Plantevern

Grasfrøeng og kløverfrøeng

UGRAS I GRASFRØENG

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Gjenlegg med korn

Frøugras

Ariane S200-250 mlUgraset 2-4 varige blad.
Starane XL/Cleave 3)120-150 mlUgraset 2-4 varige blad.

Frøåret, alle grasarter 1), 2)

Frøugras

Ariane S200-300 mllGraset ca. 10 cm.Om våren.
Starane XL/Cleave 3)120-150 mlGraset ca. 10 cm.Unngå temp. <12° C.

Timotei, Bladfaks, Engkvein og Raigras m.fl. 2)

Frøugras

Ariane S200-300 mlGraset ca. 10 cm.Om våren.
Starane XL/Cleave 3)120-150 mlGraset ca. 10 cm.Unngå temp. <12° C.

Rødsvingel/Sauesvingel

Kveke, floghavre,
knereverumpe, spillkorn, hønsehirse m.fl.

Focus Ultra400-500 mlKveka 4-5 blad.Kan gi misfarging.
Agil 100 EC120-150 mlKveka 4-5 blad.Kan gi misfarging.

Tunrapp, markrapp, knereverumpe m.fl.
1)

Select har off-label godkjenning mot tunrapp og andre grasarter i kløver til frø.
Kontakt Norsk Frøavlerlag.

Raigras/Rødsvingel/Engrapp

Tunrapp, knereverumpe, klengemaure og andre to-frøbladet ugras

Boxer 2)100-150 ml eller 2 x 75mlHøstbehandling
1) = Hussar OD har en off-label mot grasugras i frøeng av timotei og engkvein samt gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel og bladfaks.
Kontakt Norsk Frøavlerlag.
Axial har off-label godkjenning mot grasugras i frøeng av bladfaks.
Puma Extra har off-label mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras. Kontakt Norsk Frøavlerlag.
2) = Boxer har off-label godkjening i engsvingel mot tunrapp og knereverumpe om høsten i gjenleggs­året og første frøår.
Atlantis WG har off-label godkjenning mot grasugras i gjenlegg av timotei til frøeng. Kontakt Norsk Frøavlerlag.
3) = Starane XL og Cleave er lite temperaturavhengig og kan benyttes fra 5° C.

 

UGRAS I KLØVERFRØENG

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Gjenlegg med eller uten korn

Frøugras

MCPA80-100 mlKornet 2-3 blad Kløver 1-2 3-kopla bladLaveste dose på hvit- og alsikekløver. Forbig. stagnasjon.
Basagran SG115 gKløver 1-2Laveste dose på hvit- og alsikekløver. Forbig. stagnasjon.
MCPA + Lentagran WP 4)70 ml + 100-150 ml3-kopla bladLaveste dose på hvit- og alsikekløver. Forbig. stagnasjon.
MCPA + Basagran SG30-40 ml + 40-50 g

Floghavre

Puma Extra 1)100-120 ml

Frøåret

Frøugras

Basagran SG 2)160 gStraks veksten er i gang om våren og temp. over 10° CKløveren er 5 cm. Behandlingen gjentas etter 14 dager ved behov.

Tunrapp / Spillkorn / Floghavre

Select + Renol40-50 ml + 40-50 mlGrasugras 3-5 bladHar også effekt mot kveke.

Kveke / Spillkorn / Floghavre

Focus Ultra 3)400-500 mlKveke 4-5 bladKun i rødkløver.
Agil 100 EC 3)150 mlGrasugras 2-4 blad.Kun i rødkløver.
4) = Lentagran WP er ikke godkjent med korn som dekkvekst.

 

SKADEDYR I GRASFRØENG OG KLØVERFRØENG

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Grasfrø

Timoteiflue / grastege

Fastac 5025-30 mlSammenfallende med blomstring hos løvetann.Størst problem i 2. og 3. års frøeng.
Karate 5 CS15 mlSammenfallende med blomstring hos løvetann.Størst problem i 2. og 3. års frøeng.
Sumi-Alpha30 mlSammenfallende med blomstring hos løvetann.Størst problem i 2. og 3. års frøeng.

