Plantevern

Vårkorn

UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Frøugras / Allsidig ugrasflora

Ariane S200-250 mlUgraset 2-4 varige blad.Begr. m.h.t. etterkult.
Broadway Star + PG236N15 g + 25/50 mlUgraset 2-4 varige blad.Bare godkjent i vårhvete. Klebemiddel 50 ml ved vann >10 l/daa.
Ally 50 SX * 2)1-2 gUgraset 1-4 varige blad.1,5 gram Ally i havre. Begr. mht. etterkultur.
Ally Class3-4 gUgraset 1-4 varige blad.1,5 gram Ally i havre. Begr. mht. etterkultur.
CDQ SX 2)1,7-2,7 gUgraset 1-4 varige blad.Tilsett klebemiddel.
Tripali 2)2,5-3,5 gUgraset 1-4 varige blad.
Ratio Super SX + 2)
Starane XL/Cleave
0,75-1,1 g +
80 ml
Ugraset 1-4 varige blad.Alt. Harmony Plus SX.
Pixxaro EC 3)12,5-35 mlFra 3-bl. stadiet.Se etikett for doseringstilpasning.
Hussar OD 4)2,5-7,5 ml Ugraset 1-4 varige blad.NB! Ikke i havre.
Hussar Tandem30-70 mlUgraset 1-4 varige blad.Tilsett Renol/Mero.
Attribut Twin6 g Attribut SG + 5 ml Hussar ODUgraset 1-4 varige blad.Bare i hvete. Tilsett Renol/Mero

Jordrøyk

Pixxaro EC12,5-25 mlSe etikett for doseringstilpasning.
Banvel25 mlBare i bygg og hvete.

Burot

Ariane S200-250 mlSmå frøplanter.Begr. m.h.t. etterkultur

Gullkrage

Ally 50 SX1-2 gUgraset 1-4 varige blad.Tilsett klebemiddel. Begr. m. etterkultur
Hussar OD 4)5-7,5 ml Ugraset 1-4 varige blad.NB! Ikke i havre.
Hussar Tandem30-70 mlUgraset 1-4 varige blad.Tilsett Renol/Mero.

Klengemaure1)

Ally Class3-4 gUgraset 2-4 varige blad.Ikke klebemiddel.
Ariane S200-250 mlUgraset 2-4 varige blad.Begr. m.h.t. etterkult.
Starane XL/Cleave +
Ratio Super SX
80 ml+
2-3 g
Ugraset 2-4 varige blad.
Pixxaro EC 3)12,5-35 mlUgraset 2-4 varige blad.Se etikett for doseringstilpasning.
Hussar Tandem50-70 mlUgraset 2-4 varige blad.Tilsett Renol/Mero.

Tungras1)

Ariane S200-250 mlUgraset 2-4 varige blad.Begr. m.h.t. etterkult.
Ratio Super SX +
Starane XL/Cleave
2-3 g+
80 ml
Ugraset 2-4 varige blad.Tilsett Renol
Pixxaro EC35 mlUgraset 2-4 varige blad.Se etikett for doseringstilpasning.
Hussar Tandem30-70 mlUgraset 2-4 varige blad.Tilsett Renol/Mero.

Linbendel 6) / Stemorsblom

Ally Class3-4 gUgraset 2-4 varige blad.Ikke klebemiddel
Ally 50 SX1-2 gUgraset 2-4 varige blad.Tilsett 100 ml Ariane S***
Hussar OD 4)5-7,5 mlUgraset 2-4 varige blad.NB! Ikke i havre.
Hussar Tandem50-70 mlUgraset 2-4 varige blad.Tilsett Renol/Mero.

Frøugras / Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras

Attribut Twin 5)6 g Atributt Sg + 5 ml Hussar OD2-3 bladst.Tilsett Renol/Mero. NB! Brukes bare i hvete.
Ratio Super SX +
Atlantis WG
0,75-1,1 g +15-30 gPå spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blader(NB! Kun i vårhvete!)
Hussar Tandem70-80 mlPå spirt ugras. Tunrapp inntill 2 bladerTilsett Renol/Mero
Hussar OD 4)4-7,5 mlPå spirt ugras. Tunrapp inntill 2 bladerIkke i havre.
Effekten sikres ved å blande inn 10 g Atlantis WG (bare i hvete).

