This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

FRAC inndeling - kjemiske grupper | Plantekultur
Ingen treff
Plantevern

FRAC inndeling - kjemiske grupper

Denne tabellen viser soppmidler inndelt etter virkningsmekanisme tilhørende de forskjellige kjemiske gruppene.

Inndelingen kan brukes som et verktøy for å bryte, og/eller forebygge resistens ved at man lettere kan velge preparater fra ulike grupper, blandinger eller veksling med andre preparater fra ulike grupper med ulike aktive stoffer. Dette er spesielt viktig ved bruk av strobiluriner. Ved å gjøre de rette kombinasjonene vil dette redusere risikoen for resistens. Flere soppmidler har ferdig formulerte blandinger med ulike aktive virkestoffer og ulike virkningsmekanismer og bør brukes aktivt i en plan hvor en veksler mellom preparatene.

NB!
I korsblomstra vekster har preparatene varierende bruksområde.

Se tabell under og sjekk alltid etiketten!

FRAC kode Bruksområde Handelsnavn Kjemisk gruppe Aktivt stoff Resistensrisiko
3 Korn Aviator Xpro DMI fungicid, Triazol Protiokonazol Middels. Er i blanding med gr. 7
3 Korn Delaro DMI fungicid, Triazol Protiokonazol Middels. Er i blanding med gr. 11
3 Korn Elatus Era DMI fungicid, Triazol Protiokonazol Middels. Er i blanding med gr. 7
3 Korn Proline DMI fungicid, Triazol Protiokonazol Kan forekomme. Resistens er kjent
3 Korn Propulse DMI fungicid, Triazol Protiokonazol Middels. Er i blanding med gr. 7
7 Korn Aviator Xpro Pyrazolcarbox, SDHI Bixafen Middels. Er i blanding med gr. 3
7 Korn Elatus Era Pyrazolcarbox, SDHI Benzovindiflupy Middels. Er i blanding med gr. 3
7 Korn Elatus Plus Pyrazolcarbox, SDHI Benzovindiflupy Stor. Unngå ensidig bruk!
7 Korn Propulse Pyridinil-etyl-be. SDHI Fluopyram Middels. Er i blanding med gr. 3
11 Korn Amistar Qol-Strobilurin Azoksystrobin Stor. Unngå ensidig bruk!
11 Korn Comet Pro Qol-Strobilurin Pyraclostrobin Stor. Unngå ensidig bruk!
11 Korn Delaro Qol-Strobilurin Trifloksystrobin Stor. Er i blanding med gruppe 3
13 Korn Talius Quinazoliner Prokvinazid Liten
3 Potet Revus Top DMI fungicid, Triazol Difenokonazol Middels. Er i blanding med gr. 40
3 Potet Propulse DMI fungicid, Triazol Protiokonazol Middels Er i blanding med gruppe 7
7 Potet Propulse Pyridinil-etyl-be. SDHI Fluopyram Middels Er i blanding med gruppe 3
11 Potet Amistar Qol- Strobilurin Azoksystrobin Stor. Unngå ensidig bruk!
21 Potet Ranman Top Qil-fungicides Cyazofamid Liten til middels. Veksling anbefales
27 Potet Cymbal 45 Cyanoacetamideoxim Cymoxanil Skal alltid bl. med andre tørråtem.
27 Potet Proxanil Cyanoacetamideoxim Cymoxanil Middels. Er i blanding med gr. 28
28 Potet Proxanil Karbamater Propamokarb Middels. Er i blanding med gr. 27.
40 Potet Revus (CAA) Mandipropamid Liten til middels. Veksling anbefales
40 Potet Revus Top Carboksylik Acide Amid Liten. Er i blanding med gruppe 3.
40 Potet Zorvec Endavia CAA+DMI Bentiavalikarb Liten. Er i blanding med gr. 49
49 Potet Zorvec Endavia (CAA) Carboksylik Acide Amid Oxathiapiprolin Liten. Er i blanding med gr. 40
M1 Potet Nordox Uorganisk Kopper Liten
3 Korsblomstra vekster Proline DMI fungicid, Triazol Protiokonazol Kan forekomme. Resistens er kjent
3 Korsblomstra vekster Propulse DMI fungicid, Triazol Protiokonazol Middels. Er i blanding med gr. 7
3 Korsblomstra vekster Topas 100 EC DMI fungicid, Triazol Penkonazol Kan forekomme. Resistens er kjent
7 Korsblomstra vekster Propulse Pyridinil-etyl-be. SDHI Fluopyram Middels. Er i blanding med gr. 3
