Plantevern

Bringebær

UGRAS I BRINGEBÆR

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Brakking

Roundup PowerMax200-300 gr
Roundup Ultra300-800 mlHøsten før ny plantning.Kan event. blandes med fenoksysyrer.
Glypper300-800 ml

Frøugras / Rotugras

Gallery50-75 mlTidlig om våren eller på høsten.Sprøyt på fuktig jord. Temp. > 5° C. Vann med 10-15 mm
om jorda er tørr.

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn og andre grasarter

Mais Ter *Off-label.
Select +
Renol
40-50 ml +
40-50 ml
Når Tunrapp har 2-4 blad.Gjentas senere på nyspirt ugras.

Kveke / Andre grasarter (ikke tunrapp)

Focus Ultra400-600 mlKveka 4 - 5 blad.Før blomstring og ev. etter siste høsting.

Nye bringebærskudd utenfor radene

P.t. ingen godkjente preparater, men det er off-label godkjenning på Reg- lone. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning.
* = Mais Ter har off-label godkjenning mot ugras i bringebær.
Kontakt Norsk Landbruksrådgiving.

 

SOPP OG SKADEDYR I BRINGEBÆR

PreparatDose pr. 100 l vannSprøytetidMerknader

Før blomstring

Flekkskurv / Skuddsjuke / Gråskimmel

Amistar 1)100 ml på frilandVed første
symptomer, eller foreb. behand. Behandl. gjentas i program med andre effektive preparater. Se etikett.
Viktig med tidl. beh. mot flekkskurv. (Sortsvariasjoner).

Bringebærmøll

Karate 5 CS15 mlVed beg. vegeter- ing av knoppene.Bare aktuelt ved angrep tidligere år. Vær obs på larver.
Decis Mega15 ml

Spinnmidd

Envidor40 mlVed angrep
før blomstring eller etter høsting.
Karate 5 CS15 mlVed angrep
før blomstring eller etter høsting.
Apollo kun en gang pr. sesong.
FloramiteSe off-label 2)

Spinnmidd / Bringebærbladmidd

Danitron/Ortus100 mlNye skudd
20 - 40 cm høye.
Der det tidligere
har vært angrep.
En gang pr. sesong.
FloramiteSe off-label 4)

Bringebærbille / Bladlus m.m. 5)

Calypso 4)12-16 ml
Karate 5 CS15 mlLike før
blomstring.
Tilsett 50 g Pirimor, der det er lus.

Blomstring

Gråskimmel / Skuddsjuke / Flekkskurv / Mjøldogg

Amistar 1)100 mlBegynnende blomstring.
Signum150 g
Switch 1)100 g

Gråskimmel

Switch 1)100 g5 - 10 dager etter forrige behandling.Kan blandes. Husk beh. frist.
Teldor*150 g

Etter høsting

Stengelsjukdommer

Amistar 1)100 mlEtter høsting.Kan også være aktuelt før blomstring.
Signum*100 g

Rød rotråte – Etter påvisning fra Bioforsk

Aliette25 g/10 l vannDypping før planting.Kan gjentas etter 3-4 uker.
Apron XLDisp.
Aliette400 g/80-100 lLike etter utplanting.
1) = Amistar og Switch skal ikke benyttes mer enn 2 ganger pr. sesong.
2) = Floramite har off-labelgodkjenning. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving.
3) = Danitron/Ortus har off-label godkjenning mot bladmidd og spinnmidd i bringebær i veksthus. Kontakt Landbrukets fagsenter Østlandet.
4) = Calypso og Floramite har off-label godkjenning mot flere skadedyr i bringebær.
Kontakt Norsk Landbruksrådgivning.
5) = Conserve har off-label mot sommerfugellarver, bladvepslarver, trips, minerflue og gallmygglarver i bringebær. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving.
* = Teldor og Signum har off-label godkjenning med bringebær (og bjørnebær) i veksthus. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning eller Sognebær.
Print Friendly, PDF & Email