This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Selleri, persille og dill | Plantekultur
Plantevern

Selleri, persille og dill

Sprøyteplaner for ugras, skadedyr og sopp i selleri, persille og dill

Ugras i selleri, persille og dill

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Knollselleri / Stangselleri

Ugras som spirer fra frø

Centium 36 CS 12,5 ml Senest 7 dager etter planting. Kun godkjent i knollselleri. Off-label i stangselleri og knollselleri under plast.
Fenix Off-label mot frøugras i stangselleri og knollselleri.
Select + Renol Off-label mot tunrapp og andre ettårige ugras i stangselleri, knollselleri og rotpersille.
Boxer Off-label mot ugras knollselleri på friland og under duk. Minor use mot ugras i rotpersille.

Rotpersille

Ugras som spirer fra frø

Boxer Minor use mot ugras i rotpersille.
Fenix Off-label mot frøugras i rotpersille.
DFF SC 500 Minor use mot frøugras i rotpersille.
Legacy 500 SC Minor use mot frøugras i rotpersille.
Centium 36 CS 12,5 ml Senest 3 dager etter såing.
Select + Renol Off-label mot tunrapp og andre ettårige ugras i stangselleri, knollselleri og rotpersille.

Kruspersille og Dill

Ugras som spirer fra frø

Fenix 150 - 200 ml God tid før fremspiring.

Selleri / Persille

Kveke m. fl.

Agil 100 EC 80 - 100 ml Kveke 3-4 blad. Bare godkjent i knollselleri.
Focus Ultra 300 - 400 ml Kveke 3-4 blad. Bare godkjent i knollselleri.
Select + Renol Off-label mot tunrapp og andre ettårige ugras i stangselleri, knollselleri og persillerot.

Skadedyr i selleri, persille og dill

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Under oppal

P.t. ingen godkjente preparater.

Selleri og persille

Gulrotflue, jordfly, smellere, bladlus og stankelbein m. fl.

Karate 5 CS 12-15 ml Gulrotflue ved spiring. Ved angrep av jordfly og smellere m. fl. Gjenta behandling med ca.1 ukes intervall etter behov.
Decis Mega EW 50 15 ml Gulrotflue ved spiring. Ved angrep av jordfly og smellere m. fl. Decis er godkjent i persillerot.
Movento 100 SC Off-label mot bladlus, rotlus og trips i kruspersille, bladpersille og dill. Minor use mot skadedyr i stilkselleri, dill, persille, rotpersille og rotselleri.
Steward 30 WG Off-label mot sommerfugllarver i kruspersille, bladpersille og dill.

Snegle

Sluxx HP 0,5-0,7 kg Forebyggende behandling. Gjenta behandlingen. Viktig å komme tidlig i gang.

Sopp i selleri, persille og dill

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Gråskimmel

Signum 100 g Ved begynnende angrep. Ikke godkjent i selleri og dill.

Rotpersille

Rotbrann (brune røtter)

P.t. ingen godkjente preparater.

Persillebladflekk / Meldugg / Gråskimmel / Storknolla råtesopp m. fl.

Signum 50-100 g Ved begynnende angrep. Oppfølging etter 2 uker ved behov. Mot lagringssjukdommer er første behandlingstid i juli/august. Kun godkjent i persille. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase. Off-label mot bladflekksjukdommer, gråskimmel og storknolla råtesopp i bladpersille.
Switch 62,5 WG Minor use mot soppsykdommer i persillerot, knollselleri og i krydderurter (inkl. dill og bladpersille)

Mjøldogg

Thiovit Jet 300 g Ved begynnende angrep. Se etikett.
Amistar 80-100 ml Ved begynnende angrep. Se etikett.

Selleribladflekk / Persillebladflekk

Amistar 80-100 ml Ved begynnende angrep. Se etikett. Off-label mot bladflekksjukdommer i dill.
Signum 50-100 g Ved begynnende angrep. Se etikett. Kun godkjent i persille. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase. Off-label mot bladflekksjukdommer i dill, selleribladflekk i knollselleri. Bladflekksjukdommer, gråskimmel og storknolla råtesopp i bladpersille.
Switch 62,5 WG Minor use mot soppsykdommer i persillerot, knollselleri og i krydderurter (inkl. dill og bladpersille).