Plantevern

Salat

SKADEDYR I SALAT

PreparatDose pr daa.SprøytetidMerknader

Under oppal

Bladlus

Movento45 mlKontakt Norsk Landbruksrådgivning, lokal rådgivningsenhet.
Confidor WG 70Off-label.

På felt

Lus / Tege / Sommerfugllarver / Minérfluer 1) 3)

Fastac 5020 mlVed begynnende angrep.Maks 2 behandlinger
Karate 5 CS15 ml
Movento *75 ml

Sommerfugllarver

Steward8,5 – 12,5 gVed begynnende angrep. Tileggsvirkning mot tegeMaks 2 behandlinger
Fastac 2)20 mlVed begynnende angrep. Tileggsvirkning mot tege
Raptol600 mlVed begynnende angrep. Tileggsvirkning mot tege

Bladlus, glansbiller, jordlopper m.m.

Fastac 2)

Bladlus / Tege / Trips 1) 3)

Movento75 mlVed begynnende angrep
Karate 5 CS15 mlVed begynnende angrep

Åkersnegle

Sluxx0,7 kgForebyggende og tidlig start av bekjempelse er avgjørende.
Må gjentas avhengig av angrep. Egen dose for iberiaskogsnegle.
Utstrøing av sperrebelte rundt åkeren, eller inne i feltet.
Les etikett.
* = Gjelder bladlus og salatrotlus
1) = Conserve har off-label godkjenning. Kontakt NLR.
Vertimec har utvidelse for bruksområde av mindre betydning mot flere skadedyr som bladminèrflue, trips, spinnmidd og dvergmidd i bl.a. salat. Kontakt NLR.
2) = Fastac har off-label godkjenning mot jordlopper, sommerfugllarver, glansbiller og blad- lus i ruccola. Kontakt NLR.
3) = Vertimec har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot bladminer- flue, trips, spinnmidd og dvergmidd i flere kulturer, bl.a. salat i veksthus og salat på friland.

 

SOPPSYKDOMMER I SALAT

PreparatDose per daa.SprøytetidMerknader

Under opal

Rotbrann / Svartskurv / Gråskimmel

P.t. ingen godkjente preparater.

Salatbladskimmel (Bremia lactucae) / Pythium spp. 1)

Previcur Energy3 ml/ m21. Behandling like etter såing og før fremspiring.
2. Behandling etter fremspiring, 10-14 d senere
Aliette WG 80Se etikett.Kan blandes i torv, eller bruses like før/etter såing/prikling eller bruse plantene noen dager før utplanting.Kan gi sviskade.

På felt

Storknolla råtesopp / Gråskimmel / Svartskurv

Signum50-100 g i 30-50 ltr. vannForebyggende behandling.
Bør inngå i et behandlings- program med preparater med annen virknings- mekanisme
Kan brukes 2 ganger med 7-14 dagers intervall. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase.
Switch60 gVirker mot Septoria.

Salatbladskimmel (Bremia lactucae) / Pythium spp. 1)

Previcur Energy250 ml
i 25-100 l vann
Forebyggende behandling ved sprøyting etter utplanting med oppf. beh. etter ca. 10 d.Maks 2 behandlinger.
Aliette WG 80300 gVed temp over 15° C eller ved påvist angrep bør
Aliette benyttes. Aliette har god fore- byggende virkning.
Les etikett.
Amistar80-100 mlAmistar er ikke temperaturavh. og har god bladgjennomtr.
Prep. bør brukes forebyggende.
Resistensfare.
Max 2 behandlinger.
Revus60 mlBrukes forebyggende med 7 – 10 dagers intervall.Maks 2 behandlinger.

Salatbladflekk (septoria)

Amistar80-100 mlBør brukes forebyggende. Resistensfare.Maks 2 behandlinger.
1) = Det er bare Previcur Energy som har effekt mot Pythium Spp.
Acrobat WG har off-label mot kålbladskimmel i ruccola. Kontakt NLR.

NB! Switch 62,5 WG har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot soppsykdommer i flere kulturer, bl.a. hodedannende salater og andre salatplanter på friland.

Print Friendly, PDF & Email