Tunrapp /Markrapp /Knereverumpe /Raigras

(NB Ikke i havre!)
Atlantis WG** +
+ Renol/Mero
15-50 ml +
50 ml
Frem til 2-3 varige bladKun i vårhvete
Broadway Star + PG26N15 g + 25/50 ml
Hussar OD 4) +
Renol/Mero
5-7,5 ml
50 ml
Frem til 2-3 varige bladVar. mot knereverumpe
Atlantis WG kan blandes m / Harmony Plus for å sikre effekten på andre ugrasarter.

Floghavre / Hirse / Spillkorn av havre

Puma Extra100-120 mlKornpl. har 2-4 bladIkke i havre!
Axial80-120 ml under utv.2 blad - flaggbladHøy luftfuktighet.
Kan blandes med Harmony Plus eller Ratio Super for å sikre effekten mot andre ugrasarter. Tilsett klebemiddel. Se etikett.

Åkerdylle / Åkertistel / Burot

Ariane S250 mlRotugraset har store bladrosetter. Kan gi noe veksthemming. Flekksprøytes
Ratio Super SX +
MCPA***
2-2,5 g +
130 ml
Blomsterstengel er ca. 10-15 cmKlebemiddel bør tilsettes.
CDQ SX + MCPA2,0-2,7 g + 150 mlBlomsterstengel er ca. 10-15 cm
Ratio Super SX2,5-3 gBlomsterstengel er ca. 10-15 cmTilsett klebemiddel
Roundup PowerMax250-300 g
Roundup Ultra600-800 mlStubbåker 3-4 uker etter høsting.
Glypper***600-800 mlStubbåker 3-4 uker etter høsting.

Åkersvinerot / Hestehov

Duplosan Meko200 mlRotugraset har store bladrosetter.Kan gi noe vekst- hemming. Flekksp.
Roundup PowerMax250-300 g
Roundup Ultra600-800 mlRotugraset har store bladrosetter.Stubbåker 3-4 uker
Glypper***600-800 mlRotugraset har store bladrosetter.etter høsting.

Kveke før såing

Roundup PowerMax150-200 g2 dager før jordbearbeiding
Roundup Ultra300-400 mlNår kveka har min. 3 blad.4-5 dager før jordbearbeiding.
Glypper***300-400 ml

Kveke modent bygg

Roundup PowerMax100-200 g
Roundup Ultra300 ml5 dager etter gulmodningIkke i såkorn eller gjenlegg. Se etikett!
Glypper***300 ml5 dager etter gulmodningIkke i såkorn eller gjenlegg. Se etikett!

Kveke stubbåker

Roundup PowerMax200 g
Roundup Ultra300 mlKveka har min. 3-4 bladHalmen fjernes for å sikre gjenvekst av kveka.
Glypper***300 mlKveka har min. 3-4 bladHalmen fjernes for å sikre gjenvekst av kveka.
1) = Hussar OD/Hussar Plus har også god effekt mot Klengemaure og Tungras. Bruk 4-6/6-10 ml pr. daa.
* = 75-100 ml Ariane S eller MCPA sikrer effekten mot bl.a. meldestokk.
2) = Blanding med 80-130 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 eller 12,5-25 ml Pixxaro EC gir forebyggende strategi mot su-resistens i flere ugrasarter og sikrer bl.a. effekten mot vassarve.
3) Blanding med 3-4 g Alliance WG eller 1,7-2,5 g CDQ sikrer effekten mot stemorsblom. 100 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 gir bredere virkeområde og sikrer effe- kten mot enkelte andre ugrasarter som balderbrå og linbendel.
4) I steden for Hussar OD kan det brukes Hussar Plus som er likeverdig.
Dose: Bygg 4-15 ml/daa. Hvete 4-20 ml/daa.
Blanding m/60-80 ml Starane XL/Cleave, 40-50 ml Tomahawk 200 eller 80-100 ml Duplosan Meko øker effekten og gir god forebyggende resistensstrategi. Blanding i bygg frarådes.
5) For å sikre effekten mot åkerstemor, veronika-arter og rødtvetann med fl. kan 4-8 g DFF eller Legacy være aktuelle blandingspartnere til bl.a. Ariane S og Pixxaro m.fl. Se virkningstabell.


