Plantevern

Vårkorn

UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Frøugras / Allsidig ugrasflora

Ariane S200-250 mlUgraset 2-4 varige blad.Begr. m.h.t. etterkult.
Broadway Star + PG26N15 g + 25/50 mlUgraset 2-4 varige blad.Bare godkjent i vårhvete. Klebemiddel 50 ml ved vann >10 l/daa.
Alliance WG3-5 gUgraset 1-4 varige blad.Ikke godkjent i havre. Begr. mht.etterkultur.
Ally Class3-4 gUgraset 1-4 varige blad.1,5 gram Ally i havre. Begr. mht. etterkultur.
CDQ SX 2)1,7-2,7 gUgraset 1-4 varige blad.Tilsett klebemiddel.
Tripali 2)2,5-3,5 gUgraset 1-4 varige blad.
Harmony Plus SX + 2)
Starane XL/Cleave
0,75-1 g +
80 ml
Ugraset 1-4 varige blad.Alt. Harmony Plus SX.
Pixxaro EC 3)12,5-35 mlFra 3-bl. stadiet.Se etikett for doseringstilpasning.
Hussar Plus OD 4)4-15 ml Laveste dose i bygg Tilsett Renol/Mero. NB! Ikke i havre.
Saracen Delta + Tomahawk 2007,5-10 ml + 50 ml
Attribut Twin6 g Attribut SG + 5 ml Hussar ODUgraset 1-4 varige blad.Bare i hvete. Tilsett Renol/Mero

Jordrøyk

Pixxaro EC12,5-25 mlSe etikett for doseringstilpasning.
Banvel25 mlBare i bygg og hvete.
Duplosan Meko150 mlI blanding med andre preparater

Burot

Ariane S200-250 mlSmå frøplanter.Begr. m.h.t. etterkultur
Mustang Forte75-100 ml

Gullkrage

Alliance WG4-5 gUgraset 1-4 varige blad.Begr. m.h.t. etterkultur
NB! Ikke i havre.
Hussar Plus OD 4)4-15 ml Ugraset 1-4 varige blad.Begr. m.h.t. etterkultur
NB! Ikke i havre.

Klengemaure1)

Ally Class3-4 gUgraset 2-4 varige blad.Ikke klebemiddel.
Begr. mht. etterkultur
Ariane S200-250 mlUgraset 2-4 varige blad.Ikke klebemiddel.
Begr. m.h.t. etterkult.
Starane XL/Cleave +
Harmony Plus SX +
80 ml+
0,75-1,1 g
Ugraset 2-4 varige blad.
Pixxaro EC 12,5-35 mlSe etikett for doseringstilpasning.
Saracen Delta + Tomahawk 2007,5-10 ml + 50 mlSe etikett for doseringstilpasning.

Tungras1)

Ariane S200-250 mlUgraset 2-4 varige blad.Begr. m.h.t. etterkult.
Harmony Plus SX +
Starane XL/Cleave
0,75-1,1 g + 80 mlUgraset 2-4 varige blad.
Pixxaro EC35 mlSe etikett for doseringstilpasning.

Linbendel 3) / Stemorsblom 4)

Ally Class3-4 gUgraset 2-4 varige blad.Ikke klebemiddel
Alliance WG3-5 gUgraset 2-4 varige blad.Tilsett 100 ml Ariane S***
Hussar Plus OD 2)4-15 mlUgraset 2-4 varige blad.NB! Ikke i havre.
Tilsett Renol/Mero.
Saracen Delta7,5-10 mlNB! Ikke i havre.

Frøugras / Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras

Attribut Twin 1)6 g Atributt Sg + 5 ml Hussar OD2-3 bladst.Tilsett Renol/Mero. NB!
Brukes bare i hvete.
Harmony Plus SX +
Hussar Plus OD*
0,75-1,1 g + 4-15 mlPå spirt ugras. Tunrapp inntil 2 bladerTilsett Renol/Mero
Hussar Plus OD 2)5-15 mlNB! Ikke i havre.
Effekten sikres ved å blande inn 50 ml Atlantis OD (bare i hvete).

Tunrapp /Markrapp /Knereverumpe /Raigras

Broadway Star + PG26N15 g + 25/50 mlFrem til 2-3 varige bladKun i vårhvete.
Hussar OD 2) +
Renol/Mero
4-20 ml +
50 ml
Frem til 2-3 varige bladNB! Ikke i havre.
Varierende mot knereverumpe

Floghavre / Hirse / Spillkorn av havre

Puma Extra100-120 mlKornpl. har 2-4 bladIkke i havre!
Axial80-120 ml under utv.2 blad - flaggbladHøy luftfuktighet.
Kan blandes med Harmony Plus eller Ratio Super for å sikre effekten mot andre ugrasarter. Tilsett klebemiddel. Se etikett.

