This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Preparatendringer | Plantekultur
Ingen treff
Plantevern

Preparatendringer

Årets nye preparat er Balaya (mot soppsykdommer i korn).

Det er stadig bruksendringer og nye doseringstilpasninger. I tillegg er det også en rekke Off-label godkjenninger og Minor-use registeringer, spesielt innen yrkeshagebruk.
Dette er skrevet i kursiv under hver enkelt preparatomtale og lagt inn i sprøyteplanene og virkningstabellene.

Preparater med Minor use godkjenning 2022

Preparater med Off-label godkjenning 2022

Preparater med generelle dispensasjoner 2022

Preparater og etiketter som ikke lengre er godkjent.

Nye preparater

Preparat Merknad
Balaya Mot soppsykdommer i korn

Preparater som er under utfasing 2022/23

Preparat Siste salgsdag Siste bruksdag Merknad
Attribut Twin 31.12.2022 31.12.2023 Bruk neste år (2023) ikke avklart.
Cycocel 750 30.11.2023 30.05.2024 Kan forvente endringer.
Steward 19.06.2022 19.09.2022

Godkjente generelle dispensasjoner 2022

Preparat Første bruksdag Siste bruksdag Merknad
Beloukha 30.06.2022 28.10.2022 For nedvisning av kløverfrøeng.
Gozai 11.06.2022 09.10.2022 Til nedsviing av potetris
Gozai 11.06.2022 09.10.2022 Til nedsviing av utløpere i jordbær.
Coragen 20 SC 31.05.2022 28.09.2022 Dispensasjonen er begrenset og kan bare brukes i distrikt hvor prognosen i VIPS viser fare for angrep.
Pirimor 17.06.2022 15.10.2022 Mot blodlus på eple.
Raptol 01.07.2022 30.09.2022 Mot rødfottege i søtkirsebær i tunnel og friland.

Rognebærmøllvarsling: Vips - Varsling innen skadegjørere

Preparater med bruksendringer

Preparat Merknad
Propulse SE 250 Propulse SE 250 har fått utvidet bruksområde mot tørrflekksjuke i potet.
Sencor SC 600 Ugrasmiddelet Sencor SC 600 har fått dispensasjon for bruk i potet (1/3- 29/6/2022) og gulrot (20/3-18/7/2022). I vedtaket står det at for å beskytte vannlevende organismer må produktet ikke brukes nærmere enn 10 meter fra overflatevann. Etter spørsmål fra Norsk Landbruksrådgiving har Mattilsynet vedtatt at avstandskravet til overflatevann kan reduseres ned til 3 meter ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til tabellen nedenfor. Dette gjelder for begge dispensasjoner (potet og gulrot 2022).
Sencor SC 600 Avstandsreduksjonen kan skje under følgende betingelser:
Avdriftsreduksjon (%)         0 % ≥       50 % ≥       75 % ≥       90 %
Avstand til overflatevann   10 m       5 m            3 m             3 m