This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vårkorn | Plantekultur
Plantevern

Vårkorn

Sprøyteplaner for ugras, skadedyr, sopp og vekstregulering i vårkorn

Ugras i vårkorn uten gjenlegg

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Frøugras / Allsidig ugrasflora

Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 varige blad. Begynnende. mht. etterkult. For å sikre effekten mot åkerstemor, veronika-arter og rødtvetann med fl. kan 4-8 g DFF, Legacy, 3-5 g Alliance WG eller 7,5-10 ml Saracen Delta være aktuelle blandingspartnere til bl.a. Ariane S og Pixxaro m.fl. Se virkningstabell.
Broadway Star WG + PG26N 15 g + 25/50 ml Ugraset 2-4 varige blad. Bare godkjent i vårhvete. Klebemiddel 50 ml ved vann >10 l/daa.
Alliance WG 3-5 g BBCH 12-30 Ikke godkjent i havre. Begrensninger mht. etterkultur. 75-100 ml Ariane S eller Duplosan Max sikrer effekten mot bl.a. meldestokk. Blanding med 80-130 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 eller 25 ml Pixxaro EC gir forebyggende strategi mot SU-resistens i flere ugrasarter og sikrer bl.a. effekten mot vassarve.
Ally Class 50 WG 3-4 g Ugraset 1-4 varige blad. 1,5 gram Ally i havre. Begr. mht. etterkultur.
CDQ SX 1,7-2,7 g Ugraset 1-4 varige blad. Tilsett klebemiddel. Blanding med 80-130 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 eller 25 ml Pixxaro EC gir forebyggende strategi mot SU-resistens i flere ugrasarter og sikrer bl.a. effekten mot vassarve.
Tripali 2,5-3,5 g Ugraset 1-4 varige blad. Tilsett klebemiddel. Blanding med 80-130 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 eller 25 ml Pixxaro EC gir forebyggende strategi mot SU-resistens i flere ugrasarter og sikrer bl.a. effekten mot vassarve.
Harmony Plus SX + Starane XL 0,75-1 g + 80 ml Ugraset 1-4 varige blad. Starane XL = Cleave. Tilsett klebemiddel. Alt. til Starane XL er 80-130 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 eller 25 ml Pixxaro EC gir forebyggende strategi mot SU-resistens i flere ugrasarter og sikrer bl.a. effekten mot vassarve.
Pixxaro EC 12,5-35 ml Fra 3-bl. stadiet. Se etikett for doseringstilpasning. Blanding med 3-4 g Alliance WG, eller 7,5-10 ml Saracen Delta eller 1,7-2,5 g CDQ sikrer effekten mot stemorsblom. 100 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 gir bredere virkeområde og sikrer effekten mot enkelte andre ugrasarter som balderbrå og linbendel.
Hussar Plus OD 4-20 ml Ugraset 2-4 varige blad. Laveste dose i bygg. Tilsett Renol/Mero. NB! Ikke i havre. Blanding m/60-80 ml Starane XL/Cleave, 40-50 ml Tomahawk 200 eller 80-100 ml Duplosan Meko øker effekten og gir god forebyggende resistensstrategi. Blanding i bygg frarådes.
Saracen Delta + Tomahawk 200 7,5-10 ml + 50 ml Ugraset 2-4 varige blad. Laveste dose i bygg. NB! Ikke i havre.
Attribut Twin 6 g Attribut SG + 5 ml Hussar OD Ugraset 1-4 varige blad. Bare i hvete. Tilsett Renol/Mero
Mustang Forte 50-75 ml Ugraset 2-4 varige blad. Begrensning mht. etterkultur.
Saracen Delta + Duplosan Meko 7,5-10 + 100-150 ml BBCH 12-30 Bredt virkeområde. NB! Ikke tillatt i havre.

Jordrøyk

Pixxaro EC + Alliance WG 12,5-25 ml + 3 g Ugraset 2-4 varige blad. Tilsett Alliance for å sikre effekten mot balderbrå, stemor og korsblomstra ugras
Banvel 25 ml Ugraset 2-4 varige blad. Bare i bygg og hvete.
Duplosan Meko 150 ml Ugraset 2-4 varige blad. I blanding med andre preparater

Burot

Ariane S 200-250 ml Korn 3-4 blad. Små frøplanter. Begrensinger mht. etterkultur.
Mustang Forte 50-75 ml BBCH 30-32 Begrensinger mht. etterkultur.