7 Korsblomstra vekster Pictor Active Carboxamid SDHI Boscalid Middels. Er I blanding med gr. 11
7 Korsblomstra vekster Signum Carboxamid SDHI Boscalid Middels. Er i blanding med gr. 11
11 Korsblomstra vekster Amistar Qol-Strobilurin Azoksystrobin Stor. Unngå ensidig bruk!
11 Korsblomstra vekster Pictor Active Qol-Strobilurin Pyraclostrobin Middels. Er I blanding med gr. 7
11 Korsblomstra vekster Signum Qol-Strobilurin Pyraclostrobin Middels. Er I blanding med gr. 7
28 Korsblomstra vekster Previcur Energy Karbamates Propamokarb-f. Liten til middels
M1 Korsblomstra vekster Thiovit Jet Uorganisk Svovel Liten
7 Gulrot, erter og bønner Signum Carboxamid SDHI Boscalid Middels. Er i blanding med gr. 11
7 Gulrot, erter og bønner Pictor Active 1) Carboxamid SDHI Boscalid Middels. Er i blanding med gr. 11
9 Gulrot, erter og bønner Switch Anilino Pyrimidiner Cyprodinil Middels. Er i blanding med gr. 12
11 Gulrot, erter og bønner Amistar Qol-Strobilurin Azoksystrobin Stor. Unngå ensidig bruk!
11 Gulrot, erter og bønner Signum Qol-Strobilurin Pyraclostrobin Middels. Er i blanding med gr. 7
11 Gulrot, erter og bønner Pictor Active 1) Qol-Strobilurin Pyraclostrobin Middels. Er i blanding med gr. 7
12 Gulrot, erter og bønner Switch Penyl Pyrrole Fludioxonil Lav til middels. Er i bland. med gr. 9
BM2 Gulrot Serenade ASO Mikrobiologisk Baccilus subst. Ukjent
M2 Gulrot, erter og bønner Thiovit Jet Uorganisk Svovel Liten
4 Løkvekster Apron XL Penyl Amider Metakaxyl-M Stor
7 Løkvekster Signum Carboxamid SDHI Boscalid Middels. Er i blanding med gr. 11
11 Løkvekster Amistar Qol-Strobilurin Azoksystrobin Stor. Unngå ensidig bruk!
11 Løkvekster Cabrio Duo Qol-Strobilurin Pyraclostrobin Middels. Er i blanding med gr. 40
11 Løkvekster Signum Qol-Strobilurin Pyraclostrobin Middels. Er i blanding med gr. 7
40 Løkvekster Cabrio Duo Carboxylic Acide Amides Dimetomorf Liten til middels. Er i blan. M. gr. 11
BM2 Løkvekster Serenade ASO Mikrobiologisk Baccilus subst. Ukjent
3 Jordbær og bringebær Topas 100 EC DMI fungicid, Triazol Penkonazol Kan forekomme. Resistens er kjent
7 Jordbær og bringebær Signum Carboxamid SDHI Boscalid Middels. Er i blanding med gr. 11
9 Jordbær og bringebær Scala Anilino Pyrimidiner Pyrimetalil Middels.
9 Jordbær og bringebær Switch Anilino Pyrimidiner Cyprodinil Middels. Er i blanding med gr. 12
11 Jordbær og bringebær Amistar Qol-Strobilurin Azoksystrobin Stor. Unngå ensidig bruk!
11 Jordbær og bringebær Signum Qol-Strobilurin Pyraclostrobin Middels. Er i blanding med gr. 7
12 Jordbær og bringebær Geoxe Penyl Pyrrole Fludioxonil Lav til middels. Veksle m. andre
12 Jordbær og bringebær Switch Penyl Pyrrole Fludioxonil Lav til middels. Er i bland. med gr. 9
17 Jordbær og bringebær Teldor Keto Reductase hemmer Fenhexamid Lav til middels
M2 Jordbær og bringebær Thiovit Jet Uorganisk Svovel Liten
3 Kjernefrukt Topas DMI fungicid, Triazol Penkonasol Middels
7 Kjernefrukt Luna Privilege Succinatedehydro.SDHI Fluopyram
9 Kjernefrukt Scala Anilino Pyrimidiner Pyrimetalil Middels
17 Kjernefrukt Teldor Keto Reductase Fenhexamid Lav til middels
M1 Kjernefrukt Thiovit Jet Uorganisk Svovel Liten
M1 Kjernefrukt Nordox Uorganisk Kopper Liten
M9 Kjernefrukt Delan WG Quinone Ditianon Lav
M9 Kjernefrukt Delan Pro Quinone Ditianon + Kaliumfosfonat Lav
U12 Kjernefrukt Syllit 544 SC Guanidines Dodin Lav til middels

Kilde: fracglobal.com

1)= Pictor Active har Minor use i erter og bønner. Ikke tillat i gulrot.