Plantevern

Høstkorn

UGRAS I HØSTKORN

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Kveke m.m.

Roundup PowerMax150-200 g
Roundup Flick300-400 ml3-4 dager før kornet spirerDirektesåing.
Glypper300-400 ml3-4 dager før kornet spirerSåkornet må være
godt dekket.

Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras
(høstbekjempelse)

Atlantis OD* + Renol/Mero45-100 ml + 50 mlOm høsten når tunrapp har 1-2 blad. Ved behov, gjenta om vårenMin. 2-3 uker fra sprøyting til forventet vekststans.
NB! Boxer brukes rett før eller i ugrasets spiringsfase.
Boxer 4)200-300 mlOm høsten når tunrapp har 1-2 blad. Ved behov, gjenta om vårenMin. 2-3 uker fra sprøyting til forventet vekststans.
NB! Boxer brukes rett før eller i ugrasets spiringsfase.
Boxer 3) + Atlantis OD + Renol/Mero150-200 ml + 45-70 ml, 10-15 gOm høsten når tunrapp har 1-2 blad. Ved behov, gjenta om vårenMin. 2-3 uker fra sprøyting til forventet vekststans.
NB! Boxer brukes rett før eller i ugrasets spiringsfase.

Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras
(vårbekjempelse)

Atlantis WG* + Renol/Mero45-100 ml + 50 mlVed vekststart om våren. Maks. 15 g i rug og Magnifik. Se virkningstabell mot andre ugrasarter.**
Hussar Plus OD + Renol/Mero5-20 ml, 50 mlTunrapp inntil 2 blad.Variabel virkn. mot knereverumpe

Frøugras

Alliance WG + Starane XL/Cleave 5)3-5 g + 80 mlNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrostStigende temp. fra 10° C for Ariane S.
Ally Class4-5 gNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrostStigende temp. fra 10° C for Ariane S.
Ariane S250-350 mlNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrostStigende temp. fra 10° C for Ariane S.
Harmony Plus SX 1)1,5-2 gNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrostTilsett klebemiddel: Se etiketter og virkningstabell.
Hussar Plus OD 7)5-20 mlNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrostTilsett klebemiddel: Se etiketter og virkningstabell.
Pixxaro EC 6)25-45 mlNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrostTilsett klebemiddel: Se etiketter og virkningstabell.
Pixxaro EC + CDQ SX 8)25-35 ml + 1,5-2,5 g
Harmony Plus SX + Starane XL/Cleave 5)1-1,5 g + 80-100 mlNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost
Hussar Plus OD 7) + Duplosan Meko5-20 ml + 100-150 mlFra tidl. om våren 5 ° C.Sikrer effekten på bl.a. SU-resistent vassarve. Tilsett Renol/Mero
CDQ SX 8) + Duplosan Meko1,5-2,5 g + 100-150 mlTilsett Renol/Mero
Saracen Delta10 mlTilsett Renol
CDQ SX 8) + Starane XL/Cleave 5)1,5-2,5 g + 80-100 ml
Mustang Forte80-100 mlBegr. mht. etterf. kultur

Frøugras / Tunrapp / Markrapp2) / Knereverumpe / Raigras2)

Attribut Twin6 g Attributt SG + 5 ml Hussar ODFra 2 bl. st. (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23)Tilsett Renol/Mero. Brukes ved god jordfuktighet
CDQ SX 8) + Atlantis OD2,2 g + 60-100 mlPå spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad.Vårbekjempelse. Tilsett Renol/Mero
Hussar Plus OD 7) + Renol5-20 ml, 50 mlPå spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad.Varierende virkn. mot knereverumpe