Gullkrage

Alliance WG 4-5 g Ugraset 1-4 varige blad. Begrensning mht. etterkultur. Tilsett klebemiddel. NB! Ikke i havre.
Hussar Plus OD 4-20 ml Ugraset 1-4 varige blad. Begrensning mht. etterkultur. NB! Ikke i havre. Laveste dose i bygg. Tilsett Renol eller Mero. Blanding m/60-80 ml Starane XL/Cleave, 40-50 ml Tomahawk 200 eller 80-100 ml Duplosan Meko øker effekten og gir god forebyggende resistensstrategi. Blanding i bygg frarådes.
Mustang Forte 75-100 ml BBCH 30-32 Begrensning mht. etterkultur.

Klengemaure

Ally Class 50 WG 3-4 g Ugraset 2-4 varige blad. Ikke klebemiddel. Begrensninger mht. etterkultur
Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 varige blad. Ikke klebemiddel. Begrensninger mht. etterkultur.
Starane XL + Harmony Plus SX 80 ml+ 0,75-1,1 g Ugraset 2-4 varige blad. Starane XL = Cleave. Tilsett klebemiddel.
Pixxaro EC 12,5-35 ml Ugraset 2-4 varige blad. Se etikett for doseringstilpasning. NB! Ikke i havre.
Saracen Delta + Tomahawk 200 7,5-10 ml + 50 ml Ugraset 2-4 varige blad. Se etikett for doseringstilpasning. NB! Ikke i havre.
Hussar Plus OD 6-10 ml Ugraset 2-4 varige blad. Hussar Plus OD har også god effekt mot Tungras. Tilsett Renol/Mero. NB! Ikke i havre.
Saracen Delta + Duplosan Meko 7,5-10 + 130-150 ml Ugraset 2-4 varige blad. NB! Ikke i havre.

Tungras

Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 varige blad. Begrensninger mht. etterkultur.
Harmony Plus SX + Starane XL 0,75-1,1 g + 80 ml Ugraset 2-4 varige blad. Starane XL = Cleave. Tilsett klebemiddel.
Pixxaro EC + Alliance WG 25-35 ml + 3 g Ugraset 2-4 varige blad. Dette sikrer effekten mor flere ugrasarter.
Hussar Plus OD 6-10 ml Ugraset 2-4 varige blad. Har også god effekt mot Klengemaure. Tilsett Renol eller Mero.

Linbendel/Stemorsblom

Ally Class 50 WG 3-4 g Ugraset 2-4 varige blad. Ikke klebemiddel
Alliance WG + DFF SC 500 3-5 g + 4-6 ml Ugraset 2-4 varige blad. DFF eller Lagacy 500 SC sikrer effekten. NB! Ikke havre.
Hussar Plus OD + DFF SC 500 4-15 ml + 4 ml Ugraset 2-4 varige blad. NB! Ikke i havre. Tilsett Renol/Mero. DFF eller Lagacy 500 SC sikrer effekten. Blanding i bygg frarådes.
Saracen Delta + DFF SC 500 7,5-10 ml BBCH 12-28 DFF eller Lagacy 500 SC sikrer effekten. NB! Ikke i havre.

Frøugras / Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras

Attribut Twin 6 g Atributt Sg + 5 ml Hussar OD 2-3 bladst. Tilsett Renol/Mero. NB! Brukes bare i hvete. Attribut Twin har også effekt mot kveke, hirse og floghavre.
Harmony Plus SX + Hussar Plus OD 0,75-1,1 g + 4-15 ml På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blader Tilsett Renol/Mero Blanding med Harmony Plus eller CDQ (1-2 g) sikrer effekten mot flere andre frøugrasarter.
Hussar Plus OD 4-20 ml + 50 ml Renol eller Mero Frem til 2-3 varige blad NB! Ikke i havre. For å sikre effekten mot frøugras kan det blandes med m/60-80 ml Starane XL/Cleave, 40-50 ml Tomahawk 200 eller 80-100 ml Duplosan Meko og gir god forebyggende resistensstrategi. Blanding i bygg frarådes.
Broadway Star WG + PG26N 15 g + 25/50 ml Ugraset 2-3 varige blad. Broadway Star har også effekt mot kveke, hirse og floghavre.

