé og redigering: Norgesfôr, Svein Bovim
Koordinering og prosjektansvarlig: Norgesfôr, Wenche T. Tetoka
Redaksjonen ble avsluttet 22. januar 2022

Boka er utarbeidet og utgitt av Norgesfôr AS, Oslo.

Tekstforfattere

Såvarer: Strand Unikorn, Mari Kjos
Såkorn: Strand Unikorn, Jon-Ole Torp
Såfrø: Strand Unikorn, Bjørn Molteberg
Settepotet: Strand Unikorn, Ole Kind og Trond Fodstad
Gjødsel: Yara Norge, Jan-Eivind Kvam-Andersen og Håvard Bjørgen
Plantevern: Norgesfôr, Svein Bovim
Kalk: Rådgivende Agronomer, Karl-Jan Erstad
Korn: Strand Unikorn, Thore Retvedt og Tore Swensen
Ensilering: Addcon Nordic, Torstein Lye

Vi retter en stor takk til leverandører og samarbeidspartnere som har bidratt med verdifulle tekster og bilder.

Norgesfôr AS
Akershusstranda 27
0150 Oslo
Tlf.: 22 40 07 00
E-post: post@norgesfor.no

Digital håndbok: ETN Grafisk
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil.
Etikett beskrivelse er overordnet all annen beskrivelse.