Plantevern

Mot ugras i jordbær

Virkningstabell - bildeversjon

Behandlingstid:

A = Fra frøbladstadiet til første varige blad.

B = Fra ugraset har 1-3 varige blad.

 

*) = Select + Renol har god virkning mot tunrapp, spillkorn, floghavre og enkelte andre grasarter. Sidevirkning mot kveke.
Se virkningstabell mot grasarter.
NB! Det er gitt off-label godkjenning med Matrigon. 
Kontakt lokal rådgivningsenhet.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til