Tunrapp /Markrapp /Knereverumpe /Raigras

Broadway Star WG + PG26N 15 g + 25/50 ml Frem til 2-3 varige blad Kun i vårhvete.
Hussar Plus OD 4-20 ml + 50 ml Renol eller Mero Frem til 2-3 varige blad NB! Ikke i havre. Varierende mot knereverumpe. Dose: Bygg 4-15 ml/daa. Hvete 4-20 ml/daa. Blanding m/60-80 ml Starane XL/Cleave, 40-50 ml Tomahawk 200 eller 80-100 ml Duplosan Meko øker effekten og gir god forebyggende resistensstrategi. Blanding i bygg frarådes.
Attribut Twin 6 g Atributt Sg + 5 ml Hussar OD 2-3 bladstadiet. Tilsett Renol/Mero. NB! Brukes bare i hvete.

Floghavre / Hirse / Spillkorn av havre

Puma Extra 100-120 ml Kornplanter har 2-4 blad NB! Ikke i havre! Kan blandes med CDQ og Harmony Plus for å sikre effekten mot andre ugrasarter. Tilsett klebemiddel. Se etikett.
Axial 80-120 ml 2 blad - flaggblad under utvikling. NB! Ikke i havre! Høy luftfuktighet. Kan blandes med CDQ eller Harmony Plus (tilsett da klebemiddel) eller Saracen Delta, Tomahawk 200 og Starane XL for å sikre effekten mot andre ugrasarter. Se etikett.

Åkerdylle / Åkertistel / Burot

Ariane S 250 ml Når rotugraset har store bladrosetter. Begrensninger mht. etterkultur. Kan gi noe veksthemming. Flekksprøytes.
Mustang Forte 50-75 ml Når rotugraset har store bladrosetter. Begrensninger mht. etterkultur.
Harmony Plus SX + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 1-1,5 g + 130 ml Blomsterstengel er ca. 10-15 cm Klebemiddel bør tilsettes. Kan også bruke 100-150 ml Duplosan Meko.
CDQ SX + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) 2,0-2,7 g + 150 ml Blomsterstengel er ca. 10-15 cm Klebemiddel bør tilsettes. Kan også bruke 100-150 ml Duplosan Meko.
Roundup Powermax 250-300 g Stubbåker 3-4 uker etter høsting.
Roundup Flick 600-800 ml Stubbåker 3-4 uker etter høsting.
Glypper 600-800 ml Stubbåker 3-4 uker etter høsting. Eller likeverdig glyfosatpreparat.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko 150+150 ml Når rotugraset har store bladrosetter.

Åkersvinerot / Hestehov

Duplosan Meko 200 ml Når rotugraset har store bladrosetter. Kan gi noe veksthemming. Flekksprøytes.
Roundup Powermax 250-300 g Rotugraset har store bladrosetter. Stubbåker 3-4 uker.
Roundup Flick 600-800 ml Rotugraset har store bladrosetter. Stubbåker 3-4 uker
Glypper 600-800 ml Rotugraset har store bladrosetter. Stubbåker 3-4 uker Eller likeverdig glyfosatpreparat.

Kveke før såing

Roundup Powermax 150-200 g Når kveka har min. 3 blad. 2 dager før jordbearbeiding.
Roundup Flick 300-400 ml Når kveka har min. 3 blad. 3-4 dager før jordbearbeiding.
Glypper 300-400 ml Når kveka har min. 3 blad. 4-5 dager før jordbearbeiding. Eller likeverdig glyfosatpreparat.

Kveke modent bygg

Roundup Powermax 150-200 g Min. 5 dager etter gulmodning Ikke i såkorn eller gjenlegg. Se etikett!
Roundup Flick 300-400 ml Min. 5 dager etter gulmodning Ikke i såkorn eller gjenlegg. Se etikett!
Glypper 300-400 ml Min. 5 dager etter gulmodning Ikke i såkorn eller gjenlegg. Se etikett! Eller likeverdig glyfosatpreparat.

