Plantevern

Mot ugras i høstkorn om våren.

1)= Temperatur ved sprøyting bør være over 120 C for Ariane, og over 80 C for Ratio Super (alt. Harmony Plus).

2)= Liten virkning på tunrapp og markrapp etter 2 bladstadiet.

3)= Virkning ved 3 g.

4)= Blanding med Ally SX eller CDQ SX sikrer effekten mot åkerstemor.

5)= Starane XL/Cleave bør blandes med Ally SX, Harmony Plus SX, Ratio Super SX, CDQ SX eller Hussar OD for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugrasarter. Tilsett 50 ml Renol/Mero Klebemiddel når Hussar OD og Hussar Tamdem benyttes. 

6) = Blanding med Starane XL/Cleave, Tomahawk eller Duplosan Meko forebygger resistens­utvikling og sikrer virkningen mot vassarve og andre arter som har utviklet SU-toleranse. Bruk klebe­middel i blanding med Harmony Plus SX og Ratio Super SX. 

7) = Blanding med 1,5-2 g Ally SX eller 2,5-2,7 g CDQ SX gir bredere virkeområde og sikrer effekten mot enkelte ugras­arter som åkerstemor og linbendel m.fl.

Blanding med 100 ml Starane XL/Cleave eller 120 ml Duplosan Meko sikrer effekten mot balderbrå og vassare, også su-resistente.

*= Begrensninger i efterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.

** = Ved 10 ml Hussar OD pr. daa. øker virkningen til 75-89%, frem til 2 bladstadiet.

*** = Attribut Twin er godkjent bare i hvete.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til.