Plantevern

Mot sopp i potet

Virkningstabell - bildeversjon

** = Amistar har også effekt mot storknolla råtesopp, virkningeffekt 2-3. Har i tillegg virkning mot tørrflekk. Har svak virkning mot tørråte. Bør derfor alltid blande med et tørråtemiddel når tørrflekksjuke og/eller storknolla råtesopp bekjempes.

1)= Preparatet er aktivt rett etter infeksjon, før synlige symptomer.

2)= Preparatet hemmer sporulering og hindrer danning av sporangioforer. Tabellen er gjengitt og bearbeidet etter Nibio Plantehelse

3) = Amistar gir god beskyttelse mot tørrflekksjuka. Bruk 100 ml pr. daa.

4) = Maxim 100 FS har også virkning mot svartprikk og tillegseffekt mot flatskurv.

5) = Amistar har minor use godkjenning ved setting mot underjordiske soppsykdommer som svartskurv, svartprikk, sølvskurv og blæreskurv i settepotet.

Velg hvilken soppsykdom du ønsker å finne egnet preparat til