This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

IRAC inndeling - kjemiske insektgrupper | Plantekultur
Ingen treff

IRAC inndeling - kjemiske insektgrupper

Tabellen viser skadedyrsmidler inndelt etter virkningsmekanisme tilhørende de forskjellige kjemiske gruppene.

Inndelingen kan brukes som et verktøy for å bryte eller forebygge resistens ved at man lettere kan velge preparater fra ulike grupper med forskjellig virkemekanisme, og bruke de aktivt i en plan hvor en veksler mellom preparatene, når det er mulig. Ved å gjøre de rette kombinasjonene vil dette redusere risikoen for resistens.

IRAC kode Virkemåte Handelsnavn Kjemisk gruppe Aktivt stoff Resistensrisiko.
5 Nikotin acetyline reseptor Conserve Neonicotinoid Spinosad Ikke kjent.
21A Respirasjon Danitron MET 1) Fenpyroksimat Middels. Forebyggende resistensstrategi anbefales.
3A Nerve- og muskel bevegelse Decis Mega Pyretroid Deltametrin Middels. Resistens påvist i bl.a. glansbille.
UNM Ukjent Fibro Uspesifikk mekanisk og fysisk sperre Parafinolje Liten. Ikke kjent.
UN Ukjent Floramite Ukjent Bifenazat Middels. Forebyggende resistensstrategi anbefales.
3A Nerve- og muskel bevegelse Karate 5 CS Mavrik Pyretroid Lambdacyhalotrin Tau-fluvalinat Middels. Resistens påvist i bl.a. glansbille.
28 Nerve- og muskel bevegelse Mainspring Cyantraniliprol Ikke kjent.
6 Nerve- og muskel bevegelse Milbeknock Milbemycins Milbektin Middels. Forebyggende resistensstrategi anbefales.
4A Nerve- og muskel bevegelse Mospilan SG Neonicotinid Acetamiprid Middels. Forebyggende resistensstrategi anbefales.
23 Hemmer vekst og utvikling Movento TTD 2) Spirotetramat Ikke kjent.
1A Nerve- og muskel bevegelse Pirimor Carbamates Pirimikarb Middels til stor. Er reg. resistens mot ferskenbladlus.
3A Nerve- og muskel bevegelse Raptol Pyretroid Pyretrin I+II + Rapsolje Middels. Resistens mellom pyretroider og pyretrin er kjent.
UN Ukjent Requim Prime Ukjent Terpenoidbland. QRD460 Liten. Ikke kjent.
22A Nerve- og muskel bevegelse Steward 30WG Oxadiazines Indoksakarb Liten. Ikke kjent.
29 Nerve- og muskel bevegelse Teppeki Flonicamid Flonikamid Ikke kjent.
UN Ukjent Thiovit Jet Uorganisk Svovel Liten.
6 Nerve- og muskel bevegelse Vertimec Avermectins Abamectin Middels. Forebyggende resistensstrategi anbefales.

Kilde: https://irachglobal.com

1)= Mitokondrie elektron transport hemmes
2)= Tetronic og tetramiksyre derivater