Plantevern

Mot frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster.

Virkningstabell - bildeversjon

1)= Utenkornsomdekkvekstkanblandingmed150mlLentagransikrereffektenmotbalderbrå,gullkrage,haremat, jordrøyk, klengemaure, rødtvetann, vassarve, åkerminneblom og åkestemor. Hvit- og alsikekløver skades av MCPA.

2) = Kan også blandes med 80 ml Starane XL/Cleave

3) = Rød-, hvit- og alsikekløver

4) = Duplosan Super er også velegnet med spesielt god virkning mot vassarve og bredbladet rotugras. Uten korn som dekkvekst.

*= Maksimal dose gir god virkning, men kan skade grasgjenlegg.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til