* = 50 g Atlantis WG gir sidevirkning mot kveke.
** = Kan også bruke 100-150 ml Duplosan Meko.
*** = Tilsett 100 ml Ariane S for bredere virkeområde.
1) = Attribut Twin og Broadway Star har også effekt mot kveke, hirse og floghavre.
2) = Isteden for Hussar OD kan det brukes Hussar Plus som er likeverdig.
Dose: Bygg 4-15 ml/daa. Hvete 4-20 ml/daa.
Blanding m/60-80 ml Starane XL/Cleave, 40-50 ml Tomahawk 200 eller 80-100 ml Duplosan Meko øker effekten og gir god forebyggende resistensstrategi. Blanding i bygg frarådes.
3) = Banvel har også god effekt mot linbendel. Bruk 25 ml i blanding med Harmony Plus SX eller CDQ SX. Bare i bygg og hvete.
4) = Blanding med 4 - 6 ml DFF eller Legacy sikrer effekten mot bl.a. åkerstemorsblom. Ikke aktuelt i blanding med Alliance WG.
5) = Eller likeverdig glyfosatpreparat.

NB! Hussar OD/Hussar Plus kan også blandes med Atlantis for å sikre virkningen mot flere to-frøblad ugras, samtidig som en bekjemper grasartene. Bruk Renol/Mero som klebemiddel.

 

SKADEDYR I VÅRKORN 

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Hveteflue / Fritflue 1)

Biscaya30-40 mlVed angrep når kornplantene har 1-2 blader.Størst problem i
seint sådd åker.
Beh. før synlig skade.
Fastac 5025-30 mlVed angrep når kornplantene har 1-2 blader.Størst problem i
seint sådd åker.
Beh. før synlig skade.
Karate 5 CS15 mlVed angrep når kornplantene har 1-2 blader.Størst problem i
seint sådd åker.
Beh. før synlig skade.
Decis Mega15 mlVed angrep når kornplantene har 1-2 blader.Størst problem i
seint sådd åker.
Beh. før synlig skade.

Bladmineèrflue 1)

Biscaya30-40 mlVed nærings- stikk.Kombineres med ugrassprøyting.
Fastac 5025-30 mlVed nærings- stikk.Kombineres med ugrassprøyting.
Karate 5 CS15 mlVed nærings- stikk.Kombineres med ugrassprøyting.
Decis Mega15 mlVed nærings- stikk.Kombineres med ugrassprøyting.

Kornjordloppe / Kornbladbille

Biscaya30-40 mlVed angrep.Når ca. 25% av blad- verket er oppspist.
Fastac 5025-30 mlVed angrep.Når ca. 25% av blad- verket er oppspist.
Karate 5 CS10 mlVed angrep.Når ca. 25% av blad- verket er oppspist.
Decis Mega15 mlVed angrep.Når ca. 25% av blad- verket er oppspist.

Havrebladlus 1)

Biscaya15-40 ml5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet.I tett plantebest. bruk min. 30 l vann pr.daa
Fastac 5025-30 ml5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet.I tett plantebest. bruk min. 30 l vann pr.daa
Karate 5 CS8 ml5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet.I tett plantebest. bruk min. 30 l vann pr.daa
Decis Mega15 ml5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet.I tett plantebest. bruk min. 30 l vann pr.daa
Mavrik Vita15-20 ml
Teppeki14 g5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet.I tett plantebest. bruk min. 30 l vann pr.daa

Kornbladlus 1)

Biscaya15-40 ml5 bladlus pr. aks/ strå ved skyting.Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.
Fastac 5025-30 ml5 bladlus pr. aks/ strå ved skyting.Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.
Karate 5 CS8-10 ml5 bladlus pr. aks/ strå ved skyting.Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.
Decis Mega15 ml5 bladlus pr. aks/ strå ved skyting.Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.
Mavrik Vita15-20 ml
Teppeki14 g5 bladlus pr. aks/ strå ved skyting.Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.

