Plantevern

Gjenlegg, fangvekster, eng og beite

UGRAS I GJENLEGG OG FANGVEKSTER MED ELLER UTEN KORN SOM DEKKVEKST, ENG OG BEITE

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Gjenlegg og fangvekster uten kløver

Allsidig ugrasflora

Ariane S200-250 mlUgraset 2-4 varige blad.Med eller uten korn som dekkvekst.
Starane XL/Cleave 1)100-120 mlUgraset 2-4 varige blad.Med eller uten korn som dekkvekst.
Harmony Plus SX0,5 gGraset minst 2 blad.Tilsett 25 ml DP klebemiddel pr. 100 l vann. Hemmer engsvingel noe.
NB! Harmony Plus SX ikke i gjenlegg til frøeng.

Klengemaure / Tungras

Gratil WG2-4 gFør frøugraset har 4 varige blad.Tilsett klebemiddel.
Starane XL/Cleave 1)100-120 mlFør frøugraset har 4 varige blad.

Gjenlegg og fangvekster med rødkløver

Allsidig ugrasflora

Harmony Plus SX + MCPA0,5 g + 50 mlKløverplantene 1-2 trekobla blad.Forbigående stagnasjon.
NB! Ikke klebemiddel MCPA alltid med. Hemmer kløveren noe. NB! Ikke Harmony
Plus og Gratil i gjenlegg til frøeng.
Gratil WG
+ MCPA
2-3 g
+ 50 ml
Forbigående stagnasjon.
NB! Ikke klebemiddel MCPA alltid med. Hemmer kløveren noe. NB! Ikke Harmony
Plus og Gratil i gjenlegg til frøeng.
MCPA + Lentagran*50 ml+ 150 mlForbigående stagnasjon.
NB! Ikke klebemiddel MCPA alltid med. Hemmer kløveren noe. NB! Ikke Harmony
Plus og Gratil i gjenlegg til frøeng.

Meldestokk / Korsblomstra ugras

MCPA80-100 mlKløverplantene på spadeblad-
stadiet til 1-2 trekobla blad.
Forbigående vekststagnasjon.

Gjenlegg og fangvekster med hvit-, rød- eller alsikekløver

Allsidig ugrasflora

Basagran SG115 g
Tilsett Renol 50 ml/daa mot meldestokk.
Som ovenfor.Kan skade svingel ved temp. over 18° C.
* = Lentagran er meget god mot balderbrå, då-arter, haremat, hirse-arter, jordrøyk, klengemaure, meldestokk m.fl. Se preparatomtale.
1) Ikke tillatt brukt med korn som dekkvekst. Litt forskjellig bruksområde. Se etikett.

UGRAS I GRASMARK, VARIG ENG OG BEITE

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Etablert grasmark uten kløver1)

Løvetann / Soleie / Tistel 1)

MCPA*200-400 mlBehandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting.
Duplosan Super250-400 mlBehandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting.
MCPA + Duplosan Meko175+175 mlBehandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting.

Allsidig rotugrasflora / Høymole

Duplosan Meko200 mlSom ovenfor.Blandinger med Banvel og Starane
gir best langtids- virkning.
MCPA bedrer virkningen mot løvetann.
Banvel + MCPA100+250 mlSom ovenfor.Blandinger med Banvel og Starane
gir best langtids- virkning.
MCPA bedrer virkningen mot løvetann.
Starane XL/Cleave** + MCPA150-180+200 mlSom ovenfor.Blandinger med Banvel og Starane
gir best langtids- virkning.
MCPA bedrer virkningen mot løvetann.
Gratil + MCPA5 g+200 mlSom ovenfor.Blandinger med Banvel og Starane
gir best langtids- virkning.
MCPA bedrer virkningen mot løvetann.
Harmony 50 SX + MCPA3 - 3,75 g + + 200 mlCa. 2 uker etter slått/beitingBlandinger med Banvel og Starane
gir best langtids- virkning.
MCPA bedrer virkningen mot løvetann.
Duplosan Super 250-400 ml