Åkerstemor m.fl / Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras

Alliance WG 9) + Atlantis OD + Renol/Mero5 g, 60-100 ml + 50 mlFra 2 bladstadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23). På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad.NB! Ikke i høstbygg!
OBS! Spelt er meget følsomt og preparatene er ikke prøvd spesielt i denne arten. Vi anbefaler derfor reduserte doser og prøvebehandling på et mindre areal.NB! Hussar Plus OD kan også blandes med Atlantis OD for å sikre virkningen mot flere ugrasarter, samtidig som en forsterker effekten mot grasartene. Bruk Renol/Mero som klebemiddel.
* = 150 ml Atlantis OD gir sidevirkning mot kveke. Ikke i Magnifik, rug og høstbygg.
** = Blanding med Harmony Plus SX eller CDQ SX sikrer effekten mot en rekke to-frøbla- det ugras.
1)= Ved fare for floghavre kan Harmony Plus SX blandes med Puma Extra, bruk 100-120 ml/daa eller 90-100 ml Axial.
2) = Axial kan også brukes for bekjempelse av markrapp og raigras.
3) = Boxer virker også mot SU-resistent vassarve og kan blandes med Atlantis OD for å sikre effekten mot grasarter.
4) = Bruk min. 200 ml/daa. fra rett etter såing til sprøytesporene er synlig, og senest når kornet har 3 blader BBCH 13.
5) = Kan også bruke 120-150 ml Duplosan Meko ved temp. fra 5°C.
6) = For bredere virkeområde kan Pixxaro EC blandes med 5 g Alliance WG, 7,5 ml Saracen Delta, 2,5 g CDQ SX eller 2,5-3 g Tripali som sikrer effekten mot stemorsblomst. 130 ml Duplosan Meko eller 50 ml Tomahawk 200 sikrer effekten mot enkelte andre ugrasarter som balderbrå og vassarve.
7) = Dose: Høstbygg 5 ml/daa. Høsthvete, rug og rughvete 4-20 ml/daa.
Mot grasarter som tunrapp, markrapp m.fl. sikres effekten ved å blande inn 50 ml Atlantis OD. Ikke i høstbygg. Tilsett Renol/Mero.
8) = Eller Tripali
9) = For å sikre effekten mot åkerstemor, veronika-arter og rødtvetann med fl. kan 4-8 g DFF, Legacy, 3-5 g Alliance WG eller 7,5 ml Saracen Delta være aktuelle blandings- partnere til bl.a. Ariane S og Pixxaro m.fl. flere. Se virkningstabell.

 

SKADEDYR I HØSTKORN

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Bladminérflue

Fastac 5025-30 mlVed nærings- stikk.Kombineres med annen sprøyting.
Karate 5 CS15 mlVed nærings- stikk.Kombineres med annen sprøyting.
Decis Mega15 ml

Havrebladlus / Kornbladlus1)

Fastac 5025-30 ml
Karate 5 CS7,5-10 ml
Decis Mega15 mlVed angrepSe vårkorn.
Mavrik Vita15-20 ml
Teppeki14 g

Trips, hvetegalmygg og salgallmygg

Fastac 5025-30 mlNår flaggbladet er under utviklingPlantene må være i vekst. Trips gjør størst skade i rug. Kombineres med annen behandling.
Karate 5 CS10 mlNår flaggbladet er under utviklingPlantene må være i vekst. Trips gjør størst skade i rug. Kombineres med annen behandling.
Decis Mega15 mlNår flaggbladet er under utviklingPlantene må være i vekst. Trips gjør størst skade i rug. Kombineres med annen behandling.
Mavrik Vita15-20 mlPlantene må være i vekst. Trips gjør størst skade i rug. Kombineres med annen behandling.
1) = Høyeste dose gir best langtidsvirkning.

 

SOPP I HØSTKORN

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Overvintringssopp

Delaro50-70 mlFra 1. oktober, mens det er vekst i plantene.Størst angrep i områder med snødekke lenger enn 2 mnd. på ufrossen mark
og dårlig vekstskifte.

Stråknekker

Proline60-80 ml
Delaro60 mlKornet
4-5 blad BBCH 30-32.
Størst problem ved varm, fuktig vår og dårlig vekstskifte.
Elatus Era40-50 mlKornet
4-5 blad BBCH 30-32.
Størst problem ved varm, fuktig vår og dårlig vekstskifte.
Propulse100 mlKornet
4-5 blad BBCH 30-32.
Størst problem ved varm, fuktig vår og dårlig vekstskifte.

Mjøldogg / Rust

Elatus Plus 1) + Amistar/Comet Pro38-75 ml + 30-50 mlVed beg. angrep. Ved varsling eller begynnende angrepSmittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Delaro50-100 mlVed beg. angrep. Ved varsling eller begynnende angrepSmittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Comet Pro eller Amistar + Talius30-50 ml + 15-25 mlVed beg. angrep. Ved varsling eller begynnende angrepSmittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Proline60-80 mlBehandlingen gjentas ved behov. fra flaggbl. fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst. (BBCH 61)Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Forbel 75050-100 mlBehandlingen gjentas ved behov. fra flaggbl. fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst. (BBCH 61)Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Propulse 1)60-80 mlBehandlingen gjentas ved behov. fra flaggbl. fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst. (BBCH 61)Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Aviator Xpro80 mlBehandlingen gjentas ved behov. fra flaggbl. fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst. (BBCH 61)Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Elatus Era50-67 mlBehandlingen gjentas ved behov. fra flaggbl. fullt utv. (BBCH 40) til beg. blomst. (BBCH 61)Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.