Trips og hvetegalmygg

Biscaya30-40 mlNår flaggbladet er under utvikling.Plantene må være i vekst. Kombineres med annen behandling.
Fastac 5025-30 mlNår flaggbladet er under utvikling.Plantene må være i vekst. Kombineres med annen behandling.
Karate 5 CS10 mlNår flaggbladet er under utvikling.Plantene må være i vekst. Kombineres med annen behandling.
Decis Mega15 mlNår flaggbladet er under utvikling.Plantene må være i vekst. Kombineres med annen behandling.
Mavrik Vita15-20 ml
1) = Høyeste dose gir best langtidsvirkning.

 

SOPP I VÅRKORN

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Stråknekker

Proline60-80 ml
Delaro60 mlKornplantene 4-6 blad. BBCH 31-32Hvete og bygg ved dårlig vekstskifte.

Mjøldogg / Rust

Forbel 75050-100 mlVed varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Elatus Era40-67 mlVed varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Propulse50-100 mlVed varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Comet Pro 1) el. Amistar 1)40-60 mlVed varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Elatus Plus + Amistar el. Comet Pro30-50 mlSortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Aviator Xpro40-80 mlFra flaggbl. fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst (BBCH 61)Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Proline60-80 mlFra flaggbl. fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst (BBCH 61)Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Talius20-25 mlFra flaggbl. fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst (BBCH 61)Ikke rust

Byggbrunflekk / Grå øyeflekk / Spragleflekk / Snerpsopp / Mjøldogg / Gulrust

Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
Elatus Plus 1) + Amistar el. Comet Pro40-50 ml + 30-50 mlVed begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Comet Pro eller Amistar + Proline30-40 ml +
40-60 ml
Ved begynnende angrep og
frem til BBCH 52
Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Delaro60-80 mlVed begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Proline60-80 mlVed begynnende angrep og
frem til BBCH 52
Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Elatus Era 1)50-67 mlVed begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Propulse 1)50-100 mlVed begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Talius +
Proline
15-20 ml
40-60 ml
Ved. beg. angrep frem til BBCH 49Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Aviator Xpro40-80 mlFra flaggbl. fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst (BBCH 61)Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.

Hveteaksprikk / Hvetebladprikk / Hvetebrunflekk (DTR) / Mjøldogg / Gulrust

Comet Pro eller Amistar + Proline30-40 ml +
60 ml
Ved varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52Kan forveksles med plantefysiologiske flekker. Minste dose tidlig i latensperioden.
Comet Pro eller Amistar + Bumper50-60 ml +
30-400 ml
Ved varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52Kan forveksles med plantefysiologiske flekker. Minste dose tidlig i latensperioden.
Elatus Plus 1) + Amistar eller Comet Pro38-75 ml + 30-50 mlVed begynnende angrep BBCH 25-37. Første behandling ved risiko for gulrust.Det bør sprøytes ca. 1 uke etter vekstreg. m/Moddus el. Cerone.
Elatus Era 1)50-67 ml
Propulse 1)50-100 ml
Delaro60-100 ml
Delaro +
Proline
50 ml +
25 ml
Aviator Xpro60-80 mlFra BBCH 4080 ml i hvete
Proline40-60 ml
Proline+
Talius
40-60 ml +
15-20 ml
Ved begynnende angrep BBCH 25-39
Proline60-80 ml

