This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Bekjempelse av ugras | Plantekultur
Ingen treff

Bekjempelse av ugras

Henter tabell

Preparat

Gallery

Skadegjører

All vegetasjon

Dose pr. daa.

60 ml pr. 100 m²

Sprøytetid

Tidlig om våren.

Merknader

På fuktig jord eller vanning etter behandling.

Preparat

Roundup Powermax

Skadegjører

All vegetasjon

Dose pr. daa.

15-30 g pr. 100 m²

Sprøytetid

På fremspirt ugras.

Merknader

Gjenta behandlingen etter behov.

Preparat

Roundup Flick

Skadegjører

All vegetasjon

Dose pr. daa.

30-60 ml pr. 100 m²

Sprøytetid

På fremspirt ugras.

Merknader

Gjenta behandlingen etter behov.

Preparat

Glypper

Skadegjører

All vegetasjon

Dose pr. daa.

30-60 ml pr. 100 m²

Sprøytetid

På fremspirt ugras.

Merknader

Gjenta behandlingen etter behov.

Preparat

Roundup Powermax

Skadegjører

LøvtrærBusker

Dose pr. daa.

1 del glyfosat til 8 deler vann.

Sprøytetid

På stubben like etter felling.

Merknader

Unngå sevjetiden. Tilsett blå markeringsfarge.

Preparat

Roundup Flick

Skadegjører

LøvtrærBusker

Dose pr. daa.

1 del glyfosat til 4 deler vann.

Sprøytetid

På stubben like etter felling.

Merknader

Unngå sevjetiden. Tilsett blå markeringsfarge.

Preparat

Glypper

Skadegjører

LøvtrærBusker

Dose pr. daa.

1 del glyfosat til 4 deler vann.

Sprøytetid

På stubben like etter felling.

Merknader

Unngå sevjetiden. Tilsett blå markeringsfarge.