Plantevern

Mot soppsykdommer i bygg og havre

Virkningstabell - bildeversjon

Behandlingstid:
A =Bruk av redusert dose må gjøres tidlig i soppens utviklingsfase, dvs. i latensperioden (fra smitte inntreffer og ca. 1 uke), og senest når første synlige sykdomstegn vises på plantene. Vanligvis er dette i BBCH 32-39.
Redusert dose gir ingen langtidsvirkning.
B =Brukes ved stort smittepress og for å sikre langtidsvirkning, eks. ved sluttbehandling

Kommentarer:

Comet Pro, Amistar, Elatus Plus, Elatus Era, Propulse og Delaro skal primært benyttes i soppsykdommens latensperiode (straks etter smitte).
Elatus Plus, Comet Pro og Amistar må tankblandes med soppmiddel fra annen kjemisk gruppe (annen virkningsmekanisme) for å sikre virkning og forebygge resistens. Spesielt viktig mot mjøldogg. Se eget avsnitt om resistens s. 113.

Velg hvilken soppsykdom du ønsker å finne egnet preparat til