This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Jordbær | Plantekultur
Plantevern

Jordbær

Sprøyteplan for ugras, skadedyr og sopp i jordbær.

Ugras i jordbær

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Før planting

Roundup Powermax 200-300 gr Godt utviklet bladverk. Kan med fordel også behandles året før.
Roundup Flick 600-800 ml Godt utviklet bladverk. Kan med fordel også behandles året før.
Glypper 600-800 ml Godt utviklet bladverk. Kan med fordel også behandles året før.

Nyplanta felt

Nyplanting, fritt for rotugras (uten plast)

Gallery 30-50 g Fra 7 dager dager etter planting. Straks jorda har satt seg. Se etikett. Bruk 40-60 l/daa. Laveste dose på lett jord. NB! På lett jord må ikke samlet dosering av Gallery overstige 75 ml pr. daa.
Boxer Off-label godkjenning mot tunrapp og frøugras i jordbær.

Senere i sesongen

Frøugras frem til 1-2 varige blad

Gallery + Betanal SC 30-40 ml + 150-200 ml Ved ny oppspiring 2-3 uker etter planting. Inntil ugraset har 1-2 varige blad. Temperatur bør være over 5°C. Tørr jord vannes med 10-15 mm innen 3 dager etter behandling. NB! På lett jord må ikke samlet dosering av Gallery overstige 75 ml pr. daa. Betanal SC: se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
Betanal SC 150-200 ml Ved ny oppspiring 2-3 uker etter planting. Inntil ugraset har 1-2 varige blad. Betanal SC: Se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
Goltix + Betanal SC 100-200 g + 100-200 ml Ved ny oppspiring 2-3 uker etter planting. Inntil ugraset har 1-2 varige blad. Goltix kan gi skade på jordbærplantene. Betanal SC: Se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
Boxer Off-label mot tunrapp og noen andre grasarter samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann m.fl. i jordbær.

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn / Hirse og andre grasarter

Select + Renol 40-50 ml+ 40-50 ml Tunrapp 3-5 blad. Gjentas ved behov. Før blomstring/etter høsting.
Boxer Off-label mot tunrapp og frøugras i jordbær.

Etablerte felt

Frøugras før oppspiring

Gallery 30-100 ml Tidlig vår og/eller høst. NB! På lett jord må ikke samlet dosering av Gallery overstige 75 ml pr. daa.
Goltix 200 g Tidlig vår og/eller høst. Maksimal årlig dose bør deles på minst 2 behandlinger 50/50, se etikett. Goltix kan gi skade på jordbærplantene.

Frøugras frem til 1-2 varige blad

Betanal SC 150-200 ml Ved senere oppspiring før blomstring. Betanal: 1-2 behandlinger med 7-10 dagers intervall. Tilpass dose etter ugras og sortenes toleranse. Se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
Gallery + Betanal SC 30-50 ml + 150-200 ml Ved senere oppspiring før blomstring. NB! På lett jord må ikke samlet dosering av Gallery overstige 75 ml pr. daa. Betanal SC: Se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
Goltix + Betanal SC 100-200 g + 150-200 ml Ved senere oppspiring før blomstring. Goltix kan gi skade på jordbærplantene. Betanal SC: Se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
Boxer Boxer har off-label godkjenning mot tunrapp og frøugras i jordbær.

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn / Hirse og andre grasarter

Select + Renol 40-50 ml + 40-50 ml 10-14 dager før blomstring. Tunrapp i 3-5 blad. Kan evt. gjøres etter høsting. Tunrapp skal være i god vekst.
Boxer Boxer har off-label godkjenning mot tunrapp og frøugras i jordbær.

Sviing mellom radene (blindfåra)

En- og tofrøblada arter + utløpere

Beloukha 1,6 liter pr. dekar (mellom radene med skjermet sprøyting) Fra dannet bladrosett frem til før kartdanning (BBCH 40-71). Sprøyt tidlig på dagen på tørre planter. 1 behandling pr. sesong.

