Såvarer

Såvarer

Velkommen til Strand Unikorns såvaresider i «Håndbok i plantekultur».

Strand Unikorn er Norgesfôrkjedens såvareleverandør.  Vi tilbyr et bredt sortiment innen såkorn, grasfrø og fôrvekster, gras til grøntanlegg og settepoteter.

Strand Unikorn tilbyr såvarer som dekker de fleste bruksområdene i hele landet. Sortimentet vårt utvikles i dialog med deg som kunde, på bakgrunn av den sorts-utviklingen og sortsutprøvingen som gjennomføres i Graminor, Norsk Landbruksrådgiving og NIBIO, samt gjennom informasjon fra våre samarbeidspartnere og leverandører i utlandet.

Vi prøver å tilby de beste sortene som er tilgjengelige enten vi produserer dem selv eller de blir importert. Med våre produkter er du sikret såvarer av faglig og kvalitetsmessig høy kvalitet.

Optimal planteproduksjon betinger valg av rett plantemateriale. De rette sortene eller produktene kan være av stor betydning for resultatet. Med rett sortsvalg øker du muligheten og reduserer risiko.

Vi håper du på de følgende sider finner nødvendig informasjon til ditt sortsvalg og annen faglig informasjon du måtte søke om vårt sortiment.

Såvarene som blir presentert i denne katalogen får du kjøpt enten direkte fra Strand Unikorn eller gjennom en av våre forhandlere (se listen bakerst i såvaredelen av håndboka).

Dersom du trenger ytterligere informasjon eller har noen spørsmål er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss. Kontakt oss gjerne på telefon 62 35 15 00, [email protected] eller besøk vår nettside www.strandunikorn.no

Lykke til med vekstsesongen 2017!

Jostein Fjeld

Plantekultursjef

Print Friendly, PDF & Email