Plantevern

Bringebær

UGRAS I BRINGEBÆR

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Brakking

Roundup PowerMax200-300 gr
Roundup Flick300-800 mlHøsten før ny plantning.Kan eventuelt blandes med fenoksysyrer.
Glypper300-800 ml

Frøugras / Rotugras

Gallery50-75 mlTidlig om våren eller på høsten.Sprøyt på fuktig jord. Temp. > 5° C. Vann med 10-15 mm
om jorda er tørr.

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn og andre grasarter

MaisTer *Off-label.
Select +
Renol
40-50 ml +
40-50 ml
Når Tunrapp har 2-4 blad.Gjentas senere på nyspirt ugras.

Kveke / Andre grasarter (ikke tunrapp)

Focus Ultra400-600 mlKveka 4 - 5 blad.Før blomstring og evt. etter siste høsting.

Nye bringebærskudd utenfor radene

P.t. ingen godkjente midler.
* = MaisTer har off-label godkjenning mot ugras i bringebær.
Kontakt Norsk Landbruksrådgiving

 

SOPP OG SKADEDYR I BRINGEBÆR

PreparatDose pr. 100 l vannSprøytetidMerknader

Før blomstring

Flekkskurv / Skuddsjuke / Gråskimmel

Amistar 1)100 ml på frilandVed første
symptomer, eller foreb. behand. Behandl. gjentas i program med andre effektive preparater. Se etikett.
Viktig med tidlig behandling mot flekkskurv. (Sortsvariasjoner).

Bringebærmøll

Karate 5 CS15 mlVed beg. vegetering av knoppene.Bare aktuelt ved angrep tidligere år. Vær obs på larver.
Decis Mega15 ml

Spinnmidd 3) 4)

Envidor40 mlVed angrep
før blomstring eller etter høsting.
Karate 5 CS15 mlVed angrep
før blomstring eller etter høsting.
FloramiteSe off-label 2)

Spinnmidd / Bringebærbladmidd

Danitron100 mlNye skudd
20 - 40 cm høye.
Der det tidligere har vært angrep.
En gang pr. sesong.
FloramiteSe off-label 2)

Bringebærbille / Bladlus m.m. 5)

Karate 5 CS15 mlLike før blomstring.

Blomstring

Gråskimmel / Skuddsjuke / Flekkskurv / Mjøldogg

Amistar 1)100 mlBegynnende blomstring.
Signum150 g
Switch 1)100 g

Gråskimmel

Switch 1)100 g5 - 10 dager etter forrige behandling.Kan blandes. Husk behandlingsfrist.
Teldor*150 g

Etter høsting

Stengelsjukdommer

Amistar 1)100 mlEtter høsting.Kan også være aktuelt før blomstring.
Signum*100 g

Rød rotråte – Etter påvisning fra Bioforsk

Aliette25 g/10 l vannDypping før planting.Kan gjentas etter 3-4 uker.
Aliette400 g/80-100 lLike etter utplanting.
1) Se neste avsnitt.
2) Floramite har off-labelgodkjenning mot veksthusspinnmidd. Kontakt NLR.
3) Danitron har off-label godkjenning mot frukttremidd, bladmidd og veksthusspinnmidd
i bringebær i plasttunnel. Kontakt NLR.
4) Raptol har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot bladlus,
spinnmidd og insektslarver i bringebær på friland. NLR.
NB! Serenade ASO har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot mjøldogg i bringebær på friland, plasttunnel og i veksthus.


1) = Amistar og Switch skal ikke benyttes mer enn 2 ganger pr. sesong.
2)=Floramite har off-label godkjenning mot veksthusspinnmidd i bringebær.
Kontakt NLR.
3) = Conserve har off-label mot skadedyr i bringebær. Kontakt NLR.
* = Teldor og Signum har off-label godkjenning med bringebær (og bjørnebær).
Kontakt NLR eller Sognabær DA.

NB! Serenade ASO har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot mjøldogg i bringebær på friland, plasttunnel og i veksthus.
Nordox har minor use godkjenning mot svartråte i kjerne- og eliteplanter av bringebær og bjørnebær i veksthus. Kontakt Sagaplant AS.
Pirimor har off-label mot skadedyr i bringebær i veksthus. Kontakt NLR.

Print Friendly, PDF & Email