Etablerte felt, fortsetter

Kveke og andre grasarter

Focus Ultra 300-400 ml i 20 – 30 l vann pr. daa. Når kveka har 3–5 blad og senest like før begynnende blomstring av kulturplantene. To behandlinger, før blomstring og etter høsting, kan være nødvendig for fullgod virkning.
Agil 100 EC 120-150 ml Etter høsting når kveka har 3-5 blad. NB! Agil er bare tillatt etter høsting. Agil har noe virkning mot tunrapp.

Balderbrå, kløver m. fl.

Matrigon 72 SG Off-label godkjenning mot ugras i jordbær

Sopp og skadedyr i jordbær

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Rød marg - Vårbehandling

Aliette 80 WG 400 g i 100 l vann pr. daa. Rett etter utplanting. På tidligere angrepne felt. Mot rød marg (P. fragariae) i jordbær. NB! Kun etter påvisning fra NIBIO.
Aliette 80 WG 25 g pr. 10 l vann Småplantene settes i oppløsningen i 15-60 minutter før utplanting. Gjelder: Dypping av utplantingsplanter Mot rød marg (P. fragariae) i jordbær. NB! Kun etter påvisning fra NIBIO.

Rotstokkråte - Vårbehandling

Aliette 80 WG 25 g pr. 10 l vann Småplantene settes i oppløsningen i 15-60 minutter før utplanting. Gjelder: Dypping av utplantingsplanter Kan benyttes uten påvisning fra NIBIO Plantehelse.

“Knyttnevestor” bladrosett

Mjøldogg

Thiovit Jet 750 g i 100 l vann Før blomsterstengel er synlig. Ved dobbeltrad økes væskemengden med 30-50% pr. 1000 m rad.
Talius Minor use mot mjøldogg på jordbær på friland.
Topas 100 EC 30-50 ml BBCH 41-97 Behandlingen kan gjentas etter 10 dager, se etikett. Maks 2 behandlinger.

Nærmere blomstring

Spinnmidd

Requiem Prime Maks 0,5% konsentrasjon, se etikett Like før eller når skadeterskelen overskrides NB! Kun tillatt i veksthus.
Floramite 240 SC 40 - 60 ml Ved behov frem til modning.

Like før blomstring

Jordbærsnutebille / Sommerfugllarve / Skumsikade / Tege / Viklere

Karate 5 CS 15 ml Før blomstring. Jordbærsnutebille:10 avbitte knopper/40m rad. Sommerfugllarver: 1 larve pr. 5 m rad. Teger: 3 teger/nymfer pr. plante. Pass ekstra på i varme dager.
Decis Mega EW 50 15 ml Før blomstring. Jordbærsnutebille:10 avbitte knopper/40m rad. Sommerfugllarver: 1 larve pr. 5 m rad. Teger: 3 teger/nymfer pr. plante. Pass ekstra på i varme dager.
Mavrik Minor use mot bitende og sugende insekter på jordbær (friland).

Mjøldogg / Gråskimmel / Jordbærøyeflekk og andre bladflekksopper

Topas 100 EC 25-50 ml Forebyggende, med første behandling ved begynnende blomstring. NB! Var det problem med gråskimmel i fjor, er det viktig å være tidlig ute med første gråskimmelbekjempelse i år. Off-label godkjenning mot mjøldogg og jordbærøyeflekk i plasttunnel.
Signum 50-100 g Forebyggende, med første behandling ved begynnende blomstring. NB! Var det problem med gråskimmel i fjor, er det viktig å være tidlig ute med første gråskimmelbekjempelse i år. Etterfølgende behandling 7-14 dager etter. Maks 2 behandlinger pr. sesong. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase. Se etikett.
Switch 62,5 WG 50-100 g i 50-150 l vann pr. daa. Fra begynnende blomstring, BBCH 55-73. NB! Var det problem med gråskimmel i fjor, er det viktig å være tidlig ute med første gråskimmelbekjempelse i år. Maks 2 behandlinger med 7-14 dagers intervall. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase. Se etikett.
Amistar 100 ml Forebyggende, med første behandling ved begynnende blomstring. NB! Var det problem med gråskimmel i fjor, er det viktig å være tidlig ute med første gråskimmelbekjempelse i år. Etterfølgende behandling 7-14 dager etter. Maks 2 behandlinger pr. sesong. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase. Se etikett.
Talius Minor use mot mjøldogg på jordbær på friland.

