This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Potet | Plantekultur
Plantevern

Potet

Sprøyteplaner for ugras, skadedyr, sopp og vekstavslutning i potet

Ugras i potet

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Under solfanger (plast / fiberduk)

Frøugras

Fenix 75-100 ml Like etter setting. På fuktig jord. Fenix bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.
Centium 36 CS 12,5 ml Senest 3 dager etter setting. Dispensasjon 01.03.2022-29.06.2022 Mot svartsøtvier og begersøtvier i potet under plast og fiberduk.

Før potetene spirer

Frøugras / Tunrapp / Svartsøtvier / Klengemaure

Fenix + Boxer 100 + 200 ml På spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer. Fenix og Boxer må ikke brukes på fremspirt potet. Mest aktuell der klengemaure og vindeslirekne er problem. Fenix bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.
Boxer 400 eller 250 x 2 behandlinger På spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer. Virker også godt mot vindeslirekne, gjetertaske, rødtvetann, klengemaure, vassarve og tunrapp.
Centium 36 CS + Fenix 12,5 ml + 100-150 ml Centium senest 3 dager etter setting. Fenix og Centium må ikke brukes på fremspirt potet. Mest aktuell der klengemaure og vindeslirekne er problem. Fenix og Centium bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.
Fenix 120-175 ml På spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer. Fenix bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.
Fenix + Titus 130-150 + 3 g På spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer. Fenix bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.

Før og etter at potetene har spirt

Frøugras / Tunrapp

Fenix 100-150 ml På spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer. Fenix bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.
Spotlight Plus 33 ml Inntil 10 % av potetene har spirt.

Frøugras / Klengemaure / Hønsehirse / Kveke

Titus + DP – Klebemiddel 2-3 g + 100 ml pr. 100 l vann På ugrasets frøbladstadiet til 2 varige blad. Titus har også en viss effekt mot åkerdylle, tistel, åkersvinerot og hestehov etter 1. behandling. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.

Frøugras / Klengemaure / Rotugras / Kveke

Titus + DP – Klebemiddel 2-3 g + 100 ml pr. 100 l vann 7-10 dager etter 1. behandling. Titus har også en viss effekt mot åkerdylle, tistel, åkersvinerot og hestehov. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.

Klengemaure

Titus + DP – Klebemiddel 5 g + 100 ml pr. 100 l vann Når klengemaura har 2-4 bladkranser. Krever tidlig bekjempelse av annet frøugras. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn og annet grasugras

Select + Renol 40-50 ml + 40-50 ml Tidlig behandling. Tunrapp inntil 3 blad. Har også virkning mot frøplanter av kveke.

Tofrøbladet rotugras og kveke (tistel, burot, dylle, hestehov, åkersvinerot m.fl)

Titus + DP – Klebemiddel 3 g + 100 ml pr. 100 l vann Kveka 3-4 blad rosettstadiet. Rotugras på rosettstadiet. Delt behandling. Alt. Titus kan brukes en gang med 5 gram. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.
Titus + DP – Klebemiddel 2 g + 100 ml pr. 100 l vann 2. sprøyting 7-10 dager etter 1. behandling. Delt behandling. Alt. Titus kan brukes en gang med 5 gram. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.

Kveke / Floghavre / Hirse / Spillkorn

Agil 100 EC 100-150 ml Kveka 4-5 blad. Agil kan gi klorose.
Focus Ultra 400-600 ml
Titus + DP – Klebemiddel 3 g + 2 g + 100 ml pr. 100 l vann Kveka 3-4 blad. 7-14 dager etter 1. behandling Dette gjelder alt. 1, to behandlinger. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.
Titus + DP – Klebemiddel 5 g + 100 ml pr. 100 l vann Kveka 3-6 blad. Dette gjelder alt. 2, full dose én gang. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.

Skadedyr i potet

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Bladlus

Teppeki 16 g Ved angrep. Bladlus kan overføre virus.
Decis Mega EW 50 15 ml Ved angrep. Bladlus kan overføre virus.
Fibro 0,7-1 l Ved angrep. Bladlus kan overføre virus.
Mavrik 10-20 ml Ved angrep. Bladlus kan overføre virus.
Karate 5 CS 12-15 ml Ved angrep. Bladlus kan overføre virus.
Mospilan SG 25 g Ved angrep. Bladlus kan overføre virus.