Gulrust / Hveteaksprikk / hvetebladprikk / hvetebrunflekk (DTR) / Mjøldogg

Comet Pro + Proline40-50 ml + 40 mlFare for tidl. angrep BBCH 25-33. Første beh. ved risiko for gulrust. Minste dose tidlig i soppens utviklingsfase.
Delaro*60-100 mlVed varsling el. begynnende angrep.Fare for tidl. angrep BBCH 25-33. Første beh. ved risiko for gulrust. Minste dose tidlig i soppens utviklingsfase.
Elatus Plus + Amistar/Comet Pro38-75 ml + 30-50 mlVed varsling el. begynnende angrep.Fare for tidl. angrep BBCH 25-33. Første beh. ved risiko for gulrust. Minste dose tidlig i soppens utviklingsfase.
Comet Pro eller Amistar + Proline30-40 ml + 60 mlStørst smittepr. ved mye nedbør.Det bør sprøytes ca 1 uke etter vekstreg m/ Moddus el. Cerone.
Comet Pro eller Amistar + Elatus Era30-40 ml + 50-60 mlStørst smittepr. ved mye nedbør.Det bør sprøytes ca 1 uke etter vekstreg m/ Moddus el. Cerone.
Propulse 1)80 ml
Aviator Xpro80 mlFra flaggblad fullt utv. (BBCH 40) til begynnende blomst (BBCH 61)

Aksfusariose

Proline80 ml
Aviator Xpro + Proline80 ml + 15 mlUnder blomstring. BBCH 61-65.
1) = Elatus Plus eller Propulse kan også blandes med Delaro for å sikre god resistens- strategi. Bruk da 50 % av maks dose av hvert preparat.
* = Kan også blandes med 25 ml Proline. Bruk da 50 ml Delaro. NB! Bruk full dose (80 ml) når Aviator Xpro brukes i hvete og rug!

 

VEKSTREGULERING I HØSTKORN

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Høsthvete

Stabilan 750100-130 mlKornplantene 3-5 blad (15-20 cm)Sortsforskjeller
Moddus Start*15-30 ml (2x15 ml)Fra busking (BBCH 25) til flaggblad fremme (BBCH 39)Kan blandes med CCC. Bruk 1/2 dose av hver.
Moddus M*20-40 ml1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44)Kan tankblandes, se blandetabell.
Trimaxx*20-40 mlFra beg. strekning (BBCH 31) til flaggbl. utviklet (BBCH 39)Høyeste dose ved tidlig behandling og stråsvake sorter.
Cerone15-75 ml2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting (BBCH 55)Se doseringstilpassning.

Høstbygg

Moddus Start*15-30 ml (2x15 ml)Fra busking (BBCH 25) til flaggblad fremme (BBCH 39)Kan blandes med Stabilan 750. Bruk 1/2 dose
av hver.
Moddus M*20-40 ml1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44)Kan tankblandes med, aktuelle preparater. Se blandetabell.
Cerone15-75 ml2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting (BBCH 55)Se doserings- tilpasning.

Rug

Stabilan 750130-160 mlKornplantene 3-5 blad (15-20 cm).Bruk Moddus med høyeste dose og
delt behandling i frodig åker der Stabilan ikke er brukt.
Moddus Start*15-50 ml (2x25 ml)Fra busking (BBCH 25) til begynnende strekning (BBCH 30)Bruk Moddus med høyeste dose og delt behandling
i frodig åker der Stabilan ikke er brukt.
Moddus M*20-30 ml
1) 30 ml +
2) 20 ml
Fra 1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44).
Trimaxx*20-40 mlFra beg. strekning (BBCH 31) til flaggbl. utviklet (BBCH 39)Høyeste dose ved tidlig behandling.
Cerone20-100 ml2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting.Unngå høyeste dose der Stabilan er brukt. Kan tankbl. m/insektmiddel

Rughvete

Moddus Start*15-50 ml (2x25 ml)Fra busking (BBCH 25) til flaggblad utviklet (BBCH 39). Mot aksknekk BBCH 49.Brukes i perioder med god tilvekst.
Moddus M*20-40 mlFra 5. leddknute (BBCH 35) til holken sveller (BBCH 44).Kombineres med insektmiddel.
* Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstfor-
hold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres. Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold.

NB! Maks 20 ml Moddus M i Picasso og ved sein sprøyting.
Ved tidligere behandlet med Stabilan 750, reduseres dosen til maks 30 ml i rughvete.

OBS! Bruk DP klebemiddel dersom Cerone benyttes alene.
Print Friendly, PDF & Email