Havrebrunflekk / Havrebladseptoria / Mjøldogg / Kronrust

Elatus Plus 1) + Amistar eller Comet Pro38-75 ml + 30-50 ml
Comet Pro eller Amistar + Proline**30-40 ml + 35-40 mlVed angrep frem til skyting.
Proline40-80 mlVed angrep frem til skyting.
Elatus Era 1)40-67 ml
Propulse 1)50-100 ml
Delaro50-60 ml
Bumper40-50 mlFra BBCH 31-52
Aviator Xpro40-80 mlFra BBCH 4080 ml i hvete

Aksfusariose

Proline80 mlUnder blomstring BBCH 61-65.
Aviator Xpro + Proline80 ml + 15 ml
1) = Brukes i blanding med Bumper eller Proline
* = Kan også tilsette 30 ml Comet Pro eller Amistar for å sikre langtidsvirkning.
** = Ved senere behandling reduseres Comet Pro/Amistar til 25 ml og dosen av Proline økes til 60 ml.

 

VEKSTREGULERING I VÅRKORN

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Vårhvete

Cycocel 75060-100 mlKornet 3-4 blad.Bare i frodig åker.
Moddus Start*15-30 ml (2x15)Fra busking til flaggblad utviklet (BBCH 29-39)
Medax Max 1)30-50 gFra busking til flaggblad utviklet (BBCH 29-39)
Moddus M*20-40 mlFra 1. leddknute til flaggblad utviklet (BBCH 31-39)Moddus har best virkning under gode lysforhold. Laveste dose ved sein behandling.
Trimaxx*20-40 mlFra 1. leddknute til flaggblad utviklet (BBCH 31-39)
Cerone20-50 mlBBCH 37 flaggblad utvikl. til 49 første snerp synlig

Havre

Cycocel 750130-160 mlBuskingsstadiet 4-5 blad.
Moddus Start*15-30 ml (2x15)Fra busking til begynnende strekning (BBCH 25-32)Brukes i perioder med god tilvekst. Aktuelt i de fleste sorter.
Medax Max 1)30-50 gBBCH 29-34
Moddus M*20-30 mlFra 1. leddknute til flaggblad synlig (BBCH 31-37)Moddus har best virkning under gode lysforhold. Laveste dose ved sein behandl.
Trimaxx*20-30 mlFra 1. leddknute til flaggblad synlig (BBCH 31-37)

Bygg

Moddus Start*15-60 ml (2x20-30 ml)Fra busking til flaggblad utviklet (BBCH 25-39)Brukes i perioder med god tilvekst.
Moddus M*20-40 ml1. leddkn. (BBCH 31) til flaggblad utviklet (BBCH 39)Best virkning under gode lysforhold. Laveste dose ved sen behandling.
Trimaxx*20-40 ml1. leddkn. (BBCH 31) til flaggblad utviklet (BBCH 39)Best virkning under gode lysforhold. Laveste dose ved sen behandling.
Medax Max 1)30-50 gBBCH 29-39Anbefales spesielt i 6-radssorter. Mot forebyggende aks- og stråknekk til stadiet BBCH 49
Cerone20-50 ml
Se doseringstilpasning
Fra flaggblad til første snerp synlig BBCH 37-49Anbefales spesielt i 6-radssorter. Mot forebyggende aks- og stråknekk til stadiet BBCH 49
1) = Medax Max stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak i plantene. Høyeste dose ved tidlig behandling
* = Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behand­ling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.

 

DOSERINGSTILPASNING MED CERONE

Dosering i ml pr. daa.

 

Bygg/
vårhvete 1)

Høsthvete

Høsthvete

Rug

Rug

Risiko for legdeTidligere behandlet med Cycocel 750Uten tidl. behandlet med Cycocel 750Tidligere behandlet med Cycocel 750Uten tidl. behandlet med Cycocel 750
Liten2015252550
Middels3520505075
Stor50507575100
I blanding med sopp- eller skadedyrmidler reduseres dosen med 20-30 %. Overdosering kan føre til forsinket utvikling av åkeren, skyting gjennom bladslire, flere grønnskudd og nedsatt avling.

1) I vårhvete og bygg der det tidligere er behandlet med et tilvekstregulerende middel reduseres Ceronedoseringen med 40% fra normaldose.

Print Friendly, PDF & Email