Plantevern

Mot ugras i løk og purre.

Virkningstabell - bildeversjon

1) = Fenix må ikke brukes i purre.
*) = Select + Renol har god virkning mot tunrapp, spillkorn, floghavre, og enkelte andre grasarter. Sidevirkning mot kveke. Se virkningstabell mot grasarter.

NB! Det er gitt off-label godkjenning med Basagran SG i kepaløk og sjalottløk. 
Det er også off-label på Matrigon i kepaløk.
Boxer har off-label. Sjekk registreringsstatus. 
Kontakt Norsk Landbruksrådgivning.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til