Åkerdylle / Åkertistel / Burot

Ariane S250 mlRotugraset har store bladrosetter. Begr. mht. etterkultur.
Kan gi noe veksthemming. Flekksprøytes
Mustang Forte75-100 ml
Harmony Plus SX + MCPA**1-1,5 g + 130 mlBlomsterstengel er ca. 10-15 cmKlebemiddel bør tilsettes.
CDQ SX + MCPA2,0-2,7 g + 150 mlBlomsterstengel er ca. 10-15 cmKlebemiddel bør tilsettes.
Roundup PowerMax250-300 g
Roundup Flick600-800 mlStubbåker 3-4 uker etter høsting.
Glypper 5)600-800 mlStubbåker 3-4 uker etter høsting.

Åkersvinerot / Hestehov

Duplosan Meko200 mlRotugraset har store bladrosetter.Kan gi noe vekst- hemming. Flekksp.
Roundup PowerMax250-300 g
Roundup Flick600-800 mlRotugraset har store bladrosetter.Stubbåker 3-4 uker
Glypper*600-800 mlRotugraset har store bladrosetter.etter høsting.

Kveke før såing

Roundup PowerMax150-200 g2 dager før jordbearbeiding
Roundup Flick300-400 mlNår kveka har min. 3 blad.4-5 dager før jordbearbeiding.
Glypper***300-400 ml

Kveke modent bygg

Roundup PowerMax100-200 g2 dager før jordbearb.
Roundup Flick600-800 mlMin. 5 dager etter gulmodningIkke i såkorn eller gjenlegg. Se etikett!
Glypper***600-800 mlMin. 5 dager etter gulmodningIkke i såkorn eller gjenlegg. Se etikett!

Kveke stubbåker

Roundup PowerMax200 g
Roundup Flick300 mlKveka har min. 3-4 bladHalmen fjernes for å sikre gjenvekst av kveka.
Glypper***300 mlKveka har min. 3-4 bladHalmen fjernes for å sikre gjenvekst av kveka.
1) =Hussar Plus OD har også god effekt mot Klengemaure og Tungras.
Bruk 6-10 ml pr. daa.
* = 75-100 ml Ariane S eller MCPA sikrer effekten mot bl.a. meldestokk.
2) = Blanding med 80-130 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 eller 25 ml Pixxaro EC gir forebyggende strategi mot SU-resistens i flere ugrasarter og sikrer bl.a. effekten mot vassarve.
3) = Blanding med 3-4 g Alliance WG, eller 7,5-10 ml Saracen Delta eller 1,7-2,5 g CDQ sikrer effekten mot stemorsblom. 100 ml Duplosan Meko, 50 ml Tomahawk 200 gir bredere virkeområde og sikrer effekten mot enkelte andre ugrasarter som balderbrå og linbendel.
4) = Dose: Bygg 4-15 ml/daa. Hvete 4-20 ml/daa.
Blanding m/60-80 ml Starane XL/Cleave, 40-50 ml Tomahawk 200 eller 80-100 ml Duplosan Meko øker effekten og gir god forebyggende resistensstrategi. Blanding i bygg frarådes.
5) = For å sikre effekten mot åkerstemor, veronika-arter og rødtvetann med fl. kan
4-8 g DFF, Legacy, 3-5 g Alliance WG eller 7,5-10 ml Saracen Delta være aktuelle blandingspartnere til bl.a. Ariane S og Pixxaro m.fl. Se virkningstabell.


* = Blanding med Harmony Plus SX eller CDQ SX 1,5-2 g sikrer effekten mot en rekke to-frødbladet ugras.
** = Kan også bruke 100-150 ml Duplosan Meko.
*** = Tilsett 100 ml Ariane S for bredere virkeområde.
1) = Attribut Twin og Broadway Star har også effekt mot kveke, hirse og floghavre.
2) = Dose: Bygg 4-15 ml/daa. Hvete 4-20 ml/daa.
Blanding m/60-80 ml Starane XL/Cleave, 40-50 ml Tomahawk 200 eller 80-100 ml Duplosan Meko øker effekten og gir god forebyggende resistensstrategi. Blanding i bygg frarådes.
3) = Banvel har også god effekt mot linbendel. Bruk 25 ml i blanding med Harmony Plus SX eller CDQ SX. Bare i bygg og hvete.
4) = Blanding med 4-6 ml DFF eller Legacy sikrer effekten mot bl.a. åkerstemorsblom.
5) = Eller likeverdig glyfosatpreparat.