Potetsikade / Tege

Decis Mega EW 50 15 ml Ved angrep. Sprøyt ved temperatur 12-16°C mot tege. Sikade om morgenen. Gjentagende behandling er ofte aktuelt.
Karate 5 CS 12-15 ml Ved angrep. Sprøyt ved temperatur 12-16°C mot tege. Sikade om morgenen. Gjentagende behandling er ofte aktuelt.
Mospilan SG 25 g Ved angrep. Sprøyt ved temperatur 12-16°C mot tege. Sikade om morgenen. Gjentagende behandling er ofte aktuelt.

Sopp i potet

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Foma / Fusarium / Blæreskurv / Sølvskurv

Diabolo (tidl.Fungazil 100 SL) 150 ml/tonn Ved innlagring/sortering. Kun beising av settepotet. Mantisanlegg.
Maxim 100 FS 250 ml/tonn Ved innlagring/sortering. Kun beising av settepotet. Mantisanlegg.

Svartskurv

Rizolex 50 FW 200-300 ml/tonn Bruk spesialutstyr på setter eller ved behandling i grokasser.
Maxim 100 FS 250 ml/tonn Bruk spesialutstyr på setter eller ved behandling i grokasser.
Amistar 200 ml i 10 - 50 l vann pr. daa. Amistar har sideeffekt mot storknolla råtesopp. Minor use mot underjordiske soppsykdommer som svartskurv, svartprikk, blæreskurv og sølvskurv i settepotet. Amistar sprøytes på jorda som omslutter settepotetene ved setting.
Serenade Aso 500 ml Ved setting. Kan brukes i økologisk produksjon.

Storknolla råtesopp

Amistar 50 ml Ved 1. tørråtebehandling
Revus Top 60 ml Ved 2. og 4. tørråtebehandling.

Tørråte

Cymbal 45 25 g Ved kraftig risvekst. Fra like før radene lukker seg og utover med 7-14 dagers intervall. Behandlingsfrist 7 dager. Cymbal skal alltid blandes med et tørråtemiddel, Ranman Top eller Revus.
Proxanil 200 ml Ved kraftig risvekst, fra like før radene lukker seg og utover med 7-14 dagers intervall. Behandlingsfrist 14 dager. Proxanil bør blandes med et tørråtemiddel, Ranman Top eller Revus.
Ranman Top 50 ml Ved kraftig risvekst, fra like før radene lukker seg og utover med 7-14 dagers intervall. Ranman Top har 7 dagers behandlingsfrist.
Revus 250 SC 60 ml Ved kraftig risvekst, fra like før radene lukker seg og utover med 7-14 dagers intervall. Revus 250 SC 3 dagers behandlingsfrist.
Revus Top 60 ml Ved 2. og 4. tørråtebehandling. Revus Top 3 dagers behandlingsfrist.
Zorvec Endavia 40 ml Fra BBCH 30 Behandlingsfrist 7 dager. Ved kraftig risvekst, fra like før radene lukker seg og utover. Maks 3 behandlinger på rad, og maks 4 behandlinger totalt.
Nordox 75 WG Off-label godkjenning mot tørråte i settepotet.

Tørrflekksjuke (Alternaria solani)

Revus Top 60 ml Fra midten av juli, 2. og 4. tørråtebehandling. Maks to behandlinger pr. sesong.
Amistar 30-50 ml Fra midten av juli. Skal brukes i blanding med tørråtemiddel, Ranman Top eller Revus 250 SC. Virker også mot stoknolla råtesopp.
Propulse SE 250 45 ml Fra midten av juli i veksling med Revus Top. Skal brukes som siste behandling mot tørrflekksjuke. Maks to behandlinger pr. sesong. Virker også mot stoknolla råtesopp.

Vekstavslutning i potet

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Kjemisk risdreping

Spotlight Plus 100 ml Fra BBCH 90 Brukes før risknusing.

Mekanisk knusing og kjemisk risdreping

GOZAI – Dispensasjon til nedsviing av potetris og utløpere i jordbær. Det er gitt dispensasjon i perioden 11.06.2022-09.10.2022