Jordbærsvartflekk / Lærråte

Signum 50-100 g Forebyggende, med første behandling ved begynnende blomstring. Etterfølgende behandling 7-14 dager etter. Maks 2 behandlinger pr. sesong. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase. Se etikett.
Amistar 100 ml Fra begynnende blomstring. Amistar har kun effekt mot lærråte.
Switch 62,5 WG 50-100 g Fra begynnende blomstring. Best effekt på Jordbærsvartflekk med sidevirkning mot lærråte.
Nordox 75 WG Minor use godkjenning mot svart rotråte i kjerne- og eliteplanter av jordbær i veksthus.

Utover i blomstringsperioden

Gråskimmel

Switch 62,5 WG 50-100 g Fra begynnende blomstring, BBCH 55-73. Maks 2 behandlinger med 7-14 dagers intervall. Veksling er viktig for å unngå resistens. Switch kan brukes 2 ganger i sesongen og bør ikke brukes i kombinasjon med Scala siden disse har samme virkningsmekanisme og kan utvikle resistens.
Scala 200 ml Fra begynnende blomstring. Scala bør ikke brukes ved temp over 15°C. Scala bør ikke brukes mer enn 1 gang i sesongen og bør ikke brukes i kombinasjon med Switch siden disse har samme virkningsmekanisme og kan utvikle resistens. Må brukes i veksling med Teldor og Signum.
Amistar 100 ml Forebyggende med første behandling fra begynnende blomstring. 7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 behandlinger pr. sesong. Veksling er viktig for å unngå resistens.
Teldor 150 g Forebyggende med første behandling fra begynnende blomstring. Under normale forhold, 2 behandlinger under blomstring. Veksling er viktig for å unngå resistens.
Geoxe 50 WG 50 g til 30-200 l vann pr. daa. Fra begynnende blomstring og utover, BBCH 61-89 Maks 2 behandlinger med 10 dagers intervall. Veksling er viktig for å unngå resistens. 3 dagers behandlingsfrist, kan være aktuelt å bruke til siste behandling.
LUNA SENSATION SC 500 40 ml i 30 til 100 l vann pr. daa I blomstringsperioden BBCH 60 - 67 Dispensasjon mot gråskimmel i jordbær på friland, i plasttunnel og veksthus. Tillatt brukt og lagret fra 22.04. 2022 til 20.08.2022. Kan brukes 1 gang pr. sesong.

Mjøldogg / Bladflekksopper / Gråskimmel

Switch 62,5 WG 50-100 g Fra begynnende blomstring, BBCH 55-73. Maks 2 behandlinger med 7-14 dagers intervall. Veksling er viktig for å unngå resistens. Switch kan brukes 2 ganger i sesongen og bør ikke brukes i kombinasjon med Scala siden disse har samme virkningsmekanisme og kan utvikle resistens. .
Signum 50-100 g Forebyggende ved begynnende blomstring. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase. Se etikett. Etterfølgende behandling kan skje 10–14 dager etter. Signum skal ikke brukes mer enn 2 ganger pr. sesong
Amistar 100 ml Forebyggende fra begynnende blomstring. 7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 behandlinger pr. sesong. Veksling er viktig for å unngå resistens.
Serenade Aso 400-800 ml i 30-40 l vann pr. daa Forebyggende behandling mot gråskimmel gjøres fra begynnende blomstring og frem til modning (BBCH 60-89) Ikke effekt mot Bladflekksopper Minor use mot mjøldogg i jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus
Topas 100 EC 25 - 50 ml Forebyggende behandling