 

SKADEDYR I VÅRKORN 

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Hveteflue / Fritflue 1)

Fastac 5025-30 mlVed angrep når kornplantene har 1-2 blader.Størst problem i
seint sådd åker.
Beh. før synlig skade.
Karate 5 CS15 mlVed angrep når kornplantene har 1-2 blader.Størst problem i
seint sådd åker.
Beh. før synlig skade.
Decis Mega15 mlVed angrep når kornplantene har 1-2 blader.Størst problem i
seint sådd åker.
Beh. før synlig skade.

Bladmineèrflue 1)

Fastac 5025-30 mlVed nærings- stikk.Kombineres med ugrassprøyting.
Karate 5 CS15 mlVed nærings- stikk.Kombineres med ugrassprøyting.
Decis Mega15 mlVed nærings- stikk.Kombineres med ugrassprøyting.

Kornjordloppe / Kornbladbille

Fastac 5025-30 mlVed angrep.Når ca. 25% av blad- verket er oppspist.
Karate 5 CS10 mlVed angrep.Når ca. 25% av blad- verket er oppspist.
Decis Mega15 mlVed angrep.Når ca. 25% av blad- verket er oppspist.

Havrebladlus 1)

Fastac 5025-30 ml5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet.I tett plantebest. bruk min. 30 l vann pr.daa
Karate 5 CS8 ml5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet.I tett plantebest. bruk min. 30 l vann pr.daa
Decis Mega15 ml5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet.I tett plantebest. bruk min. 30 l vann pr.daa
Mavrik Vita15-20 ml5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet.I tett plantebest. bruk min. 30 l vann pr.daa
Teppeki14 g5-10 bladlus på 3-4 bladstadiet.I tett plantebest. bruk min. 30 l vann pr.daa

Kornbladlus 1)

Fastac 5025-30 ml5 bladlus pr. aks/ strå ved skyting.Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.
Karate 5 CS8-10 ml5 bladlus pr. aks/ strå ved skyting.Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.
Decis Mega15 ml5 bladlus pr. aks/ strå ved skyting.Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.
Mavrik Vita15-20 ml
Teppeki14 g5 bladlus pr. aks/ strå ved skyting.Aktuelt å kombinere med soppsprøyting.

Trips, salgallmygg og hvetegalmygg

Fastac 5025-30 mlNår flaggbladet er under utvikling.Plantene må være i vekst. Kombineres med annen behandling.
Karate 5 CS10 mlNår flaggbladet er under utvikling.Plantene må være i vekst. Kombineres med annen behandling.
Decis Mega15 mlNår flaggbladet er under utvikling.Plantene må være i vekst. Kombineres med annen behandling.
Mavrik Vita15-20 ml
1) = Høyeste dose gir best langtidsvirkning.

 

SOPP I VÅRKORN

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Stråknekker

Proline60-80 ml
Delaro60 mlKornplantene 4-6 blad. BBCH 31-32Hvete og bygg ved dårlig vekstskifte.
Elatus Era40-50 ml

Mjøldogg / Rust

Forbel 75050-100 mlVed varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Elatus Era40-50 mlVed varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Propulse50-100 mlVed varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Comet Pro 1) el. Amistar 1)40-60 mlVed varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Elatus Plus + Amistar el. Comet Pro40-50 ml +
30-50 ml
Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Aviator Xpro40-80 mlFra flaggbl. fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst (BBCH 61)Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Proline60-80 mlFra flaggbl. fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst (BBCH 61)Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
i latensperioden og sprøyting tidlig i vekstsesongen.
Talius20-25 mlFra flaggbl. fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst (BBCH 61)Ikke rust

Byggbrunflekk / Grå øyeflekk / Spragleflekk / Snerpsopp / Mjøldogg / Gulrust

Sortsforskjell. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Minste dose tidlig
Elatus Plus 1) + Amistar el. Comet Pro40-50 ml + 30-50 mlVed begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Comet Pro eller Amistar + Proline30-40 ml +
40-60 ml
Ved begynnende angrep og
frem til BBCH 52
Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Delaro60-80 mlVed begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Proline60-80 mlVed begynnende angrep og
frem til BBCH 52
Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Elatus Era 1)50-60 mlVed begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Propulse 1)50-100 mlVed begynnende angrep og frem til BBCH 52Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Talius +
Proline
15-20 ml
40-60 ml
Ved. beg. angrep frem til BBCH 49Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.
Aviator Xpro40-80 mlFra flaggbl. fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst (BBCH 61)Sortsforskjell. Problemet er størst ved ensidig bygg- dyrking og under fuktige forhold.