Kveke stubbåker

Roundup Powermax 150 g Kveka har min. 3-4 blad Halmen fjernes for å sikre gjenvekst av kveka.
Roundup Flick 300 ml Kveka har min. 3-4 blad Halmen fjernes for å sikre gjenvekst av kveka.
Glypper 300 ml Kveka har min. 3-4 blad Halmen fjernes for å sikre gjenvekst av kveka. Eller likeverdig glyfosatpreparat.

Skadedyr i vårkorn

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknader Forklaring

Hveteflue / Fritflue

Karate 5 CS 15 ml Ved angrep når kornplantene har 1-2 blader. Størst problem i seint sådd åker. Behandles før synlig skade.
Decis Mega EW 50 15 ml Ved angrep når kornplantene har 1-2 blader. Størst problem i seint sådd åker. Behandles før synlig skade.

Bladminérflue

Karate 5 CS 15 ml Ved næringsstikk. Kombineres med ugrassprøyting.
Decis Mega EW 50 15 ml Ved næringsstikk. Kombineres med ugrassprøyting.

Kornjordloppe / Kornbladbille

Karate 5 CS 10 ml Ved angrep. Når ca. 25% av bladverket er oppspist.
Decis Mega EW 50 15 ml Ved angrep. Når ca. 25% av bladverket er oppspist.

Havrebladlus

Karate 5 CS 8 ml 5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet. I tett plantebestand bruk min. 30 l vann pr.daa
Decis Mega EW 50 15 ml 5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet. I tett plantebestand bruk min. 30 l vann pr.daa
Mavrik 15-20 ml 5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet. I tett plantebestand bruk min. 30 l vann pr.daa Høyeste dose gir best langtidsvirkning.
Teppeki 14 g 5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet. I tett plantebestand bruk min. 30 l vann pr.daa

Kornbladlus

Karate 5 CS 8-10 ml 5 bladlus pr. aks/ strå ved skyting. Høyeste dose gir best langtidsvirkning. Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.
Decis Mega EW 50 15 ml 5 bladlus pr. aks/ strå ved skyting. Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.
Mavrik 15-20 ml 5 bladlus pr. aks/ strå ved skyting. Høyeste dose gir best langtidsvirkning. Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.
Teppeki 14 g 5 bladlus pr. aks/ strå ved skyting. Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.

Trips, salgallmygg og hvetegalmygg

Karate 5 CS 10 ml Når flaggbladet er under utvikling. Plantene må være i vekst. Kombineres med annen behandling.
Decis Mega EW 50 15 ml Når flaggbladet er under utvikling. Plantene må være i vekst. Kombineres med annen behandling.
Mavrik 15-20 ml Når flaggbladet er under utvikling. Plantene må være i vekst. Kombineres med annen behandling.

Sopp i vårkorn

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknader Forklaring

Stråknekker

Proline EC 250 60-80 ml Kornplantene 4-6 blad. BBCH 31-32 Hvete og bygg ved dårlig vekstskifte.
Delaro SC 325 60 ml Kornplantene 4-6 blad. BBCH 31-32 Hvete og bygg ved dårlig vekstskifte.
Elatus Era 40-50 ml Kornplantene 4-6 blad. BBCH 31-32 Hvete og bygg ved dårlig vekstskifte.

Mjøldogg / Rust

Elatus Era 40-50 ml Ved varsling eller begynnende angrep og frem til BBCH 52 Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen. NB! Ikke i havre.
Propulse SE 250 50-100 ml Ved varsling eller begynnende angrep og frem til BBCH 52 Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Comet Pro + Proline EC 250 30-40 ml + 40-60 ml Ved varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52 Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen. Alt. til Comet Pro er Amistar.
Elatus Plus + Amistar 40-50 ml + 30-50 ml Ved varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52 Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen. NB! Ikke i havre.
Aviator Xpro EC 225 40-80 ml Fra flaggblad fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst (BBCH 61) Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Proline EC 250 60-80 ml Ved varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52 Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Talius 20-25 ml Bygg BBCH 25-49, Vårhvete BBCH 25-65. Ikke rust
Balaya - NYHET 100 ml Ved varsling el. begynnende angrep fra BBCH 30-69