Grasmidd

Fastac 5025-30 mlVed angrep.
2 gangers beh. kan være aktuelt.
Problem i kvein.
Karate 5 CS15 mlVed angrep.
2 gangers beh. kan være aktuelt.

Kløverfrø

Kløversnutebille

Fastac 5025-30 mlFør blomstring
Karate 5 CS10 ml
Decis Mega12,5 ml
Biscaya 4)30-40 mlOff-label godkjenning
1) = Puma Extra har off-label godkjenning mot floghavre i gjenlegg til kløverfrøeng med bygg eller vårhvete som dekkvekst.
2) = Basagran SG har godkjenning i rødkløver og off-label i kvitkløver.
3)= Agil og Focus Ultra har off-label godkjenning mot kveke og annet grasugras ved frøavel av kvitkløver. Kontakt Norsk Frøavlerlag.
4) = Kontakt Norsk Frøavlerlag

 

SOPP I GRASFRØENG

Delaro har off-label godkjenning mot soppsykdommer i gjenlegg og grasfrøeng.
Proline har off-label godkjenning mot soppsykdommer i grasfrøeng.
Kontakt Norsk Frøavlerlag.

 

VEKSTREGULERING OG VEKSTAVSLUTNING I GRASFRØ- OG KLØVERFRØENG

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Vekstregulering

Bladfaks, Hundegras, Timotei

Cycocel 750250-275 ml 1)Graset 20-25 cm og 1. leddknute kjennes 2-4 cm
over bakken.
Unngå å beh. tørkestressede planter.

Timotei 3) / Engsvingel 3) / Hundegras / Engkvein / Engrapp 3) / Bladfaks / Raigras 3) / Rødsvingel 3)

Moddus Start40-80 ml (2x40)
Raigras 60-80 ml
BBCH 31-49. Engsvingel 31-44. Rødsvingel og raigras BBCH 40-45. Bladfaks BBCH 44-49Moddus utsetter høstetidspkt. 2-3 d. i timotei og hundegras.
Moddus M60 ml (30-90 ml) 2)Timotei, engsvingel, hundegras, engrapp, kvein: BBCH 31-44. 1. leddknute til holken sveller (event. andre sprøyting ved skyting BBCH 51-55 med 30 ml). Raigras: BBCH 40-45. Bladfaks, rødsvingel: BBCH 44-59Brukes bare i perioder med god tilvekst. Høyeste dose ved stort legdepress i timotei, engsvingel og raigras frem til holken sveller. Laveste dose (30 ml) i engrapp og krypkvein ved tidlig behandling. Laveste dose (30 ml) ved skyting, etter forutgående vekstregulering.

Bladfaks og rødsvingel 3)

Moddus M60 ml (30 ml) 2)BBCH 44-59. Flaggblad er fullt utviklet til aksskyting er fullstendig.Behandl. før BBCH 44 har ingen effekt.
Moddus Start60 ml
40-80 ml
60-80 ml
Rødsvingel BBCH 40-45
Bladfaks BBCH 44-49
Raigras BBCH 40-45

Rødkløver

Moddus M100 mlBegynnende stengelstrekning. Plantehøyde 10-25 cm.Liten el. ingen virkn. i Betty og Bjursele.

Nedvisning

Kløverfrø

Reglone200-300 ml6-10 dager før høsting.Tilsett klebem. Halmen må ikke benyttes til fôr.
1) = Tilsett 50 ml DP klebemiddel pr. 100 l vann
2) = Ved sprøyting i frøeng ved skyting (BBCH 51-55) etter tidl. Cycocelbehandling,
reduseres dosen til 30 ml pr. daa.
3) = Ved særlig stort legdepress ved frøavel av timotei, engsvingel eller raigras kan dosen økes til 90 ml. Til engrapp og krypkvein kan dosen ved tidlig sprøyting reduseres til 30 ml/daa.
NB! Moddus Start og Moddus M har best virkning under gode lysforhold når det er god tilvekst i plantene. Tidlig behandling gir økt rotutvikling.
Print Friendly, PDF & Email