Plantevern

Mot sopp i potet

** = Amistar har også effekt mot storknolla råtesopp, virkningeffekt 2-3. Har i tillegg virkning mot tørrflekk. Har svak virkning mot tørråte. Bør derfor alltid blande med et tørråtemiddel når tørrflekksjuke og/eller storknolla råtesopp bekjempes. 

1) = Preparatet er aktivt rett etter infeksjon, før synlige symptomer. 

2) = Preparatet hemmer sporulering og hindrer danning av sporangioforer. Tabellen er gjengitt og bearbeidet etter Nibio Plantehelse. 

3) = Amistar gir god beskyttelse mot tørrflekksjuka. Bruk 100 ml pr. daa. 

4) = Maxim 100 FS har også virkning mot svartprikk og tillegseffekt mot flatskurv.

Velg hvilken soppsykdom du ønsker å finne egnet preparat til.