Plantevern

Mot grasarter i potet

Virkningstabell - bildeversjon

1) = Begrenset eller ingen langtidsvirkning.

2) = Krever to ganger behandling i kveke.

Generelt: Virkningen kan variere med jordfuktighet og oppspiring.

* = Før oppspiring av potetene. Tar også fremspirt to-frøblada ugras.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til