Plantevern

Mais

UGRAS I MAIS

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Tofrøblada ugras som spirer fra frø

MaisTer +
Mero
5 g +
70 ml
Har også effekt mot tunrapp og floghavre. Vurder gjentagelse etter 7-10 dager.
Tilsett klebemiddel Innen fôrmaisen har 5-6 blad.
Titus 1) +
Tomahawk 200 EC 1)
2-3 g +
30-45 ml
Ugraset på frøbladstadiet.Har også effekt mot tunrapp og floghavre. Vurder gjentagelse etter 7-10 dager.
Tilsett klebemiddel Innen fôrmaisen har 5-6 blad.
Titus 1) +
Harmony 50 SX
2-3 g +
0,75-1,25 g
Har også effekt mot tunrapp og floghavre. Vurder gjentagelse etter 7-10 dager.
Tilsett klebemiddel Innen fôrmaisen har 5-6 blad.
Lentagran WP200 gEtter plastavtak på smått ugras.25-40 l vann. Behdl. kan gjentas.

Åkertistel / Balderbrå / Åkersvineblom m. fl.

Matrigon 72 SG + Renol14-16,5 g + 50 mlUgras på rosettst. Temp. < 10° C.Unngå tørkestress.

Kveke, åkertistel og åkerdylle

Alt. A
Titus 1)5 gUgraset har 3-6 blad.Innen fôrmaisen har 5-6 blader. Tilsett klebemiddel.
Alt. B
1. Titus 1)3 gUgraset har 2-4 blad.
7-10 d. senere.
Innen fôrmaisen har 5-6 blader. Tilsett klebemiddel.
2. Titus 1)2 gUgraset har 2-4 blad.
7-10 d. senere.
Innen fôrmaisen har 5-6 blader. Tilsett klebemiddel.

Kveke, åkertistel, åkerdylle og frøugras

I
Titus 1) +
Harmony 50 SX 1)
3g +
1,125 g
Ugraset har 2-4 blad.Blanding gir best og bredest virkning. Anbefales der det er både frø- og rotugras.
Senest på 5-6 bl.st. Tilsett klebemiddel.
II
Titus 1) +
Harmony 50 SX1)
2g +
0,75 g
Ugraset har 2-4 blad.
7-10 d. senere.
Blanding gir best og bredest virkning. Anbefales der det er både frø- og rotugras.
Senest på 5-6 bl.st. Tilsett klebemiddel.
MaisTer 2)5-10 g +Når rotugraset har stor bladrosett.
Mero70-130 ml
Delt behandling:
MaisTer 2)2x5 g + 2x70 ml Mero
Eller en behandling:
MaisTer 2)10 g + 130 ml Mero
1) = Bare fôrmais. Se sortsliste. Titus har off-label mot hønsehirse i sukkermais. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving Øst.
2) = MaisTer har også virkning mot hønsehirse, klengemaure, hønsegras, raigras, åker- reverumpe, åkerminneblom, jordrøyk, meldestokk, balderbrå og tvetann.

 

SKADEDYR I MAIS

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Kornbladbille / Frittflue / Bladlus

Fastac 5025 - 30 mlVed begynnende angrep.Minste dose
mot kornbladbille.
Decis Mega 2)15 ml
Karate 5 CS15 ml
2) = Bare sukkermais.
Print Friendly, PDF & Email