Byggbrunflekk / Grå øyeflekk / Spragleflekk / Snerpsopp / Mjøldogg

Elatus Plus + Amistar 40-50 ml + 30-50 ml Ved begynnende angrep og frem til BBCH 52 Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold. Brukes også i blanding med Comet Pro, Delaro eller Proline.
Comet Pro + Proline EC 250 30-40 ml + 40-60 ml Ved begynnende angrep og frem til BBCH 52 Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold. Amistar kan også brukes i blanding med Proline.
Delaro SC 325 60-80 ml Ved begynnende angrep og frem til BBCH 52 Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Proline EC 250 60-80 ml Ved begynnende angrep og frem til BBCH 52 Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Elatus Era 50-60 ml Ved begynnende angrep og frem til BBCH 52 Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Propulse SE 250 50-100 ml Ved begynnende angrep og frem til BBCH 52 Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold. Brukes også i blanding med Amistar, Comet Pro, Delaro eller Proline.
Talius + Proline EC 250 15-20 ml 40-60 ml Ved begynnende angrep frem til BBCH 49 Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Aviator Xpro EC 225 40-80 ml Fra flaggblad fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst (BBCH 61) Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Delaro SC 325 + Propulse SE 250 25-30 + 25-30 ml Ved begynnende angrep frem til BBCH 52 Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Balaya - NYHET 100 ml Ved varsling el. begynnende angrep fra BBCH 30-59 Se etikett for soppsykdommer.

Hveteaksprikk / Hvetebladprikk / Hvetebrunflekk (DTR) / Mjøldogg / Gulrust

Kan forveksles med plantefysiologiske flekker. Minste dose tidlig i latensperioden.
Comet Pro + Proline EC 250 30-40 ml + 60 ml Ved varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52 Amistar brukes også i blanding med Proline.
Elatus Plus + Amistar 38-75 ml + 30-50 ml Ved begynnende angrep BBCH 25-37. Første behandling ved risiko for gulrust. Brukes også i blanding med Comet Pro, Delaro eller Proline.
Elatus Era 50-60 ml Ved begynnende angrep BBCH 25-37. Første behandling ved risiko for gulrust.
Propulse SE 250 50-100 ml Ved begynnende angrep BBCH 30-61. Første behandling ved risiko for gulrust. Brukes også i blanding med Amistar, Comet Pro, Delaro eller Proline.
Delaro SC 325 60-100 ml Ved begynnende angrep BBCH 30-69. Første behandling ved risiko for gulrust.
Delaro SC 325 + Proline EC 250 50 ml + 25 ml Ved begynnende angrep BBCH 37-69. Første behandling ved risiko for gulrust.
Aviator Xpro EC 225 60-80 ml Fra BBCH 40 til 61 80 ml i hvete
Proline EC 250 40-80 ml Ved begynnende angrep BBCH 37-69.
Proline EC 250 + Talius 40-60 ml + 15-20 ml Ved begynnende angrep BBCH 37-65.
Delaro SC 325 + Propulse SE 250 30-40 + 30-40 Ved begynnende angrep frem til BBCH 60. Se etikett.
Balaya - NYHET 100 ml Ved varsling eller begynnende angrep fra BBCH 30-59 Se etikett for soppsykdommer.

Havrebrunflekk / Havrebladseptoria / Mjøldogg / Kronrust

Comet Pro + Proline EC 250 30 ml + 35-40 ml Ved angrep frem til skyting. Amistar kan også brukes i blanding med Proline. Ved senere behandling reduseres Comet Pro/Amistar til 25 ml og dosen av Proline økes til 60 ml.
Proline EC 250 40-80 ml Ved angrep frem til skyting.
Propulse SE 250 50-100 ml Ved begynnende angrep BBCH 30-61. Brukes også i blanding med Amistar, Comet Pro, Delaro eller Proline.
Delaro SC 325 50-60 ml Ved begynnende angrep BBCH 30-61.
Proline EC 250 + Comet Pro 30-40 ml + 30-40 ml Ved begynnende angrep BBCH 30-61. Amistar kan også brukes i blanding med Proline.
Aviator Xpro EC 225 40-80 ml Fra BBCH 40-60
Delaro SC 325 + Propulse SE 250 25-30 + 25-30 ml Ved begynnende angrep frem til skyting, BBCH 59.
Balaya - NYHET 100 ml Ved varsling el. begynnende angrep fra BBCH 30-59 Se etikett for soppsykdommer.

