This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Rengjøring | Plantekultur
Ingen treff

Rengjøring

For å unngå skader på andre kulturer, bør sprøyta rengjøres straks etter avsluttet sprøyting. Det er spesielt etter bruk av glyfosatmidler, lavdosemidler og preparater med EC formuleringer (emulsjonskonsentrat) at skadeproblemer kan oppstå.

Det er meget viktig at preparatrester ikke blir stående i sprøyta over lengre tid. Sørg for at rengjøring utføres straks etter avsluttet sprøyting, på et sted hvor preparatrester og vaskevann ikke medfører fare for forurensning.

I følsomme kulturer i veksthus samt i potet og korsblomstra kulturer er det tilfeller av omfattende sprøyteskade som følge av dårlig rengjøring.

Les etiketten og gjør det til en god vane å følge rengjøringsprosedyren etter avsluttet sprøyting, der denne er angitt.

Rengjøringsprosedyre

  1. Skyll sprøytetanken godt med vann og kjør ut innholdet over behandlet kultur.

  2. Fyll sprøyta med vann og tilsett 0,5 l Salmi eller All Clear Extra pr. 100 l vann iht. anvisning på pakning. Sett sprøyta på omrøring i 10-15 min. Skyll gjennom alle slanger og dyser. Påse at skyllevann ikke tømmes på steder hvor det kan gi avrenning til vassdrag direkte, via drenering eller rett til kloakk. Det hele bør gjentas en gang til ved bruk av Salmi. Husk å åpne alle kraner og ventiler.

  3. Dyser og siler tas av og vaskes separat i salmiakk i samme konsentrasjon som punkt 2.

  4. Vask sprøyta med rent vann utvendig og innvendig.

Frostskader

Etter skikkelig rengjøring, jfr. pkt. 1–4, bør sprøyta fylles med ca.
50 l frostvæske (avhengig av str. på tanken) før vinterlagring, for å unngå frostskader.
Frostvæska kjøres skikkelig gjennom sprøyta med alle kraner og ventiler oppe.
Manometer skrus av og lagres frostfritt!