Plantevern

Potet

UGRAS I POTET

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Under solfanger (plast / fiberduk)

Frøugras

Fenix 1) + Sencor75-100 ml + 10 gLike etter setting.På fuktig jord.
Sencor10-15 gLike etter setting.På fuktig jord.

Før potetene spirer

Frøugras / Tunrapp

Fenix1 + Sencor150-175 ml + 10-20 gPå spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer.Fenix, Boxer og Centium må ikke brukes på fremspirt potet. Mest aktuell der klengemaure og vindeslirekne er problem.
Boxer 2)400 eller 250 x 2 behandlingerPå spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer.
Centium* 1) + Fenix12,5 ml + 150-175 mlCentium senest 3 dager etter setting.Fenix, Boxer og Centium må ikke brukes på fremspirt potet. Mest aktuell der klengemaure og vindeslirekne er problem.
Centium + Fenix + Sencor12,5 ml + 50-75 ml + 5-10 gCentium senest 3 dager etter setting.Fenix, Boxer og Centium må ikke brukes på fremspirt potet. Mest aktuell der klengemaure og vindeslirekne er problem.
Sencor + Centium10-20 g + 12.5 mlFør fremspiring. Senest 3 dager etter setting.Fenix, Boxer og Centium må ikke brukes på fremspirt potet. Mest aktuell der klengemaure og vindeslirekne er problem.

Før og etter at potetene har spirt

Frøugras / Tunrapp

Sencor20 gPå spirende ugras før 1. varige bladUnder ugunstige forhold kan dosen økes til 30 g.
Spotlight Plus33 mlInntil 10 % av potetene har spirt.

Frøugras / Klengemaure / Rotugras / Kveke

Titus** + Sencor2-3 g + 20 gPå ugrasets frø- bladstadiet til
2 varige blad.
Tilsett 100 ml klebe- middel pr.100 l vann. Titus brukes også mot dylle, hestehov, etter 1. behandl. tistel og åkersvinerot.
Titus**2 g7-10 dager etter 1. behandl.Tilsett 100 ml klebe- middel pr.100 l vann. Titus brukes også mot dylle, hestehov, etter 1. behandl. tistel og åkersvinerot.

Klengemaure

Titus**5 gNår klengemaura har 2-4 blad- kranser.Krever tidlig bekjempelse av annet frøugras. Tilsett 100 ml klebem. pr.100 l vann.

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn og annet grasugras

Select + Renol40-50 ml + 40-50 mlTidl. behandl. Tunrapp inntil 3 blad.Har også virkning mot frøplanter
av kveke.

Tofrøbladet rotugras og kveke (tistel, burot, dylle, hestehov, åkersvinerot m.fl)

Titus**3 gKveka 3-4 blad rosettstadiet. Rotugras på rosettstadiet.Tilsett 100 ml klebemiddel. pr. 100 l vann.
Delt behandling. Alt. Titus kan brukes en gang med 5 gram
Titus**2 g2. sprøyting 7-10 dager etter 1. beh.Tilsett 100 ml klebemiddel. pr. 100 l vann.
Delt behandling. Alt. Titus kan brukes en gang med 5 gram

Kveke

Agil100-150 mlKveka 4-5 blad
Focus Ultra400-600mlAgil kan gi klorose.
Titus (Alt 1)**3 g + 2 gKveka 3-4 blad 7-14 dg e. 1. beh.Delt behandling. Tilsett klebemiddel.
Titus (Alt 2)**5 gKveka 3-6 blad.Tilsett klebemiddel.
1) = Fenix og Centium bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.
2) = Mot svartsøyvier, men virker også godt mot gjetertaske, rødtvetann, klengemaure, vassarve og tunrapp. Kan også blandes med 10-20 g Sencor for å sikre effekten mot frøugras. Bruk da 200-400 ml Boxer.
* = Centium kan også blandes med 10-20 g Sencor før potetene spirer.
** = Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.

 

SKADEDYR I POTET

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Bladlus

Teppeki16 gVed angrep.Bladlus kan overføre virus.
Decis Mega15 mlVed angrep.Bladlus kan overføre virus.
Fastac 50 EC20-30 mlVed angrep.Bladlus kan overføre virus.
Fibro0,7-1,0 ltr.Ved angrep.Bladlus kan overføre virus.
Mavrik Vita10-20 mlVed angrep.Bladlus kan overføre virus.
Karate 5 CS12-15 mlVed angrep.Bladlus kan overføre virus.

