This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Bekjempelse av ugras | Plantekultur
Ingen treff

Bekjempelse av ugras

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

All vegetasjon

Gallery 60 ml pr. 100 m² Tidlig om våren. På fuktig jord eller vanning etter behandling.
Roundup Powermax 15-30 g pr. 100 m² På fremspirt ugras. Gjenta behandlingen etter behov.
Roundup Flick 30-60 ml pr. 100 m² På fremspirt ugras. Gjenta behandlingen etter behov.
Glypper 30-60 ml pr. 100 m² På fremspirt ugras. Gjenta behandlingen etter behov.
Credit Xtreme - NYHET 20-30 ml pr. 100 m² På fremspirt ugras.

Løvtrær og busker

Roundup Powermax 1 del glyfosat til 8 deler vann. På stubben like etter felling. Unngå sevjetiden. Tilsett blå markeringsfarge.
Roundup Flick 1 del glyfosat til 4 deler vann. På stubben like etter felling. Unngå sevjetiden. Tilsett blå markeringsfarge.
Glypper 1 del glyfosat til 4 deler vann. På stubben like etter felling. Unngå sevjetiden. Tilsett blå markeringsfarge.
Credit Xtreme - NYHET 1 del glyfosat til 6 deler vann. På stubben like etter felling. Unngå sevjetiden. Tilsett blå markeringsfarge.