Plantevern

Mot grasarter i grønnsaker

Virkningstabell - bildeversjon

1) = Begrenset eller ingen langtidsvirkning.

Virkning av Roundup og Glypper tar også fremspirt to- frøblada ugras. Obs! Vær oppmerksom på
varierende bruksområde mellom preparatene. Virkningen kan variere med jordfuktighet og oppspiring.
Sjekk registreringsstatus for bruksutvidelse og off-label for Boxer. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving. 
Se også virkningstabell mot grasarter.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til