Plantevern

Gras i grøntanlegg

UGRAS I GRAS I GRØNTANLEGG

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Før etablering / tilsåing

Roundup PowerMax200-300 g
Roundup Flick400-800 mlKveke. min. 3-4 blad. Rotugras.
Glypper400-800 mlStore bladrosetter.

Etableringsåret*

Ariane S200-250 mlUgraset 2-4 blad.Unngå temp. < 12°C Merk området!
Starane XL + MCPA 80 + 70 ml
Gratil + MCPA3 g + 50 ml

Etablert grasdekke

NB! Merk område!
Ariane S300-400 mlSprøyt på smått frøugras.Forbigående lysning kan forekomme.
MCPA200-400 mlVis forsiktighet på green og andre sensitive arealer.
Starane XL200 mlKlebemiddel.
Gratil6-8 gNB! Merk område!

Brakking / Vegetasjonsfrie arealer

Gallery40 - 100 mlFør ugraset spirer.
På fuktig jord.
Ingen virkning mot rotugras og grasarter. Kan blandes med Roundup på spirt ugras.
Roundup PowerMax200-300 g
Roundup Flick300-600 mlPå fremsp. ugras.Gjentas om nødvendig. Kombiner med Gallery.
Glypper300-600 ml
* Ferdig plenproduksjon. Hussar Plus OD har off-label. Kontakt Norsk Gartner­forbund.

 

SKADEDYR I GRAS I GRØNTANLEGG

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Trips, minérflue og andre skadeinsekter

NemasysMot trips
Mot minérflue
Sørgemygg
Behandles med 14 d intervall
Kurativ
250.000/m2

1.000.000/m2
Preventiv
125.000/m2
250.000/m2
500.000/m2

Oldenborre (larver)

Nemasys GKurativ
500.000/m2
Preventiv
2x250.000/m2
Behandles med intervall på 3 uker. 1. beh. i midten av august, 2. beh. 3 uker senere etc.

 

SOPP I GRAS I GRØNTANLEGG

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Bladflekksopp 1)

Delaro50-100 mlVed angrep.Behandl. gjentas med 14 dagers intervall om nødvendig.
Medallion TLIkke i NF sortiment

Overvintringssopp 1)

Delaro50-100 mlI oktober mens det fremdeles er vekst i plantene.Problem i områder med snødekke over 2 mnd.
Medallion TLIkke i NF sortiment
1) = Amistar har utvidelse for bruksområde av mindre betydning mot rotdreper på golf- greener. Kontakt Norwegian Golf Federation.
Print Friendly, PDF & Email