Plantevern

Jordbær

UGRAS I JORDBÆR

Preparat*Dose pr. daa.SprøytetidMerknader

Før planting

Roundup PowerMax200-300 gr
Roundup Flick600-800 mlGodt utviklet bladverk.Kan med fordel også behandles året før.
Glypper600-800 ml

Nyplanta felt NB! Fritt for rotugras!

Nyplanting (uten plast)

2)Gallery30-50 g10 dager etter planting. Straks jorda har satt seg.Bruk 40-60 l/daa. Laveste dose på lett jord.
4)Boxer

Senere i sesongen

Frøugras frem til 1-2 varige blad

2)Gallery +
1)Betanal SC
30-40 ml +
200-300 ml
Ved ny oppspiring 2-3 uker etter planting. Inntil ugraset har
1-2 varige blad.
Temp bør være over 5°C. Tørr jord vannes med 10-15 mm innen 3 dager etter behandl.
1)Betanal SC300 ml
3)Goltix +
1)Betanal SC
100-200 g +
200 ml
Goltix: Bare ved problemer med tunrapp og tungras.

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn / Hirse og andre grasarter

Select +
Renol
40-50 ml+
40-50 ml
Tunrapp 3-5 blad.Gjentas ved behov. Før blomstring/etter høsting.

Etablerte felt

Frøugras før oppspiring

2)Gallery30-100 mlTidlig vår og/eller høst.Fordeles 60% vår og 40% høst. Gallery: Se ovenfor!
3)Goltix200-300 gTidlig vår og/eller høst.Fordeles 60% vår og 40% høst. Gallery: Se ovenfor!

Frøugras frem til 1-2 varige blad

1)Betanal SC150-200 mlVed senere oppspiring før blomstring.Betanal:
1-2 behandlinger med 7-10 dagers intervall. Tilpass dose etter ugras og sortenes toleranse.
2)Gallery +
1)Betanal SC
40-50 ml +
150-200 ml
3)Goltix +
1)Betanal SC
100-200 g +
150-200 ml
4)Boxer

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn / Hirse og andre grasarter

Select +
Renol
40-50 ml +
40-50 ml
10-14 dager før blomstring. Tunrapp i 3-5 blad.Kan evt. gjøres etter høsting. Tunrapp skal være i god vekst.
4)Boxer

Sviing mellom radene (blindfåra)

En- og tofrøblada arter + utløpere

NB! Skjerma
Spotlight Plus
Det er gitt dispensasjon for sprøyting mot utløpere i jordbær, i perioden 1. juni til 29. september.

Etablerte felt

Kveke og andre grasarter

Focus Ultra **400-600 ml
Agil 100 EC ***120-150 mlI vekstsesongen før blomstring og/eller straks etter høsting når kveka har 3-5 blad.Kan sprøytes på jordbærplantene. Agil har noe virkn. mot tunrapp.

Balderbrå, kløver m. fl.

Matrigon ****
1) Betanal SC. Se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
2) NB! På lett jord må ikke samlet dosering av Gallery overstige 75 ml pr. daa.
3) Goltix kan gi skade på jordbærplantene.
4) Boxer har off-label godkjenning mot tunrapp og frøugras i jordbær. Kontakt NLR.


*) = Bruk 30-50 liter væske pr. daa.
** = To behandlinger, før blomstring og etter høsting, kan være nødvendig for fullgod virkning.
*** = Agil er bare tillatt etter høsting.
**** = Matrigon har off-label godkjenning. Kontakt NLR.

 

SOPP OG SKADEDYR I JORDBÆR

Preparat1)Dose pr.
1000 m enkeltrad
i min 100 l vann
SprøytetidMerknader

Rotstokkråte

Aliette 80 WG400 gPå tidligere angrepne felt.
Aliette 80 WG25 g pr. 10 l vannDypping før utplanting.Kan benyttes uten
at angrep er påvist av Bioforsk Plantehelse.

