Plantevern

Mot ugras i høstkorn om våren.

1)= Temperatur ved sprøyting bør være over 120 C for Ariane.

2)= Liten virkning på tunrapp og markrapp etter 2 bladstadiet.

3)=Virkning ved min 5 ml.

4)= Blanding med Alliance WG, Saracen Delta eller DFF SC 500/Legacy 500 SC sikrer effekten mot åkerstemor og flere andre ugrasarter.

5)=Starane XL/Cleave bør blandes med Alliance WG, Harmony Plus SX, CDQ SX eller Hussar Plus OD for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugrasarter. Tilsett 50 ml Renol/Mero Klebemiddel når Hussar Plus OD benyttes.

6) =Blanding med Starane XL/Cleave, Tomahawk eller Duplosan Meko forebygger resistensutvikling og sikrer virkningen mot vassarve og andre arter som har utviklet SU-toleranse.

7) =Blanding med 5 g Alliance WG, 7,5 g Saracen Delta eller 2,5-2,7 g CDQ SX gir bredere virkeområde og sikrer effekten mot enkelte ugrasarter som åkerstemor og linbendel m.fl. Blanding med 100 ml Starane XL/Cleave eller 120 ml Duplosan Meko sikrer effekten mot balderbrå og vassare, også su-resistente.

*= Begrensninger i efterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.

**= Ved 20 ml Hussar Plus OD pr. daa. øker virkningen til 75-89%, frem til 2 bladstadiet.

***= Attribut Twin er godkjent bare i hvete.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til