This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Bringebær | Plantekultur
Plantevern

Bringebær

Sprøyteplaner for ugras, skadedyr og sopp i bringebær

Ugras i bringebær

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Brakking / Rotugras

Roundup Powermax 150-300 g Høsten før ny plantning. Kan eventuelt blandes med fenoksysyrer.
Roundup Flick 300-600 ml Høsten før ny plantning. Kan eventuelt blandes med fenoksysyrer.
Glypper 300-600 ml Høsten før ny plantning. Kan eventuelt blandes med fenoksysyrer.

Frøugras / Rotugras

Gallery 50-75 ml Tidlig om våren eller på høsten. Sprøyt på fuktig jord. Temp. > 5° C. Vann med 10-15 mm om jorda er tørr. Har ikke effekt på etablert rotugras.

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn og andre grasarter

Maister WG + Mero Maister WG har off-label godkjenning mot ugras i bringebær.

Kveke / Andre grasarter (ikke tunrapp)

Focus Ultra 300-400 ml Kveka 4 - 5 blad. Før blomstring og evt. etter siste høsting. Best effekt på kveke.
Agil 100 EC 60-80 ml Etablert felt mai-juni. Best effekt på kveke.

Nye bringebærskudd utenfor radene

P.t. ingen godkjente midler.

Sopp og skadedyr i bringebær

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Før blomstring

Flekkskurv / Skuddsjuke / Gråskimmel / Mjøldogg

Amistar 100 ml til 100 l vann 7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Viktig med tidlig behandling mot flekkskurv. (Sortsvariasjoner). Skal ikke benyttes mer enn 2 ganger pr. sesong. NB! Bringebær i veksthus og plasttunnel kun etter høsting. Se etikett.
Signum 100-150 g til 100 l vann pr. daa. Fra begynnende blomstring og inntil 7 dager før høsting. Best effekt mot gråskimmel. Signum har off-label mot soppsjukdommer i bringebær i plasttunnel og mot bringebærskuddsjuke.
Teldor Off-label mot skuddsjuke og gråskimmel i bringebær i tunnel.

Bringebærmøll

Karate 5 CS 15 ml Ved begynnende vegetering av knoppene (svellende knopper) eller forekomst av larver.
Decis Mega EW 50 15 ml Ved begynnende vegetering av knoppene (svellende knopper) eller forekomst av larver.

Spinnmidd

Karate 5 CS 15 ml Ved angrep før blomstring eller etter høsting.
Floramite 240 SC Off-label godkjenning mot veksthusspinnmidd.
Danitron Off-label godkjenning mot frukttremidd, bladmidd og veksthusspinnmidd i bringebær i plasttunnel.
Raptol Minor use mot bladlus, spinnmidd og insektslarver i bringebær på friland.

Spinnmidd / Bringebærbladmidd

Danitron 100-150 ml pr. daa Like før blomstring En gang pr. sesong. Se etikett.
Floramite 240 SC Off-label godkjenning mot veksthusspinnmidd.

Bringebærbille / Bladlus m.m.

Karate 5 CS 15 ml Like før blomstring.
Conserve Off-label mot skadedyr i bringebær.
Decis Mega EW 50 15 ml Like før blomstring.

Snegler

Sluxx HP 0,5- 0,7 kg

Blomstring

Gråskimmel / Skuddsjuke / Flekkskurv / Mjøldogg

Amistar 100 ml Før kart danning. Amistar skal ikke benyttes mer enn 2 ganger pr. sesong.
Signum 100-150 g Fra begynnende blomstring og inntil 7 dager før høsting Off-label mot soppsjukdommer i bringebær i plasttunnel.
Switch 62,5 WG 100 g 5-10 dager etter forrige behandling Switch skal ikke benyttes mer enn 2 ganger pr. sesong. Se etikett. Best effekt mot gråskimmel.
Serenade Aso 400-800 ml pr. daa Forebyggende med 5 dagers mellomrom inntil 9 ganger fra BBCH 51-85. Serenade ASO har sideeffekt mot gråskimmel under blomstring. Minor use mot mjøldogg i bringebær på friland, i plasttunnel og i veksthus.

Gråskimmel

Switch 62,5 WG 100 g 5-10 dager etter forrige behandling. Kan blandes. Husk behandlingsfrist. Switch skal ikke benyttes mer enn 2 ganger pr. sesong.
Teldor 150 g pr 100 l vann Fra begynnende blomstring frem til kartdanning. Off-label Mot skuddsjuke og gråskimmel i bringebær i tunnel og mot gråskimmel i bringebær i plasttunnel.
Signum Signum har off-label mot soppsjukdommer i bringebær i plasttunnel og mot bringebærskuddsjuke.

Etter høsting

Bladmidd

Thiovit Jet 250-300 g Etter bladfall Bruk rikelig med væske og sørg for god dekning av alle plantedeler, se etikett.

Flekkskurv / Skuddsyke / Svart Rotråte

Amistar 100 ml Etter høsting. Amistar skal ikke benyttes mer enn 2 ganger pr. sesong.
Signum 100 g Etter høsting.
Nordox 75 WG 100 g Etter høsting. Minor use mot svart rotråte i kjerne- og eliteplanter av bringebær i veksthus.

Rød rotråte

Aliette 80 WG 25 g/10 l vann Dypping før planting. Kun etter påvisning fra NIBIO.
Aliette 80 WG 400 g til 80-100 l vann Like etter utplanting. Kan gjentas etter 3-4 uker. Kun etter påvisning fra NIBIO.