Hveteaksprikk / Hvetebladprikk / Hvetebrunflekk (DTR) / Mjøldogg / Gulrust

Comet Pro eller Amistar + Proline30-40 ml +
60 ml
Ved varsling el. begynnende angrep og frem til BBCH 52Kan forveksles med plantefysiologiske flekker. Minste dose tidlig i latensperioden.
Elatus Plus 1) + Amistar eller Comet Pro38-75 ml + 30-50 mlVed begynnende angrep BBCH 25-37. Første behandling ved risiko for gulrust.Det bør sprøytes ca. 1 uke etter vekstreg. m/Moddus el. Cerone.
Elatus Era50-60 ml
Propulse 1)50-100 ml
Delaro60-100 ml
Delaro +
Proline
50 ml +
25 ml
Aviator Xpro60-80 mlFra BBCH 4080 ml i hvete
Proline40-60 ml
Proline+
Talius
40-60 ml +
15-20 ml
Ved begynnende angrep BBCH 25-39
Proline60-80 ml

Havrebrunflekk / Havrebladseptoria / Mjøldogg / Kronrust

Comet Pro eller Amistar + Proline**30-40 ml + 35-40 mlVed angrep frem til skyting.
Proline40-80 mlVed angrep frem til skyting.
Propulse 1)50-100 ml
Delaro50-60 ml
Elatus Era40-60 ml
Elatus Plus 1) + Amistar eller Comet Pro30-40 ml + 30-40 ml
Aviator Xpro60-80 mlFra BBCH 4080 ml i hvete

Aksfusariose

Proline80 mlUnder blomstring BBCH 61-65.
Aviator Xpro + Proline80 ml + 15 ml
1) = Brukes i blanding med Proline
* = Kan også tilsette 30 ml Comet Pro eller Amistar for å sikre langtidsvirkning.
** = Ved senere behandling reduseres Comet Pro/Amistar til 25 ml og dosen av Proline
økes til 60 ml.

 

VEKSTREGULERING I VÅRKORN

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Vårhvete

Stabilan 75060-100 mlKornet 3-4 blad.Maks 50 ml i Mirakel
Moddus Start*15-30 ml (2x15)Fra busking til flaggblad utviklet (BBCH 29-39)Bare i frodig åker.
Moddus M*20-40 mlFra 1. leddknute til flaggblad utviklet (BBCH 31-39)Moddus har best virkning under gode lysforhold. Laveste dose ved sein behandling.
Trimaxx*20-40 mlFra 1. leddknute til flaggblad utviklet (BBCH 31-39)
Cerone20-50 mlBBCH 37 flaggblad utvikl. til 49 første snerp synlig

Havre

Stabilan 750130-160 mlBuskingsstadiet 4-5 blad.
Moddus Start*15-30 ml (2x15)Fra busking til begynnende strekning (BBCH 25-32)Brukes i perioder med god tilvekst. Aktuelt i de fleste sorter.
Moddus M*20-30 mlFra 1. leddknute til flaggblad synlig (BBCH 31-37)Moddus har best virkning under gode lysforhold. Laveste dose ved sein behandl.
Trimaxx*20-30 mlFra 1. leddknute til flaggblad synlig (BBCH 31-37)

Bygg

Moddus Start*20-30 ml (2x20-30 ml)Fra busking til flaggblad utviklet (BBCH 25-39)Brukes i perioder med god tilvekst.
Moddus M*20-40 ml1. leddkn. (BBCH 31) til flaggblad utviklet (BBCH 39)Best virkning under gode lysforhold. Laveste dose ved sen behandling.
Trimaxx*20-40 ml1. leddkn. (BBCH 31) til flaggblad utviklet (BBCH 39)Best virkning under gode lysforhold. Laveste dose ved sen behandling.
Cerone20-50 ml
Se doseringstilpasning
Fra flaggblad til første snerp synlig BBCH 37-49Anbefales spesielt i 6-radssorter. Mot forebyggende aks- og stråknekk til stadiet BBCH 49
* = Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tid- lig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.

 

DOSERINGSTILPASNING MED CERONE

Dosering i ml pr. daa.

 

Bygg/
vårhvete 1)

Høsthvete

Høsthvete

Rug

Rug

Risiko for legdeTidligere behandlet med Stabilan 750Uten tidl. behandlet med Stabilan 750Tidligere behandlet med Stabilan 750Uten tidl. behandlet med Stabilan 750
Liten2015252550
Middels3520505075
Stor50507575100
I blanding med sopp- eller skadedyrmidler reduseres dosen med 20-30 %. Overdosering kan føre til forsinket utvikling av åkeren, skyting gjennom bladslire, flere grønnskudd og nedsatt avling.

1) I vårhvete og bygg der det tidligere er behandlet med et tilvekstregulerende middel reduseres Ceronedoseringen med 40% fra normaldose.

Print Friendly, PDF & Email