This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Gjenlegg, fangvekster, eng og beite. | Plantekultur
Plantevern

Gjenlegg, fangvekster, eng og beite.

Sprøyteplaner for ugras og sopp i eng og beite

Ugras i gjenlegg og fangvekster med eller uten korn som dekkvekst, eng og beite.

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Gjenlegg og fangvekster uten kløver

Allsidig ugrasflora

Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 varige blad.
Starane XL 100-120 ml Ugraset 2-4 varige blad.
Cleave 100-120 ml Ugraset 2-4 varige blad.
Harmony Plus SX 0,5-0,75 g Graset minst 2 blad. Tilsett 25 ml DP klebemiddel pr. 100 l vann. Hemmer engsvingel noe. NB! Harmony Plus SX ikke i gjenlegg til frøeng.

Klengemaure / Tungras

Gratil WG 75 2-4 g Før frøugraset har 4 varige blad. Tilsett klebemiddel.
Starane XL 100-120 ml Før frøugraset har 4 varige blad.
Cleave 100-120 ml Før frøugraset har 4 varige blad.

Gjenlegg og fangvekster med rødkløver

Allsidig ugrasflora

Harmony Plus SX + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 0,5 g + 50 ml Kløverplantene 1-2 trekobla blad. Forbigående stagnasjon. NB! Ikke klebemiddel. Duplosan Max alltid med. Hemmer kløveren noe. NB! Ikke Harmony Plus og Gratil i gjenlegg til frøeng.
Gratil WG 75 2-3 g + 50 ml Kløverplantene 1-2 trekobla blad. Forbigående stagnasjon. NB! Ikke klebemiddel. Duplosan Max alltid med. Hemmer kløveren noe. NB! Ikke Harmony Plus og Gratil i gjenlegg til frøeng.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Lentagran WP 50 ml+ 150 ml Kløverplantene 1-2 trekobla blad. Forbigående stagnasjon. NB! Ikke klebemiddel. Duplosan Max alltid med. Hemmer kløveren noe. Lentagran er meget god mot balderbrå, då-arter, haremat, hirse-arter, jordrøyk, klengemaure, meldestokk m.fl. Se preparatomtale. Ikke tillatt med korn som dekkvekst.

Meldestokk / Korsblomstra ugras

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 80-100 ml Kløverplantene på spadeblad- stadiet til 1-2 trekobla blad. Forbigående vekststagnasjon.

Gjenlegg og fangvekster med hvit-, rød- eller alsikekløver

Allsidig ugrasflora

Basagran SG 115 g Tilsett Renol 50 ml/daa mot meldestokk. Kløverplantene på spadeblad- stadiet til 1-2 trekobla blad. Kan skade svingel ved temperatur over 18° C.

Ugras i grasmark, varig eng og beite

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Etablert grasmark uten kløver

Løvetann / Soleie / Tistel

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 200-240 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting. Har også virkning mot lyssiv ved høyeste dose, før blomstring.
Duplosan Super 250-400 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko 175+175 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting.
Matrigon 72 SG Off-label godkjenning mot tistler og dikesvineblom i grasmark (til slått og beite).

Allsidig rotugrasflora / Høymole

Duplosan Meko 200 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting. Duplosan Max bedrer virkningen mot løvetann.
Banvel + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 100+240 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting. Duplosan Max bedrer virkningen mot løvetann.
Starane XL + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 150-180+200 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting. Duplosan Max bedrer virkningen mot løvetann. Starane XL, alt. Cleave: Kan også benytte 150-180 ml Tomahawk 200.
Gratil WG 75 + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 5 g+200 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting. Duplosan Max bedrer virkningen mot løvetann.
Harmony 50 SX + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 3 - 3,75 g + + 200 ml Ca. 2 uker etter slått/beiting Duplosan Max bedrer virkningen mot løvetann.
Duplosan Super 250-400 ml Ca. 2 uker etter slått/beiting.
Banvel + Starane XL 100 + 150-180 ml Når høymola har store rosetter og stenglene er ca. 30 cm lange. Blandinger med Banvel og Starane gir best langtidsvirkning.