Trips / Tege

Karate 5 CS 15 ml Fra begynnende blomstring ved fare for angrep og senest 14 dager før høsting. Sprøyt bare om natta av hensyn til biene. Skadeterskel ca. 1 trips pr. blomst. Aktuelt å blande med en soppbehandling.
Decis Mega EW 50 15 ml Fra begynnende blomstring ved fare for angrep og senest 14 dager før høsting. Sprøyt bare om natta av hensyn til biene. Skadeterskel ca. 1 trips pr. blomst. Aktuelt å blande med en soppbehandling.
Conserve 60 ml Fra begynnende blomstring ved fare for angrep og senest 14 dager før høsting. Sprøyt bare om natta av hensyn til biene. Skadeterskel ca. 1 trips pr. blomst. Aktuelt å blande med en soppbehandling. Godkjent i jordbær i potter (jordbærampler) i veksthus. Kun effekt mot trips.
Mavrik Minor use mot bitende og sugende insekter på jordbær (friland).

Bladlus / Mellus

Mospilan SG Minor use i jordbær (friland, veksthus og i plasttunnel) mot bladlus og mellus. Mospilan SG vil kunne ha sideeffekt mot trips, smalteger (bladteger) og jordbærsnutebille.

Etter blomstring

Bladflekksopp (Jordbærsvartflekk m. fl.)

Signum 50-100 g 10 – 14 dager etter etter forrige behandling. Maks 2 behandlinger pr. sesong Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase. Se etikett.

Jordbærmidd / Spinnmidd

Floramite 240 SC 40-60 ml i 100-150 l vann pr. daa. Ved begynnende angrep. I kulturer med tett bladverk, hvor det er vanskelig å nå spinnmidden, skal behandlingen gjentas etter 7 dager.
Movento 100 SC Minor use mot skadedyr i jordbær.

Snegler

Sluxx HP 0,7 kg Før modning. Størst angrep i fuktig vær.

Etter høsting

Bladflekksopp / Mjøldogg

Topas 100 EC 25-50 ml i 30-200 l vann pr. daa. Brukes forebyggende etter høsting, se etikett. Ved dobbeltrad økes væskemengden med 30-50% pr. 1000 m rad avhengig av plantevolum. Off-label godkjenning mot mjøldogg og jordbærøyeflekk i plasttunnel.
Thiovit Jet 750 g i minst 100 liter vann per 1000 m enkeltrad. Fra høsting og utover etter behov med 10-12 dagers mellomrom. Kun effekt mot mjøldogg.
Talius Minor use mot mjøldogg på jordbær på friland.

Jordbærmidd / Spinnmidd

Vertimec EC 100-120 ml Etter siste høsting Gjenta behandling 7-10 dager senere om nødvendig. For bedre virkning, tilsett et klebemiddel. Se etikett.
Milbeknock 200-250 ml Etter siste høsting Gjenta behandling 7-10 dager senere om nødvendig. For bedre virkning, tilsett et klebemiddel. Se etikett.

Rotstokkråte (Lærråte) - Høstbehandling

Phytophthora cactorum
Aliette 80 WG 250 g i 100 l vann pr. daa. Småplantene settes i oppløsningen i 15-60 minutter før utplanting. Alt. 1: Dypping av utplantingsplanter. Kan benyttes uten at angrep er påvist av NIBIO.
Aliette 80 WG 400 g i 100 l vann pr. daa. Sprøyt like etter utplanting og følg evt. opp med en sprøyting 3-4 uker senere. Alt. 2 Etter utplanting av småplanter Kan benyttes uten at angrep er påvist av NIBIO.
Aliette 80 WG 400 g i 100 l vann pr. daa. Sprøyt om høsten (etter høsting) og etter start av vegetering om våren (før blomstring). Etablerte felt Kan benyttes uten at angrep er påvist av NIBIO.

Rød marg

Aliette 80 WG 250 g i 100 l vann pr. daa. Småplantene settes i oppløsningen i 15-60 minutter før utplanting. Alt. 1: Dypping av utplantingsplanter. Kan benyttes mot Rød marg i jordbær etter påvisning av NIBIO.
Aliette 80 WG 400 g i 100 l vann pr. daa. Sprøyt like etter utplanting og følg evt. opp med en sprøyting 3-4 uker senere. Alt. 2 Etter utplanting av småplanter. Kan benyttes mot Rød marg i jordbær etter påvisning av NIBIO.