Plantevern

Mot ugras i erter og bønner

Virkningstabell - bildeversjon

*) =   Fenix er ikke godkjent i bønner, men det er en off-label godkjenning. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving, Viken.
**) = Select + Renol har god virkning mot tunrapp, spillkorn, floghavre, og enkelte andre grasarter. Sidevirkning mot kveke.
OBS! Ikke godkjent i bønne og kålvekster. Se virkningstabell mot grasarter.
***) = Centium er godkjent i kålrot, hodekål, rosenkål, raps, rybs og erter. Virkningstabellen er utarbeidet etter dosering på 25 ml/daa. Godkjent dosering i Norge er 12,5 ml/daa. Effekten vil derfor kunne være avvikende fra tabellen.

NB! Boxer har off-label godkjenning i flere kålvekster og nepe. Sjekk registreringsstatus. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning.

1) = Lentagran er ikke godkjent i raps og rybs.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til