This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Skogbruk | Plantekultur
Plantevern

Skogbruk

Sprøyteplaner for ugras, skadedyr, sopp og toppskuddregulering i skogbruk og skogplanteskoler.

Ugras i skogbruk, skogplanteskoler og juletrær

Preparat Dose Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Gran og furuplanter

Ett- og tofrøblada ugras

Maister WG + Mero 15 g + 200 ml Umiddelbart (ca 7 dager) før knoppen bryter. Maks 1 behandling pr. år. Se etikett. I planteskoler kan Maister WG kun benyttes i priklebed. Maister må ikke brukes etter at knoppen har brutt!
Lentagran WP 200 g Se etikett. Fra juli til august. Virker best på nyspirt ugras. Kan gi sviing av nålespisser. Spesielt ved tidlig behandling.
Boxer Off-label godkjenning mot ett- og tofrøbladet ugras ved produksjon av gran i pottebrett.
Matrigon 72 SG Off label mot åkersvineblom ved produksjon av gran i pottebrett.
Titus Off label mot ugras i juletre og pyntegrønt.

Flerårig ugras

Roundup Powermax 150 g Før ny produksjon i planteskole.
Roundup Flick 300 ml Før ny produksjon i planteskole.
Glypper 300 ml Før ny produksjon i planteskole.
Maister WG + Mero 15 g + 200 ml Umiddelbart (ca. 7 dager) før knoppen bryter I planteskoler kan Maister WG kun benyttes i priklebed.
Matrigon 72 SG Off-label godkjenning mot tistel og burot i juletreproduksjon.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Off-label godkjenning mot mjølke- og snellefamilien i juletre og pynte- grønt.

Før planting

Lauvtrær / Blandet vegetasjon

Glypper 200-600 ml Sensommer i plantefelt. Mot løvkratt og ugras.
Roundup Flick 200-600 ml Sensommer i plantefelt. Mot løvkratt og ugras.
Roundup Powermax 100-300 g Sensommer i plantefelt. Mot løvkratt og ugras.

Plantefelt

Nåletrær

Glypper Se etikett. Fra midten av august. Årsskuddene må være modene.
Roundup Flick Se etikett. Fra midten av august. Årsskuddene må være modene.
Roundup Powermax Se etikett. Fra midten av august. Årsskuddene må være modne.
Gratil WG 75 Off-label godkjenning mot einstape i juletreproduksjon. Kontakt Norsk Juletre.

Lauvtrær i felt / Foryngelser

Stubbebehandling

Glypper 1:4 deler vann Hele året utenom sevjetid. Tilsett blå markeringsfarge.
Roundup Flick 1:4 deler vann Hele året utenom sevjetid. Tilsett blå markeringsfarge.
Roundup Powermax 1:8 deler vann Hele året utenom sevjetid. Tilsett blå markeringsfarge.

Stammebehandling

Glypper 1:3 deler vann August til november. Ett hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde.
Roundup Flick 1:3 deler vann August til november. Ett hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde.
Roundup Powermax 1:6 deler vann August til november. Ett hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde.

Løvtrær og kratt

Glypper 200-600 ml August Bladsprøyting når årsknoppene er modne.
Roundup Flick 200-600 ml August Bladsprøyting når årsknoppene er modne.
Roundup Powermax 100-300 g August Bladsprøyting når årsknoppene er modne.

Veikanter

Allsidig ugrasflora

Glypper 200-600 ml Juni - August Mot kratt, gras, m.m.
Roundup Flick 200-600 ml Juni - August Mot kratt, gras, m.m.
Roundup Powermax 100-300 g Juni - August Mot kratt, gras, m.m.

Skadedyr i skogbruk, skogplanteskoler og juletrær

Preparat Dose Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Småplanter, juletre- og pyntegrønt

Bartrelus

Karate 5 CS 15 ml i 40-100 liter vann pr. daa Ved angrep.

Gransnutebille

Karate 5 CS 2-4% Karate® 5 CS = 8-15 ml pr. daa Ved angrep. Småplanter

Edelgran

Gallmidd

Thiovit Jet 400 g i 70-100 l vann pr. daa Før bryting av knoppen i mai eller etter 1. juli.
Steward 30 WG Minor use mot gransnutebiller på gran. Kun tillatt brukt for påføring på småplanter i sprøytetunnel.

Tømmervelter

Vedborrende skadedyr

Karate 5 CS 70-85 ml Før sverming. Vår og sommer.

Sopp i skogbruk, skogplanteskoler og juletrær

Preparat Dose Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Frøbeising

P.t. ingen godkjente preparater.

Algesopp

P.t. ingen godkjente preparater.

Levermose

P.t. ingen godkjente preparater.

Fallesjuke / Filtsjuke / Grankringel / Gråskimmel

Serenade Aso 400-800 ml Ved angrep fra BBCH 12-89. Forebyggende behandling. Bare mot gråskimmel.
Nordox 75 WG 150 g i 100 l vann pr. daa I vekstsesongen. Behandlingen gjentas 2-3 ganger med 14 dagers intervall.
Switch 62,5 WG 100 g i 50-120 l vann I vekstsesongen. Bare mot gråskimmel. Litt varierende virkning.

Lagersopper

P.t. ingen godkjente preparater
Delaro SC 325 Off-label mot G.abietis og furuskyttesopper.
Luna Privilege Minor use mot sopp i granplanter i skogplanteskoler

Toppskuddregulering

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2
Cerone Off-label godkjenning til toppskuddregulering i juletre (edelgran).