Plantevern

Mot skadedyr i korn, oljevekster, potet, grønnsaker, m.m.

Virkningstabell - bildeversjon

1) = Voksne fluer, virker ikke på minèrende larver.

2) = Meget begrenset virkning mot trips som sitter i bladslira.

3) = Kan også blandes med Fastac, Karate 5 CS, Mavrik eller Decis.

4) =Steward har normalt meget god virkning mot rapsglansbille, også pyretroidresistente biller. Mavrik har god virkning mot pyretroidresistent rapsglanbille.

5) = Mavrik er skånsom mot nyttedyr som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner.

* = Preparatene har  forskjellige bruksområder, se etikett. 

NB! Det er off-label godkjenning på Confidor, Conserve, Danitron, Envidor, Fastac, Floramite, Karate, Movento, Steward og Teppeki i enkelte kulturer. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving.

Virkemåter

VIRKEMÅTEDECISFASTAC 50KARATE 5 CSMAVRIK VITAMOVENTOSTEWARDTEPPEKIFIBRORAPTOL
KontaktJaJaJaJaNeiJaNeiJaJa
Systemisk/dybdevirkningNeiNeiNeiNeiJaNeiJaNeiNei
GasseffektNeiNeiNeiNeiNeiNeiNeiNeiNei
AvskrekkendeJaJaJaJaNeiNeiNeiNeiNei
Virkn. mot nyttedyrJaJaJaNei / Ja 6)JaJaNeiJaJa

Velg hvilket skadedyr du ønsker å finne egnet preparat til