“Knyttnevestor” bladrosett

Mjøldogg

Thiovit Jet750 gFør blomsterstengel er synlig.

Nærmere blomstring

Spinnmidd

Envidor*40 mlFør blomsterstengel er synlig.Virker bare mot larver og egg av midd.

Like før blomstring

Jordbærsnutebille / Sommerfugllarve / Skumsikade /
Tege / Viklere

Karate 5 CS15 mlJordbærsnutebille:10 avbitte knopper/40m. Sommerfugllarver: 1 larve pr. 5 m rad. Teger: 3 teger / nymfer pr. plante.
Pass ekstra på i varme dager.
Fastac25-30 ml
Decis Mega15 ml

Mjøldogg** / Gråskimmel / Jordbærøyeflekk** og andre bladflekksopper

Topas 100EC30-50 mlNB! Var det problem med gråskimmel i fjor, er det viktig å være tidlig ute med første gråskimmelbekjempelse i år. Corona er spesielt utsatt for jordbærøyeflekk. Topas eller Signum ved bekjempelse av mjøldogg.
Signum 2)50-100 gNB! Var det problem med gråskimmel i fjor, er det viktig å være tidlig ute med første gråskimmelbekjempelse i år. Corona er spesielt utsatt for jordbærøyeflekk. Topas eller Signum ved bekjempelse av mjøldogg.
Switch 3)50 gNB! Var det problem med gråskimmel i fjor, er det viktig å være tidlig ute med første gråskimmelbekjempelse i år. Corona er spesielt utsatt for jordbærøyeflekk. Topas eller Signum ved bekjempelse av mjøldogg.
Amistar 2)100 mlNB! Var det problem med gråskimmel i fjor, er det viktig å være tidlig ute med første gråskimmelbekjempelse i år. Corona er spesielt utsatt for jordbærøyeflekk. Topas eller Signum ved bekjempelse av mjøldogg.

Jordbærsvartflekk / Lærråte

Signum 2)50-100 gForebyggende ved beg. blomstring.
Amistar 4)100 mlFra begynn. blomstring.Bare mot lærråte.
Switch50-100 gFra begynn. blomstring.Jordbærsvartflekk med sidevirkning mot lærråte.

Utover i blomstringsperioden

Gråskimmel

Switch 3)50-100 gGråskimmelbehandl. bør følge blomstringsforløpet med 4-7 d. intervall. Veksling er viktig for å unngå resistens. Scala bør ikke brukes ved temp over 15°C. Kan være aktuelt å bruke til siste behandl. evet. Geoxe.
Geoxe som siste behandl. i blomstringen forlenger bærenes holdbarhet.
Scala 3)200 mlGråskimmelbehandl. bør følge blomstringsforløpet med 4-7 d. intervall. Veksling er viktig for å unngå resistens. Scala bør ikke brukes ved temp over 15°C. Kan være aktuelt å bruke til siste behandl. evet. Geoxe.
Geoxe som siste behandl. i blomstringen forlenger bærenes holdbarhet.
Amistar 2)100 mlGråskimmelbehandl. bør følge blomstringsforløpet med 4-7 d. intervall. Veksling er viktig for å unngå resistens. Scala bør ikke brukes ved temp over 15°C. Kan være aktuelt å bruke til siste behandl. evet. Geoxe.
Geoxe som siste behandl. i blomstringen forlenger bærenes holdbarhet.
Teldor150 gGråskimmelbehandl. bør følge blomstringsforløpet med 4-7 d. intervall. Veksling er viktig for å unngå resistens. Scala bør ikke brukes ved temp over 15°C. Kan være aktuelt å bruke til siste behandl. evet. Geoxe.
Geoxe som siste behandl. i blomstringen forlenger bærenes holdbarhet.
Geoxe50 gGråskimmelbehandl. bør følge blomstringsforløpet med 4-7 d. intervall. Veksling er viktig for å unngå resistens. Scala bør ikke brukes ved temp over 15°C. Kan være aktuelt å bruke til siste behandl. evet. Geoxe.
Geoxe som siste behandl. i blomstringen forlenger bærenes holdbarhet.

