This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Mais | Plantekultur
Plantevern

Mais

Sprøyteplaner for ugras og skadedyr i mais

Ugras i mais

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Tofrøblada ugras som spirer fra frø

Maister WG + Mero 5 -7,5 g + 70-100 ml Ugraset på frøbladstadiet. Har også effekt mot tunrapp og floghavre. Maks 2 behandlinger. Vurder gjentagelse etter 7-10 dager.
Titus + Tomahawk 200 + DP – Klebemiddel 2-3 g + 30-45 ml pr. daa + 100 ml DP i 100 l vann Ugraset på frøbladstadiet. Bare i fôrmais. Vurder gjentagelse etter 7-10 dager.
Titus + Harmony 50 SX + DP – Klebemiddel 2-3 g + 0,75-1,25 g pr. daa + 100 ml DP i 100 l vann Ugraset på frøbladstadiet. Bare i fôrmais. Vurder gjentagelse etter 7-10 dager.
Titus Off-label mot hønsehirse i sukkermais.
Lentagran WP 200 g Etter plastavtak på smått ugras. 25-40 l vann. Behandlingen kan gjentas.

Åkertistel / Balderbrå / Åkersvineblom m. fl.

Matrigon 72 SG + Mero 14-16,5 g + 50 ml Ugras på rosettstadiet, når temperaturen er over 12°C og helst ved høy luftfuktighet. Bare i fôrmais. Se etikett. Alt. til Mero er Renol.

Kveke, åkertistel og åkerdylle

Alt. A
Titus + DP – Klebemiddel 5 g pr. daa + 100 ml DP i 100 l vann Ugraset har 3-6 blad. Bare i fôrmais. A
Alt. B
Titus + DP – Klebemiddel 3 g pr. daa + 100 ml DP i 100 l vann Ugraset har 3-4 blad. 1. sprøyting. Bare i fôrmais.
Titus + DP – Klebemiddel 2 pr. daa + 100 ml DP i 100 l vann Ugraset har 3-4 blad. 2. sprøyting, 7-10 dager senere. Bare i fôrmais.
Titus Titus har off-label mot hønsehirse i sukkermais.

Kveke, åkertistel, åkerdylle og frøugras

1. behandling
Titus + Harmony 50 SX + DP – Klebemiddel 3g + 1,25 g pr. daa + 100 ml DP i 100 l vann Ugraset har 3-4 blad, senest på 5-6 blad stadiet. Bare i fôrmais.
2. behandling
Titus + Harmony 50 SX + DP – Klebemiddel 2g + 0,75 g pr. daa + 100 ml DP i 100 l vann Ugraset har 3-4 blad, senest på 5-6 blad stadiet. 7-10 dager senere. Bare i fôrmais.
Maister WG + Mero 5-10 g + 70- 130 ml Når rotugraset har stor bladrosett. Maister WG har også virkning mot hønsehirse, klengemaure, hønsegras, raigras, åker- reverumpe, åkerminneblom, jordrøyk, meldestokk, balderbrå og tvetann.
Delt behandling:
Maister WG + Mero 2x5 g + 2x70 ml Mero
Eller én behandling:
Maister WG + Mero 10 g + 130 ml Mero
Titus Titus har off-label mot hønsehirse i sukkermais.

Skadedyr i mais

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Kornbladbille / Frittflue / Bladlus

Decis Mega EW 50 15 ml Ved begynnende angrep.
Karate 5 CS 15 ml Ved begynnende angrep.