This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Preparatendringer | Plantekultur

Preparatendringer

Det er fem nye preparater til årets nye vekstsesong! Årets nye preparater er: Ascra Xpro, Credit Xtreme, Dazide Enhance, NeemAzal-TS og Rayona. Hvilke preparater som er til hvilke kulturer kan du se lenger ned på siden - Nye preparater

Det er stadig bruksendringer og nye doseringstilpasninger. I tillegg er det også en rekke Off-label godkjenninger og Minor-use registeringer, spesielt innen yrkeshagebruk.
Dette er skrevet i kursiv under hver enkelt preparatomtale og lagt inn i sprøyteplanene og virkningstabellene.

Preparater med Minor use godkjenning 2023

Preparater med Off-label godkjenning 2023

Preparater med generelle dispensasjoner 2023

Preparater og etiketter som ikke lengre er godkjent.

Nye preparater

Preparat Merknad
Ascra Xpro Mot soppsykdommer i korn.
Credit Xtreme Glyfosatmiddel etter høsting.
Dazide Enhance Vekstregulering av prydplanter i veksthus.
NeemAzal-TS Insektmiddel i veksthus.
Revyona Soppmiddel i spesialkulturer/hagebruksvekster.

Preparater som er under utfasing 2023/24

Preparat Godkjent til: Siste salgsdag: Siste bruksdag: Merknad:
Ally Class 50 WG 20.12.2022 20.06.2023 20.06.2024
Attribut Twin 31.12.2023 31.06.2024 31.06.2025
Cabrio Duo 31.07.2023 31.01.2024 31.01.25
Floramite 31.07.2023 01.01.2023 01.01.2024 Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles. Nytt reg.nr. 2022.24 for bruk til prydplanter i veksthus.
Nordox 75 WG 30.06.2023 30.06.2023 31.12.2024 Nordox forventer at Nordox 75 WG blir regodkjent.
Zorvec Endavia 31.07.2023 31.01.2024 31.01.25

Godkjente generelle dispensasjoner 2023

Preparat Første bruksdag Siste bruksdag Merknad
Turex 50 WG 15.04.2023 15.08.2023 Mot sommerfugllarver i kjerne‐ og steinfrukt.

Rognebærmøllvarsling: Vips - Varsling innen skadegjørere

Preparater med bruksendringer

Preparat Merknad
Stabilan 750 Utvidet bruksområde med rughvete, engrapp og rødsvingel.
Floramite Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles. Nytt reg.nr. 2022.24 for bruk til prydplanter i veksthus.