Mjøldogg / Bladflekksopper / Gråskimmel

Switch 3)50 gBlomstringsperioden med 4-7 d. intervall og i veksling som nevnt over og i pkt. 2.
Signum 2)50-100 g
Amistar100 ml

Trips

Fastac25 mlVed fare for ang- rep og senest 14 dager før høsting. Aktuelt å blande med en sopp- behandling.Sprøyt bare om natta av hensyn
til biene. Skadeterskel ca. 1 trips pr. blomst.
Karate 5 CS15 mlVed fare for ang- rep og senest 14 dager før høsting. Aktuelt å blande med en sopp- behandling.Sprøyt bare om natta av hensyn
til biene. Skadeterskel ca. 1 trips pr. blomst.
Decis Mega15 mlVed fare for ang- rep og senest 14 dager før høsting. Aktuelt å blande med en sopp- behandling.Sprøyt bare om natta av hensyn
til biene. Skadeterskel ca. 1 trips pr. blomst.
Conserve60 mlVed fare for ang- rep og senest 14 dager før høsting. Aktuelt å blande med en sopp- behandling.Sprøyt bare om natta av hensyn
til biene. Skadeterskel ca. 1 trips pr. blomst.

Etter blomstring

Bladflekksopp (Jordbærsvartflekk m. fl.)

Signum 2)50-100 g4-7 dager etter forrige behandling.

Jordbærmidd / Spinnmidd

Envidor40 mlStiklinger og nye planter: Sprøyt ved behov 1-2 ganger mens jordbærmidden er aktiv.Bruk 150-200 l vann pr. 1000 m enkeltrad.
Floramite40-60 ml

Snegler

Sluxx0,7 kgFør modning. Størst angrep i fuktig vær.
Nemaslug

Etter høsting

Bladflekksopp / Mjøldogg*

Topas25-50 ml10 d. før blomstringSe etikett.

Jordbærmidd / Spinnmidd

Vertimec100-120 mlEtter siste høsting Gjenta behandling
Envidor40 ml7-10 d. senere.
Milbeknock200-250 ml

Lærråte / Rotstokkråte

Aliette 80 WG400 g/80-100 l vann.Før blomstring eller etter høsting. Ny planting: Like etter utplanting. Kan benyttes uten at angrep er påvist av Bioforsk Plantehelse.
Amistar4)100 ml

Rød marg

Aliette 80 WG kan brukes mot Rød marg i jordbær etter påvisning av NIBIO Plantehelse. Bruk 400 g/100 l vann pr. 1000 m enkelt rad like etter utplanting eller 25 g/10 l vann ved dypping før utplanting.
* = Sidevirkning mot jordbærmidd.
** = Off-labelgodkjening med Topas mot mjøldogg og jordbærøyeflekk i plasttunnel.

NB! Serenade ASO har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot mjøldogg i jordbær på friland, plasttunnel og i veksthus.

Karate 5 CS har en off-label godkjenning mot jordbærvikler i jordbær i plasttunnel.
Signum har en off-label godkjenning mot soppsykdommer i jordbær i plasttunnel.
Kontakt Norsk Landbruksrådgivning.

1) Ved dobbeltrad økes væskemengden med 30-50% pr. 1000 m rad avhengig av plante­volum.
2) Signum og Amistar benyttes forebyggende med første behandl. ved beg. blomstring.
Etterfølgende behandl. 7-14 d. etter. Maks 2 behandl. pr. sesong. Se etikett
3) Switch kan brukes 2 ganger i sesongen og bør ikke brukes i kombinasjon med Scala siden disse har samme virkningsmekanisme og kan utvikle resistens. Scala skal ikke brukes mer enn én gang pr. sesong og må brukes i veksling med Teldor og Signum.
4) Amistar har effekt mot lærråte.

 

Print Friendly, PDF & Email