Plantevern

Skogbruk

UGRAS I SKOGBRUK OG SKOGPLANTESKOLER

PreparatDoseSprøytetidMerknader

Gran og furuplanter

Ett- og tofrøblada ugras 1)

Dekkrot

MaisTer + Mero5 g+ 70 ml
Lentagran WP300 gJuli og utover i vekstsesongen. Virker best på nyspirt ugras.Kan gi sviing av nålespisser. Spes. ved tidlig behandling.

Barrot

MaisTer + Mero5 g+ 70 ml
Lentagran WP300 gJuli og utover i vekstsesongen.Kan gi sviing av nålespisser. Spes. ved tidlig behandling.
Roundup PowerMaxSe etikett.
GlypperSe etikett.
Roundup FlickSe etikett.Fra august 2. år.

Flerårig ugras

Roundup Powermax150 g
Glyphogan300 ml
Roundup Flick300 mlFør ny produksjon i planteskole.
MaisTer + Mero5-10 g + 70-130 ml
Matrigon 72 SG 2)Off-label
MCPA 3)Off-label

Levermose

P.t. ingen godkjente preparater.

Før planting

Lauvtrær / Blandet vegetasjon

Glypper250-300 ml
Roundup Flick250-300 mlSensommer i plantefelt.Mot løvkratt og ugras.
Roundup PowerMax100-300 ml

Plantefelt

Nåletrær

GlypperSe etikett.
Roundup FlickSe etikett.Fra midten av august.Årsskuddene må være modene.
Roundup PowerMaxSe etikett.
Gratil 75 WG 4)Off-label

Lauvtrær i felt / Foryngelser

Stubbebehandling

Glypper1:4 deler vann
Roundup Flick1: 4 deler vann.Hele året medTilsett merkefarge (Blå markeringsfarge).
Roundup PowerMax1:4 deler vann

Stammebehandling

Roundup Flick1:3 deler vannAugust til november.1 hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde.
Glypper1:3 deler vannAugust til november.1 hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde.
Roundup PowerMax1:4 deler vann1 ml pr. hogg.

Løvtrær og kratt

Glypper250-300 ml
Roundup Flick250-300 mlAugustBladsprøyting
Roundup PowerMax200-300 g

Veikanter

Allsidig ugrasflora

Glypper300 - 400 ml
Roundup Flick300 - 400 mlJuni - AugustMot kratt, gras, m.m.
Roundup PowerMax200-300 g
1) = Boxer har off-label godkjenning mot ett- og tofrøbladet ugras ved produksjon av gran i pottebrett.
1) = Matrigon 72 SG har off-label godkjenning mot åkersvineblom i produksjon av gran i pottebrett. Kontakt Det norske Skogselskap.
1) = Titus har off-label godkjenning i juletre og pyntegrønt. Kontakt Norsk Juletre
2) = Matrigon 72 SG har off-label godkjenning mot tistel og burot i juletreproduksjon. Kontakt Det norske Skogselskap.
3) = MCPA har off-label godkjenning mot mjølke- og snellefamilien i juletre og pynte- grønt. Kontakt Norsk Juletre.
4) = Gratil har off-label godkjenning mot einstape i juletreproduksjon. Kontakt Norsk Juletre.

 

 

SKADEDYR I SKOGBRUK, OG SKOGPLANTESKOLER

PreparatDoseSprøytetidMerknader

Småplanter, juletre- og pyntegrønt

Bartrelus

Karate 5 CS15 ml/100 l vann.Ved angrep.

Gransnutebille

Karate 5 CSSmåplanter

Edelgran

Gallmidd

Thiovit Jet150-200 gVed angrep.Ved knoppsprett om våren.

Tømmervelter

Vedborrende skadedyr

Karate 5 CS70-85 mlFør sverming.Vår og sommer.

Frøbeising

P.t ingen godkjente preparater.

Algesopp

P.t ingen godkjente preparater.

Levermose

P.t ingen godkjente preparater.

Fallsjuke / Filtsjuke / Grankingel / Gråskimmel

Serenade ASO400-800 mlForebyggende behandling ved risiko for angrep fra BBCH 12-89. Bare mot gråskimmel.
Topsin WG20 g / 10 lI vekstsesongen. Ved begynnende angrep.
Behandlingen gjentas 2-3 ganger med 14 dagers intervall.
Nordox15 g / 10 l

Lagersopper

Topsin WG10 g / 10 lDypping/sprøyting ved innlagring.
1) = Steward har minor use godkjenning mot gransnutebille på gran. Kun tillatt for påføring på småplanter i sprøytetunnel. Kontakt Det norske Skogselskap.

NB! Delaro har off-label mot furuskyttesopper (Gremmenilla abietis).
Kontakt Det Norske Skogselskap.
Luna Privilege har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot sopp i granplanter i skogplanteskoler

 

 

SOPP I SKOGBRUK, OG SKOGPLANTESKOLER

PreparatDoseSprøytetidMerknader

Frøbeising

P.t. ingen godkjente preparater.

Algesopp

P.t. ingen godkjente preparater.

Levermose

P.t. ingen godkjente preparater.

Fallesjuke / Filtsjuke / Grankringel / Gråskimmel

Serenade ASO400-800 mlForebyggende beh. ved risiko for angrep fra BBCH 12-89. Bare mot gråskimmel.
Topsin WG20 g / 10 lI vekstsesongen.Ved begynnende angrep.
Nordox15 g / 10 lI vekstsesongen.Behandlingen gjentas 2-3 ganger med 14 d. intervall.

Lagersopper

Topsin WG10 g / 10 lDypping / sprøyting ved innlagring.
NB! Delaro har off-label mot furuskyttesopper (Gremmenilla abietis). i 2 års plantesenger av gran og 1 års plantesenger av furu. Kontakt Det Norske Skogselskap.

Luna Privilege har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot sopp i granplanter i skogplanteskoler.

 

TOPPSKUDDREGULERING

Cerone har off-label godkjenning til toppskuddregulering i juletre (edelgran).
Kontakt Norsk Juletre.

 

Print Friendly, PDF & Email