Plantevern

Gras i grøntanlegg

UGRAS I GRAS I GRØNTANLEGG

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Før etablering / tilsåing

Roundup PowerMax200-300 g
Roundup Ultra400-800 mlKveke. min. 3-4 blad. Rotugras.
Glypper400-800 mlStore bladrosetter.

Etableringsåret*

Ariane S200-250 mlUgraset 2-4 blad.Unngå temp. < 12°C Merk området!
Starane XL + MCPA 80 + 70 ml
Gratil + MCPA3 g + 50 ml

Etablert grasdekke

NB! Merk område!
Ariane S300-400 mlSprøyt på smått frøugras.Forbigående lysning kan forekomme.
MCPA200-400 mlVis forsiktighet på green og andre sensitive arealer.
Starane XL200 mlKlebemiddel.
Gratil6-8 gNB! Merk område!

Brakking / Vegetasjonsfrie arealer

Gallery40 - 100 mlFør ugraset spirer.
På fuktig jord.
Ingen virkning mot rotugras og grasarter. Kan blandes med Roundup på spirt ugras.
Pistol310 mlFør ugraset spirer.
På fuktig jord.
Ingen virkning mot rotugras og grasarter. Kan blandes med Roundup på spirt ugras.
Roundup PowerMax200-300 g
Roundup Ultra300-600 mlPå fremsp. ugras.Gjentas om nødvendig. Kombiner med Gallery.
Glypper300-600 ml
* Ferdig plenproduksjon. Hussar OD har off-label. Kontakt Norsk Gartner­forbund.

 

SKADEDYR I GRAS I GRØNTANLEGG

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Trips, minérflue og andre skadeinsekter

NemasysMot trips
Mot minérflue
Sørgemygg
Behandles med 14 d intervall
Kurativ
250.000/m2

1.000.000/m2
Preventiv
125.000/m2
250.000/m2
500.000/m2

Oldenborre (larver)

Nemasys GKurativ
500.000/m2
Preventiv
2x250.000/m2
Behandles med intervall på 3 uker. 1. beh. i midten av august, 2. beh. 3 uker senere etc.

 

SOPP I GRAS I GRØNTANLEGG

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Bladflekksopp 1)

Delaro50-100 mlVed angrep.Behandl. gjentas med 14 dagers intervall om nødvendig.
Medallion TLIkke i NF sortiment

Overvintringssopp 1)

Delaro50-100 mlI oktober mens det fremdeles er vekst i plantene.Problem i områder med snødekke over 2 mnd.
Medallion TLIkke i NF sortiment
1) = Amistar har utvidelse for bruksområde av mindre betydning mot rotdreper på golfgreener. Kontakt Norges Golfforbund.
Print Friendly, PDF & Email