This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Grøntanlegg | Plantekultur
Plantevern

Grøntanlegg

Sprøyteplan for ugras, skadedyr og sopp i grøntanlegg

Ugras i plen i grøntanlegg (golfbaner, parkanlegg mm)

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Før etablering / tilsåing

Roundup Powermax 200-300 g Kveke minimum 3-4 blad. Rotugraset skal ha store bladrosetter.
Roundup Flick 400-600 ml Kveke minimum 3-4 blad. Rotugraset skal ha store bladrosetter.
Glypper 400-600 ml Kveke minimum 3-4 blad. Rotugraset skal ha store bladrosetter.

Etableringsåret

Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 blad. Unngå temperatur under 12°C Merk området som er behandlet!
Starane XL + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 80 + 70 ml Ugraset 2-4 blad. Merk området som er behandlet!
Gratil WG 75 + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 3 g + 50 ml Ugraset 2-4 blad. Merk behandlet område!
Hussar Plus OD Off-label mot ugras i ferdigplenproduksjon.

Etablert grasdekke

Ariane S 300-400 ml Sprøyt på smått frøugras. Forbigående lysning kan forekomme. Merk behandlet område! Vis forsiktighet på green og andre sensitive arealer
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 200-400 ml Sprøyt på smått frøugras. Forbigående lysning kan forekomme. Merk behandlet område! Vis forsiktighet på green og andre sensitive arealer.
Starane XL 200 ml Sprøyt på smått frøugras. Forbigående lysning kan forekomme. Merk behandlet område! Vis forsiktighet på green og andre sensitive arealer.
Gratil WG 75 + DP – Klebemiddel 6-8 g + 50 ml pr. 100 l vann. Sprøyt på smått frøugras. Forbigående lysning kan forekomme. Merk behandlet område! Vis forsiktighet på green og andre sensitive arealer

Brakking / Vegetasjonsfrie arealer

Gallery 40 - 100 ml Før ugraset spirer, på fuktig jord. Ingen virkning mot rotugras og grasarter. Kan blandes med et glyfosatmiddel på spirt ugras.
Roundup Powermax 200-300 g På fremspirt ugras. Gjentas om nødvendig. Kan blandes med Gallery.
Roundup Flick 400-600 ml På fremspirt ugras. Gjentas om nødvendig. Kan blandes med Gallery.
Glypper 400-600 ml På fremspirt ugras. Gjentas om nødvendig. Kan blandes med Gallery.

Skadedyr i plen i grøntanlegg (golfbaner, parkanlegg mm)

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Trips, minérflue og andre skadeinsekter

Decis Mega EW 50 25 ml Ved begynnende angrep. Maks 2 behandlinger pr. år
Karate 5 CS 10-15 ml Ved begynnende angrep.
Nemasys Preventiv mot trips 125.000/m², mot minérflue 250.000/m², mot sørgemygg 500.000/m². Behandles med 14 dagers intervall. Kurativ mot trips 250.000/m², mot minérflue ingen effekt, mot sørgemygg 1.000.000/m². Behandles med 14 dagers intervall.

Oldenborre (larver)

Nemasys G Preventiv 2 x 250.000/m² Kurativ 500.000/m² Behandles med intervall på 3 uker. Første i midten av august, andre 3 uker senere etc.

Sopp i plen i grøntanlegg (golfbaner, parkanlegg mm)

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Bladflekksopp

Delaro SC 325 50-100 ml Ved angrep. Behandlingen gjentas med 14 dagers intervall om nødvendig.
Amistar Minor use mot rotdreper på golfgreener.

Overvintringssopp

Delaro SC 325 50-100 ml I oktober mens det fremdeles er vekst i plantene. Problem i områder med snødekke over 2 mnd.
Amistar Minor use mot rotdreper på golfgreener.

Rotdreper

Amistar Minor use mot rotdreper på golfgreener.