Potetsikade / Tege

Fastac 50 EC20-30 mlVed angrep.Sprøyt ved temp.
12-16°C mot tege.
Sikade om morgenen.
Gjentatt behandling er ofte aktuelt.
Decis Mega15 mlVed angrep.Sprøyt ved temp.
12-16°C mot tege.
Sikade om morgenen.
Gjentatt behandling er ofte aktuelt.
Karate 5 CS12-15 mlVed angrep.Sprøyt ved temp.
12-16°C mot tege.
Sikade om morgenen.
Gjentatt behandling er ofte aktuelt.

 

SOPP I POTET

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Foma / Fusarium / Blæreskurv 2) / Sølvskurv 2)

Fungazil 100 SL150 ml/tonnVed innlagring/ sortering.Kun beising av sette- potet. Mantisanlegg.
Maxim250 ml/tonnVed innlagring/ sortering.Kun beising av sette- potet. Mantisanlegg.

Svartskurv

Rizolex 50FW200-300 ml/tonnBruk spes. utstyr på setter eller ved beh. i grokasser.
Maxim250 ml/tonnBruk spes. utstyr på setter eller ved beh. i grokasser.
Amistar 2)200 ml i 10-50 ltr. vann per daa.I potetfåra.

Storknolla råtesopp

Amistar50 mlAmistar har side- effekt mot stor- knolla råtesopp.
Revus Top60 ml ved 2. og 4. tørråtebehandling.

Tørråte

Ridomil MZ Pepite200 gFølg med på varsel
og se www.vips- landbruk.no. Acrobat er translaminær. Consento er lokal- systemiske.
Acrobat WG200 gVed kraftig risvekst. Fra like før radene lukker seg og utover med 7-14 dagers intervall. Følg med på varsel
og se www.vips- landbruk.no. Acrobat er translaminær. Consento er lokal- systemiske.
Cymbal 3)25 gVed kraftig risvekst. Fra like før radene lukker seg og utover med 7-14 dagers intervall. Følg med på varsel
og se www.vips- landbruk.no. Acrobat er translaminær. Consento er lokal- systemiske.
Proxanil200 mlVed kraftig risvekst. Fra like før radene lukker seg og utover med 7-14 dagers intervall.
Ranman Top50 mlVed kraftig risvekst. Fra like før radene lukker seg og utover med 7-14 dagers intervall. Ranman har 7
dagers beh. frist.
Revus60 mlVed kraftig risvekst. Fra like før radene lukker seg og utover med 7-14 dagers intervall. Revus 3 dagers beh.frist.
Revus Top60 ml ved 2. og 4. tørråtebehandling.Ranman har 7 dagers behandlingsfrist. Revus 3 dagers behandlingsfrist.
Nordox 1)

Tørrflekksjuke (Alternaria solani)

Revus Top60 ml ved 2. og 4. tørråtebehandling.
Amistar30-50 ml
1) Nordox har off-label godkjenning mot tørråte i settepotet. Kontakt Øst Landbruksrådgiving.
2) Amistar har fått utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use). Amistar sprøytes på jorda som omslutter settepotetene ved setting, for bekjempelse av underjordiske soppsykdommer som svartskurv, svartprikk, blæreskurv og sølvskurv i settepotet. Se egen tilleggsetikett.
3) Cymbal skal alltid blandes med et tørråte-middel, Ranman Top eller Revus

 

VEKSTAVSLUTNING I POTET

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Kjemisk risdreping

P.t ingen godkjente midler, men det forventes godkjenning av Spotlight Plus.

Mekanisk knusing og kjemisk risdreping

P.t ingen godkjente midler, men det forventes godkjenning av Spotlight Plus.
1) Nordox har off-label godkjenning mot tørråte i settepotet. Kontakt Øst Landbruksrådgiving.
2) Amistar har fått utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use). Amistar sprøytes på jorda som omslutter settepotetene ved setting, for bekjempelse av underjordiske soppsykdommer som svartskurv, svartprikk, blæreskurv og sølvskurv i settepotet. Se egen tilleggsetikett.
3) Cymbal skal alltid blandes med et tørråte-middel, Ranman Top eller Revus
Print Friendly, PDF & Email