Stornesle / Høymole

Starane XL 150-180 ml Ca. 2 uker etter slått/beiting Alt. til Starane XL er Cleave.
Duplosan Meko 200 ml Ca. 2 uker etter slått/beiting
Duplosan Super 400 ml Ca. 2 uker etter slått/beiting
Tomahawk 200 150-180 ml Ca. 2 uker etter slått/beiting

Høymole / Soleie

Harmony 50 SX 3-3,75 g Ca. 2 uker etter slått/beiting Tilsett 50 ml klebemiddel pr. 100 l vann.
Gratil WG 75 5-8 g Ca. 2 uker etter slått/beiting Tilsett 50 ml klebemiddel pr. 100 l vann.
Banvel 150 - 200 ml Når høymola har store rosetter og stenglene er ca. 30 cm lange.
Duplosan Super 250-400 ml Når høymola har store rosetter og stenglene er ca. 30 cm lange.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko 150 ml + 150 ml Når høymola har store rosetter og stenglene er ca. 30 cm lange.

Hundekjeks / Rome

Harmony 50 SX 3-3,75 g Best effekt før 1. slått ved begynnende blomstring.
Duplosan Super 250-400 ml Best effekt før 1. slått ved begynnende blomstring.

Marikåpe / Hundekjeks / Stornesle

Duplosan Super 400 ml 20-25 cm høye planter Best effekt før 1. slått ved begynnende blomstring.
Duplosan Meko 200 ml 20-25 cm høye planter Best effekt før 1. slått ved begynnende blomstring.

Einstape (bregne)

Gratil WG 75 6 g Ca. 20 juni til 20 juli. Ugraset på rosettstadiet. Tilsett klebemiddel.

Lauvkratt / Bringebær / Snelle / Geitrams

Tomahawk 200 180 ml På grønt bladverk.

Landøyda / Dikesvineblom / Snelle

Duplosan Meko 200 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko 175 ml + 175 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.
Duplosan Super 400 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.
Tomahawk 200 150 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.
Tomahawk 200 + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 100+200 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.

Sølvbunke

Roundup Powermax 60 g pr. l vann Aktiv vekst etter avbeiting Bruk 10 ml væske pr. tue.
Roundup Flick 120 ml pr. l vann Aktiv vekst etter avbeiting Bruk 10 ml væske pr. tue.
Glypper 120 ml pr. l vann Aktiv vekst etter avbeiting Bruk 10 ml væske pr. tue.

Etablert grasmark med kløver (Alsike og hvitkløver skades)

Høymole / Soleie

Gratil WG 75 5-6 g 1-2 uker etter slått eller på gjenvekst ca. 2 uker etter slått/beiting. Tilsett 50 ml klebemiddel pr. 100 l vann.
Harmony 50 SX 3-3,75 g 1-2 uker etter slått eller på gjenvekst ca. 2 uker etter slått/beiting. Tilsett 50 ml klebemiddel pr. 100 l vann.

Hundekjeks / Rome

Harmony 50 SX 3-3,75 g 1-2 uker etter slått eller på gjenvekst ca. 2 uker etter slått/beiting. Tilsett 50 ml klebemiddel pr. 100 l vann.

Etablert grasmark / Varig beite

Hundekjeks / Høymole / Løvetann / Soleie / Vassarve

Harmony Plus SX 2,2 g 1-3 uker før beiting. Best effekt ca. 2 uker etter beiting. Ugraset må være i vekst, men før blomstring. Tilsett 50 ml DP-klebemiddel pr. 100 l vann. NB! Beitegraset kan temporært hemmes i veksten. Kløver hemmes sterkere og kan uttynnes. Ikke tillatt i eng til silo og høy.

Før fornying og ompløying

Kveke og andre grasarter

Roundup Powermax 200-300 g Før ompløying. Graset 10-20 cm Dosering økes med 60 - 100% mot bredbladet rotugras.
Roundup Flick 300-400 ml Før ompløying. Graset 10-20 cm Dosering økes med 60 - 100% mot bredbladet rotugras.
Glypper 300-400 ml Før ompløying. Graset 10-20 cm Dosering økes med 60 - 100% mot bredbladet rotugras.

Sopp i gjenlegg og fangvekster med eller uten korn som dekkvekst, eng og beite

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Bladflekksopper / Snømugg

Delaro SC 325 80 ml Ved angrep om høsten. Behandling mot snømugg i oktober- november mens det fortsatt er vekst i plantene. Delaro har off-label godkjenning mot soppsykdommer i gjenlegg og grasfrøeng.