Stornesle / Høymole

Starane XL/Cleave**150-180 mlSom ovenfor.
Duplosan Meko 200 ml
Duplosan Super400 ml

Høymole / Soleie

Harmony 50 SX3 - 3,75 gSom ovenfor.Tilsett 50 ml klebe- middel per 100 l vann.
Gratil WG 755 - 8,0 gTilsett 50 ml klebe- middel per 100 l vann.
Banvel150 - 200 mlNår høymola har store rosetter og stenglene er ca. 30 cm lange
Duplosan Super250-400 ml
MCPA + Duplosan Meko150 ml + 150 ml

Hundekjeks / Rome

Harmony 50 SX3 - 3,75 gSom ovenfor.Som ovenfor.
Duplosan Super250-400 ml

Marikåpe / Hundekjeks / Stornesle

Duplosan Super400 ml20-25 cm høye planter
Duplosan Meko200 ml20-25 cm høye planter

Einstape (bregne)

Gratil WG 756-8,0 gCa 20 juni til 20 juli.Ugraset på rosett- stadiet.
Tilsett klebemiddel.

Lauvkratt / Bringebær / Snelle / Geitrams

Tomahawk 200180 mlPå grønt bladverk.

Landøyda / Dikesvineblom / Snelle

Duplosan Meko200 mlBehandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.
MCPA + Duplosan Meko175 ml + 175 mlBehandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.
Duplosan Super400 mlBehandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.
Tomahawk 200150 mlBehandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.
Tomahawk 200 + MCPA100+200 mlBehandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.

Sølvbunke

Roundup PowerMax60 g pr. l vann
Roundup Flick120 ml pr. l vannAktiv vekst etter avbeitingBruk 10 ml væske pr. tue.
Glypper120 ml pr. l vannAktiv vekst etter avbeitingBruk 10 ml væske pr. tue.

Etablert grasmark med kløver*

Høymole / Soleie

Gratil WG 755 - 8 g1-2 uker e. slått el. på gjenvekst ca. 2 uker etter slått/beiting.Tilsett 50 ml klebemiddel pr. 100 l vann.
Harmony 50 SX3 - 3,75 g1-2 uker e. slått el. på gjenvekst ca. 2 uker etter slått/beiting.Tilsett 50 ml klebemiddel pr. 100 l vann.

Hundekjeks / Rome

Harmony 50 SX3 - 3,75 gSom ovenfor.Som ovenfor.

Etablert grasmark / Varig beite

Hundekjeks / Høymole / Løvetann / Soleie / Vassarve

Harmony Plus SX 1)2,2 g1-3 uker før bei- ting. Best effekt ca. 2 uker etter beiting. Forutsetter at ugraset er i vekst, men før blomstring.Tilsett 50 ml DP-klebemiddel pr. 100 l vann.
NB! Beitegraset kan temporært hemmes i veksten. Kløver hemmes sterkere og kan uttynnes.

Før fornying og ompløying

Kveke og andre grasarter

Roundup PowerMax200-300 g
Roundup Ultra300-400 mlFør ompløyingDosering økes med 60 - 100% mot bred- bladet rotugras.
Glypper300-400 mlGraset 10-20 cmDosering økes med 60 - 100% mot bred- bladet rotugras.
1) = Matrigon 72 SG har off-label godkjenning mot tistler og dikesvineblom i grasmark (til slått og beite). Kontakt Norsk Landbruksrådgiving.
* = Har også virkning mot lyssiv ved høyeste dose, før blomstring.
**= Kan også benytte 150-180 ml Tomahawk 200.

SOPP I GJENLEGG OG FANGVEKSTER MED ELLER UTEN KORN SOM DEKKVEKST, ENG OG BEITE

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Bladflekksopper / Snømugg

Delaro 2)80 mlVed angrep om høsten.Behandling mot snømugg i oktober- november mens det fortsatt er vekst i plantene.
2) = Delaro har off-label godkjenning mot soppsykdommer i gjenlegg og grasfrøeng. Kontakt Norsk Frøavlerlag.
Print Friendly, PDF & Email