This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Grasfrøeng og kløverfrøeng | Plantekultur
Plantevern

Grasfrøeng og kløverfrøeng

Sprøyteplaner for ugras, skadedyr, sopp og vekstregulering i grasfrø- og kløverfrøeng

Ugras i grasfrøeng

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Gjenlegg med korn

Frøugras

Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 varige blad.
Starane XL 120-150 ml Ugraset 2-4 varige blad. Starane XL er lite temperaturavhengig og kan benyttes fra 5° C. Alt. til Starane XL er Cleave.
Hussar Plus OD Off-label mot ugras i frøeng og gjenlegg til frøeng i frøavl av ulike gras.
Saracen Delta Minor use mot frøugras i grasfrøgjenlegg med eller uten bygg eller hvete som dekkvekst.
Zypar Minor use mot ugras i gjenlegg til grasfrøeng med og uten dekkvekst.

Frøåret, alle grasarter

Frøugras

Ariane S 200-300 ml Graset ca. 10 cm. Om våren. Unngå temperatur under 12° C.
Starane XL 100-120 ml Graset ca. 10 cm. Alt. til Starane XL er Cleave. Starane XL og Cleave er lite temperaturavhengig og kan benyttes fra 5° C.
Saracen Delta 7,5 ml-10 ml Graset ca. 10 cm. Fra veksten er i gang fra 5° C.
Axial Off-label godkjenning mot grasugras i bladfaks.
Puma Extra Off-label mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
Boxer Off-label godkjenning mot frøugras i engsvingel.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Off-label mot åkertistel og åkerdylle i frøåre i graseng.
Hussar Plus OD Off-label mot ugras i frøeng og gjenlegg til frøeng i frøavl av ulike gras.

Timotei, Bladfaks, Engkvein, Engsvingel og Raigras m.fl.

Frøugras

Ariane S 200-300 ml Graset ca. 10 cm. Om våren. Unngå temperatur under 12° C.
Starane XL 100-120 ml Graset ca. 10 cm. Starane XL og Cleave er lite temperaturavhengig og kan benyttes fra 5° C. Alt. til Starane XL er Cleave.
Saracen Delta 7,5 ml-10 ml Graset ca. 10 cm. Er lite temperaturavhengig og kan benyttes fra 5° C.
Boxer Off-label godkjenning mot frøugras i engsvingel.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Off-label mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.

Rødsvingel/Sauesvingel

Kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse m.fl.

Focus Ultra 400-500 ml Kveka 4-5 blad. Kan gi misfarging.
Agil 100 EC 120-150 ml Kveka 4-5 blad. Kan gi misfarging.

Tunrapp, markrapp, knereverumpe m.fl.

Axial Off-label godkjenning mot grasugras i bladfaks.
Puma Extra Off-label mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
Boxer Off-label mot frøugras i engsvingel.

Raigras/Rødsvingel/Engrapp og Engsvingel

Tunrapp, knereverumpe, klengemaure og andre to-frøbladet ugras (åkerdylle m.fl.)

Boxer Høstbehandling Off-label godkjenning mot frøugras i engsvingel.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Off-label mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.

Ugras i kløverfrøeng

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Gjenlegg med eller uten korn

Frøugras

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 80-100 ml Kornet 2-3 blad. Kløver 1-2, 3-kopla blad. Laveste dose på hvit- og alsikekløver. Forbigående stagnasjon.
Basagran SG 115 g Kløver 1-2 Laveste dose på hvit- og alsikekløver. Forbigående stagnasjon.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Lentagran WP 70 + 100-150 ml 3-kopla blad 100-150 ml Lentagran WP er ikke godkjent med korn som dekkvekst.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Basagran SG 30-40 ml + 40-50 g Kløver 1-2, 3-kopla blad. Basagran SG kan skade svingelarter ved temperatur høyere enn 18° C.

Floghavre

Puma Extra Off-label godkjenning mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras. Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.

Frøåret

Frøugras

Basagran SG 160 g Straks veksten er i gang om våren og temp. over 10° C Kløveren er 5 cm. Behandlingen gjentas etter 14 dager ved behov. Off-label i kvitkløver. Basagran SG kan skade svingelarter ved temperatur høyere enn 18° C.

Tunrapp / Spillkorn / Floghavre

Select + Renol 40-50 ml + 40-50 ml Grasugras 3-5 blad. Har også effekt mot kveke.

Kveke / Spillkorn / Floghavre

Focus Ultra 400-500 ml Kveke 4-5 blad. Kun i rødkløver.
Agil 100 EC 150 ml Grasugras 2-4 blad. Kun i rødkløver.

Skadedyr i grasfrøeng og kløverfrøeng

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Grasfrø

Timoteiflue / grastege

Karate 5 CS 15 ml Sammenfallende med blomstring hos løvetann. Størst problem i 2. og 3. års frøeng.
Decis Mega EW 50 15 ml Sammenfallende med blomstring hos løvetann. Størst problem i 2. og 3. års frøeng.

Grasmidd

Karate 5 CS 15 ml Ved angrep. 2 gangers behandling kan være aktuelt.

Kløverfrø

Kløversnutebille

Karate 5 CS 10 ml
Decis Mega EW 50 12,5 ml

Sopp i grasfrøeng

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2
Delaro SC 325 Off-label godkjenning mot soppsykdommer i gjenlegg og grasfrøeng.
Proline EC 250 Off-label godkjenning mot soppsykdommer i grasfrøeng.

Vekstregulering og vekstavslutning i grasfrø- og kløverfrøeng

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Vekstregulering

Bladfaks, Hundegras, Timotei

Stabilan 750 250-275 ml Graset 20-25 cm og 1. leddknute kjennes 2-4 cm over bakken. Unngå å behandle tørkestressede planter. Tilsett 50 ml DP klebemiddel pr. 100 l vann.

Timotei / Engsvingel / Hundegras / Engkvein / Engrapp / Bladfaks / Raigras / Rødsvingel

Timotei, Engsvingel, Engrapp, Raigras, Rødsvingel: Ved stort legdepress ved frøavl kan dosen økes til 90 ml. Til engrapp og krypkvein kan dosen ved tidlig sprøyting reduseres til 30 ml/daa.
Moddus Start DC 40-80 ml (2x40) Raigras 60-80 ml Timotei, hundegras, engrapp, kvein: BBCH 31-49. Engsvingel BBCH 31-44. Rødsvingel og raigras: BBCH 40-45. Bladflaks: BBCH 44-49. Moddus utsetter høstetidspunkt 2-3 dager i timotei og hundegras.
Moddus M EC 60 ml (30-90 ml) BBCH 31-44 (51-55) Se etikett Brukes bare i perioder med god tilvekst. Se egne merknader på etikett. Ved sprøyting i frøeng ved skyting (BBCH 51-55) etter tidligere Stabilan 750-behandling, reduseres dosen til 30 ml pr. daa.
Trimaxx 50100 ml BBCH 31-32 Kun i timotei. Ved tidligere bruk av Stabilian 750 brukes maks. 45 ml. Det er kun ved høyt legdepress dosen skal opp i 100 ml.

Rødkløver

Moddus M EC 100 ml Begynnende stengelstrekning. Plantehøyde 10-25 cm. Liten eller ingen virkning i Betty og Bjursele.

Nedsviing

Kløverfrø

P.t ingen godkjente midler.