Aksfusariose

Proline EC 250 80 ml Under blomstring BBCH 55-69.
Aviator Xpro EC 225 + Proline EC 250 80 ml + 15 ml Under blomstring BBCH 55-69.

Vekstregulering i vårkorn

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Vårhvete

Stabilan 750 60-100 ml BBCH 23-25 (Kornet 3-4 blad.) Maks 50 ml i Mirakel Temp. over 8°C, unngå nattefrost.
Moddus Start DC 15-30 ml (2x15) Fra busking til flaggblad utviklet (BBCH 29-49)Bare i frodig åker. Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Moddus M EC 20-40 ml Fra 1. leddknute til flaggblad utviklet (BBCH 31-39) Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Trimaxx 20-40 ml Fra 1. leddknute til flaggblad utviklet (BBCH 31-39) Trimaxx har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Cerone 20-50 ml BBCH 37 flaggblad utvikl. til 49 første snerp synlig Cerone har best virkning under gode lysforhold og temp. over 12°C.
Medax Max 30 - 50 g BBCH 29-39 Medax Max har best effekt på tørre blader og ved gode lysforhold om morgningen.

Havre

Stabilan 750 130-160 ml BBCH 24-25 Temp. over 8°C. Unngå nattefrost.
Moddus Start DC 15-30 ml (2x15) Fra busking til begynnende strekning (BBCH 25-32) Brukes i perioder med god tilvekst. Aktuelt i de fleste sorter. Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Moddus M EC 20-30 ml Fra 1. leddknute til flaggblad synlig (BBCH 31-37) Brukes i perioder med god tilvekst. Aktuelt i de fleste sorter. Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Trimaxx 20-30 ml Fra 1. leddknute til flaggblad synlig (BBCH 31-37) Brukes i perioder med god tilvekst. Aktuelt i de fleste sorter. Trimaxx har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Medax Max 30 - 50 g BBCH 29-34

Bygg

Moddus Start DC 20-30 ml (2x20-30 ml) Fra busking til flaggblad utviklet (BBCH 25-49) Brukes i perioder med god tilvekst. Laveste dose ved sen behandling. Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Moddus M EC 20-40 ml 1. leddkn. (BBCH 31) til flaggblad utviklet (BBCH 39) Brukes i perioder med god tilvekst. Laveste dose ved sen behandling. Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Trimaxx 20-40 ml 1. leddkn. (BBCH 31) til flaggblad utviklet (BBCH 39) Brukes i perioder med god tilvekst. Laveste dose ved sen behandling. Trimaxx har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Cerone 20-50 ml Se doseringstilpasning nedenfor. Fra flaggblad til første snerp synlig BBCH 37-49 Anbefales spesielt i 6-radssorter. Mot forebyggende aks- og stråknekk til stadiet BBCH 49
Medax Max 30 - 50 g BBCH 29-39 Medax Max har best effekt på tørre blader ved gode lysforhold om morgningen.

VÅRRUGHVETE

Moddus Start DC 25-40 ml Fra utviklingsstadiet BBCH 25-49 Brukes i perioder med god tilvekst. Laveste dose ved sen behandling. Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Moddus M EC 20-40 ml Fra utviklingsstadiet BBCH 35-44 Brukes i perioder med god tilvekst. Laveste dose ved sen behandling. Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Trimaxx 20-40 ml Fra utviklingsstadiet BBCH 31-39 Brukes i perioder med god tilvekst. Laveste dose ved sen behandling. Trimaxx har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknader Forklaring

DOSERINGSTILPASNING MED CERONE (Dosering i ml pr. daa.)

Bygg/vårhvete Høsthvete Høsthvete Rug Rug
Risiko for legde Tidligere behandlet med Stabilan 750 Uten tidl. behandlet med Stabilan 750 Tidligere behandlet med Stabilan 750 Uten tidl. behandlet med Stabilan 750
Liten 20 15 25 25 50
Middels 35 20 50 50 75
Stor 50 50 75 75 100

I blanding med sopp- eller skadedyrmidler reduseres dosen med 20-30 %. Overdosering kan føre til forsinket utvikling av åkeren, skyting gjennom bladslire, flere grønnskudd og nedsatt avling.

I vårhvete og bygg der det tidligere er behandlet med et tilvekstregulerende middel reduseres Cerone-doseringen med 40% fra normaldose.