Plantevern

Mot flerårig ugras i grasmark/varig eng og beite

Virkningstabell - bildeversjon

1) = Virker ved høyeste dose.  
2) = Effekt ved høyeste dose, se etikett. Oppgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se preparatomtale og etikett. Virker også mot bringebær.  
3) = Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras.  
4) = Gjentatt behandling vil gi virkning. Mot einstape er det nødvendig å følge opp behandlingen året etter.

 

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til