This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Salat | Plantekultur
Plantevern

Salat

Sprøyteplan for ugras og sopp i salat

Skadedyr i salat

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Under oppal

Bladlus

Movento 100 SC 45 ml Ved fare for angrep.
Raptol 0,6 l/daa i 80–120 l vann pr. daa Ved fare for angrep. Unntatt salatbladlus.

På felt

Lus / Tege / Trips / Sommerfugllarver / Minérfluer

Conserve Utvidelse av tidligere innvilget Off- label (09.09.2013): grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker (pak choi, tatsoi, ruccola, spinat, feltsalat, mangold, bladsennep, bete salat og mizuna på friland, samt skadegjøreren sommerfugllarver.
Vertimec EC Minor use mot bladminérfluer, trips, spinnmidd og dvergmidd i salat i veksthus og salat på friland.
Karate 5 CS 15 ml Ved begynnende angrep. Begrenset effekt mot Tege.
Movento 100 SC 75 ml Ved begynnende angrep. Gjelder bladlus og salatrotlus. Begrenset effekt mot Tege.
Mospilan SG 25 g/daa Ved begynnende angrep Maks. 1 behandling pr. kultur/sesong.

Sommerfugllarver / Minérflue

Steward 30 WG 8,5 – 12,5 g Ved begynnende angrep. Maks 2 behandlinger. Tilleggsvirkning mot tege.
Raptol 0,6 l Ved begynnende angrep. Tilleggsvirkning mot tege.
Conserve Utvidelse av tidligere innvilget Off- label (09.09.2013): grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker (pak choi, tatsoi, ruccola, spinat, feltsalat, mangold, bladsennep, bete salat og mizuna på friland, samt skadegjøreren sommerfugllarver.

Bladlus, glansbiller, jordlopper m.m.

Karate 5 CS 15 ml Ved begynnende angrep. Resistente glansbiller mot pyretroider kan forekomme.

Bladlus / Tege / Trips

Movento 100 SC 75 ml Ved begynnende angrep.
Karate 5 CS 15 ml Ved begynnende angrep.
Conserve Utvidelse av tidligere innvilget Off- label (09.09.2013): grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker (pak choi, tatsoi, ruccola, spinat, feltsalat, mangold, bladsennep, bete salat og mizuna på friland, samt skadegjøreren sommerfugllarver.
Vertimec EC Minor use mot bladminérfluer, trips, spinnmidd og dvergmidd i salat i veksthus og salat på friland.

Åkersnegle

Sluxx HP 0,7 kg Forebyggende og tidlig start av bekjempelse er avgjørende. Utstrøing av sperrebelte rundt åkeren, eller inne i feltet. Les etikett. Må gjentas avhengig av angrep. Se etikett.

Soppsykdommer i salat

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Under opal

Gråskimmel

Serenade Aso 400-800 ml pr. daa Forebyggende med 5-14 dagers mellomrom. Bare mot gråskimmel.

Salatbladskimmel (Bremia lactucae) / Pythium spp.

Previcur Energy 3 ml/ m2 1. Behandling like etter såing og før fremspiring. 2. Behandling etter fremspiring, 10-14 dager senere. Det er bare Previcur Energy som har effekt mot Pythium Spp.
Aliette 80 WG 300 g Forebyggende mot salatbladskimmel, ved mistanke om smitte. Kan blandes i torv, eller bruses like før/etter såing/prikling eller bruse plantene noen dager før utplanting. Kan gi sviskade. Maks 4 behandlinger pr. år.

På felt

Storknolla råtesopp / Gråskimmel / Svartskurv

Signum 50-100 g i 30-50 l vann Forebyggende, bør inngå i et behandlingsprogram med preparater med annen virkningsmekanisme. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase. Kan brukes 2 ganger med 7-14 dagers intervall.
Switch 62,5 WG 60 g Forebyggende, bør inngå i et behandlingsprogram med preparater med annen virkningsmekanisme. Har også en viss virkning mot Septoria. Minor use mot soppsykdommer i hodedannende salater og andre salatplanter på friland.

Salatbladskimmel (Bremia lactucae) / Pythium spp.

Previcur Energy 250 ml i 25-100 l vann Forebyggende behandling ved sprøyting etter utplanting med oppf. beh. etter ca. 10 d. Maks 2 behandlinger. Det er bare Previcur Energy som har effekt mot Pythium Spp.
Aliette 80 WG 300 g Ved temp over 15° C eller ved påvist angrep. Aliette har god forebyggende virkning. Les etikett.
Amistar 80-100 ml Brukes forebyggende. Resistensfare. Max 2 behandlinger. Amistar er ikke temperaturavhengig og har god bladgjennomtrengning.
Revus 250 SC 60 ml Brukes forebyggende med 7 – 10 dagers intervall. Maks 2 behandlinger.
Cabrio Duo 112 EC 200–250 ml Brukes forebyggende med 7–10 dagers intervall. Inntil 3 behandlinger.

Salatbladflekk (septoria)

Amistar 80-100 ml Bør brukes forebyggende. Resistensfare. Maks 2 behandlinger.
Switch 62,5 WG Har en viss virkning mot bladflekksjukdommer. Minor use mot soppsykdommer i hodedannende salater og andre salatplanter på friland.