This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

HRAC inndeling - kjemiske grupper | Plantekultur
Ingen treff
Plantevern

HRAC inndeling - kjemiske grupper

Tabellen viser ugrasmidler inndelt etter virkningsmekanisme tilhørende de forskjellige kjemiske gruppene.

Inndelingen kan brukes som et verktøy for å bryte- eller forebygge resistens ved at man lettere kan velge preparater fra ulike grupper, blandinger eller veksling med andre preparater fra ulike grupper med ulike aktive stoffer. Ved å gjøre de rette kombinasjonene vil dette redusere risikoen for resistens.

Flere ugraspreparater har ferdig formulerte blandinger med ulike aktive virkestoffer og ulike virkningsmekanismer og bør brukes aktivt i en plan hvor en veksler mellom preparatene.

HRAC kode Virkemåte Handelsnavn Kjemisk gruppe Aktivt stoff Resistensrisiko
1A Hemmer ACC enzym i fettsyre-syntesen Agil Fop S Propakvisafop Liten
1A Hemmer ACC enzym i fettsyre-syntesen Puma Extra Fop s Fenoksaprop p. Liten risiko for kryssresistens
1A Hemmer ACC enzym i fettsyre-syntesen Focus Ultra Dim s Sykloksydim Liten
1A Hemmer ACC enzym i fettsyre-syntesen Select Dim s Kletodim Liten
1A Hemmer ACC enzym i fettsyre-syntesen Axial DEN Pinoksaden Liten
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Alliance WG Sulfonylurea Metsulfuron Liten i blanding med gruppe 12 F1
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Ally Class Sulfonylurea Metsulfuron Liten i blanding med gruppe 14 E
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Attribut Twin Sulfonylurea Propoksykarbaz Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Attribut Twin Sulfonylurea Jodsulferon Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Atlantis OD Sulfonylurea Mesosulfuron Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Atlantis OD Sulfonylurea Jodsulfuron Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Brodway Star ALS-hemmer Florasulam Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Brodway Star Sulfonylurea Pyroxsulam Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen CDQ Sulfonylurea Metsulfuron Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen CDQ Sulfonylurea Tribenuron-met. Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Gratil WG Sulfonylurea Amidosuluron Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Harmony 50 Sulfonylurea Tifensulfuronm Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Harmony P. Sulfonylurea Tribenuron-met. Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Harmony P. Sulfonylurea Tifensulfuronm Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Hussar Plus Sulfonylurea Jodsuluron Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Hussar Plus Sulfonylurea Mesosulfuron Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Titus Sulfonylurea Rimsulfuron Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Tripali Sulfonylurea Metsulfuron Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Tripali Sulfonylurea Tribenuron-met. Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Tripali ALS-hemmer Florasulam Stor
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Mustang Forte ALS-hemmer Florasulam Liten i blanding med gruppe 4 O
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Saracen Delta ALS-hemmer Florasulam Liten i blanding med gruppe 12 F1
2B Hemmer ALS enzym i aminosyre-syntesen Starane XL ALS-hemmer Florasulam Liten i blanding med gruppe 4 O
4 O Syntetiske veksthormoner Ariane S Fenoksysyre MCPA Liten.
4 O Syntetiske veksthormoner Ariane S Pyridin Klopyralid Liten. Resistensb. på balderbrå, då, stivd.
4 O Syntetiske veksthormoner Ariane S Karboksylsyre Fluroksypyr Liten. Resistensb. på hønsegras, vassarve
4 O Syntetiske veksthormoner Banvel Benzosyre Dikamba Liten. Resistensbryter på vassarve og då
4 O Syntetiske veksthormoner Matrigon Pyridin karbok. Klopyralid Liten. Ikke påvist i Norge
4 O Syntetiske veksthormoner Duplosan Max Fenoksysyre MCPA Liten. Resistentbr. på gjetert. og meldest.
4 O Syntetiske veksthormoner Duplosan Mek. Fenoksysyre Mekoprop-P Liten. Resistensbryter på vassarve
4 O Syntetiske veksthormoner Duplosan Sup. Fenokayayre MCPA Liten.
4 O Syntetiske veksthormoner Duplosan Sup. Fenoksysyre Mekoprop-P Liten. Resistensbr. på vassarve og balderb
4 O Syntetiske veksthormoner Duplosan Sup. Fenoksysyre Diklorprop-P Liten.
4 O Syntetiske veksthormoner Mustang Forte Picolinsyre Aminopyralid Liten. Resistensbr. på vassarve og balderb
4 O Syntetiske veksthormoner Mustang Forte Fenoksysyre 2,4-D Liten. Blandet med gruppe 2 B
4 O Syntetiske veksthormoner Tomahawk Pyridin karbok. Fluroksypyr Liten. Resistensbryter på vassarve
4 O Syntetiske veksthormoner Pixxaro EC Arylpicolinates Halauxifen Liten. Resistensbryter på då og vassarve
4 O Syntetiske veksthormoner Pixxaro EC Pyridin karbok Fluroksypyr Liten. Forebygger resistens mot vassarve
4 O Syntetiske veksthormoner Starane XL Pyridin karbok Fluroksypyr Liten. Resistensbryter på vassarve
5 C1 Fotosyntese-hemmer Betanal Fenylcarbamat Fenmedifam Kan forekomme
5 C1 Fotosyntese-hemmer Goltix Triazinon Metamitron Kan forekomme
5 C1 Fotosyntese-hemmer Sencor Triazinon Metribuzin Er registrert resistens mot meldestokk
6 C3 Hemmer av fotosyntese II-system Basagran Benzotiadizon Bentazon Liten
6 C3 Hemmer av fotosyntese II-system Lentagran Fenylpyridazin Pyridat Liten
9 G Hemmer EPSP ensymet som inngår i aminosyrer Roundup Flick Glycin Glyfosat Liten
9 G Hemmer EPSP ensymet som inngår i aminosyrer Roundup PM Glycin Glyfosat Liten
9 G Hemmer EPSP ensymet som inngår i aminosyrer Glypper Glycin Glyfosat Liten
12 F1 Hemmer karotensyntesen Alliace WG Pyridine-carboxamide Diflufenikan Ingen. Er i blanding med gruppe 2B
12 F1 Hemmer karotensyntesen DFF SC 500 Pyridine-carboxamide Diflufenikan Ingen resistens i Norge. DFF fungerer som resistensforebygger
12 F1 Hemmer karotensyntesen Legacy 500 Pyridine-carboxamide Diflufenikan Ingen resistens i Norge. DFF fungerer som resistensforebygger
12 F1 Hemmer karotensyntesen Saracen Delta Pyridine-carboxamide Diflufenikan Ingen. Er i blanding med gruppe 2B
14 E Svimiddel Ally Class Triazolinon Carfentrazon-et. Ingen. Er i blanding med gruppe 2B Resistensbryter på linbendel
15 K3 Hemmer fettsyntese Boxer Tiokarbamat Prosulfokarb Liten
32 S PDS hemmer Fenix Difenylater Aklonifen Liten
13 F4 PDS hemmer Centium Isoxazolidinon Klomazon Liten
29 L Hindrer danning av cellevegger Gallery Benzamid Isoksaben Liten