Plantevern

Høstkorn

UGRAS I HØSTKORN

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Kveke m.m.

Roundup PowerMax200-300 g
Roundup Ultra300-400 ml3-4 dager før kornet spirerDirektesåing.
Glypper300-400 ml3-4 dager før kornet spirerSåkornet må være
godt dekket.

Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras
(høstbekjempelse)

Atlantis WG* + Renol10-25 g + 50 mlOm høsten når tunrapp har 1-2 blad. Gjenta om vårenMin. 2-3 uker fra sprøyting til forv. vekststans. Normal mengde Renol
Boxer 4)200-300 mlOm høsten når tunrapp har 1-2 blad. Gjenta om vårenMin. 2-3 uker fra sprøyting til forv. vekststans. Normal mengde Renol
Boxer 3) + Atlantis150-200 ml + 10-15 gOm høsten når tunrapp har 1-2 blad. Gjenta om vårenMin. 2-3 uker fra sprøyting til forv. vekststans. Normal mengde Renol

Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras
(vårbekjempelse)

Atlantis WG* + Renol/Mero15-50 g + 50 mlVed vekststart om våren. Tunrapp inntil 2 blad.Maks. 15 g i rug og Magnifik. Se virkningstabell mot andre ugrasarter.**
Hussar Tandem50-80 mlVed vekststart om våren. Tunrapp inntil 2 blad.Variabel virkn. mot knereverumpe
Hussar OD 7)5-10 mlVed vekststart om våren. Tunrapp inntil 2 blad.Variabel virkn. mot knereverumpe
Tilsett 50 ml Renol/Mero i begge Hussar-variantene

Frøugras

Ally SX + Starane XL/Cleave 5)2,0-2,4 g + 100 mlNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrostStigende temp. fra 10° C for Ariane S.
Ally Class4-5 gNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrostStigende temp. fra 10° C for Ariane S.
Ariane S250-350 mlNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrostStigende temp. fra 10° C for Ariane S.
Harmony Plus SX 1)1-1,5 gNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrostTilsett klebemiddel: Se etiketter og virkningstabell.
Hussar OD 7)4-10 mlNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrostTilsett klebemiddel: Se etiketter og virkningstabell.
Pixxaro EC 6)25-45 mlNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrostTilsett klebemiddel: Se etiketter og virkningstabell.
Pixxaro EC + CDQ SX25-40 ml + 1,2-2,5 g
Ratio Super SX + Starane XL/Cleave 5)2-3 g + 100-120 mlNår veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost
Hussar OD 7) + Duplosan Meko6-10 ml + 100-150 mlFra tidl. om våren 5 ° C.Sikrer effekten på bl.a. SU-resistent vassarve. Tilsett Renol/Mero
CDQ SX + Duplosan Meko1,5-2,5 g + 100-150 mlTilsett Renol/Mero
Hussar Tandem50-80 mlTilsett Renol
CDQ SX + Starane XL/Cleave 5)2,0-2,7 g + 80-100 ml

Frøugras / Tunrapp / Markrapp2) / Knereverumpe / Raigras2)

Attribut Twin6 g Attributt SG + 5 ml Hussar ODFra 2 bl. st. (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23)Tilsett Renol/Mero. Brukes ved god jordfuktighet
CDQ SX + Atlantis WG2,2 g + 15-30 gPå spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad.Vårbekjempelse. Tilsett Renol.
Hussar OD 7) + Renol4-10 ml + 50 mlPå spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad.Varierende virkn. mot knereverumpe
Hussar Tandem + Renol50-80 ml + 50 mlPå spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad.

Åkerstemor m.fl / Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras

Ally 50 SX + Atlantis WG + Renol2 g + 15-30 g + 50 ml
OBS! Spelt er meget følsomt og preparatene er ikke prøvd spesielt i denne arten. Vi anbefaler derfor reduserte doser og prøvebehandling på et mindre areal.

* = 50 g Atlantis WG gir sidevirkning mot kveke. Ikke i Magnifik og rug.
** = Blanding med Harmony Plus/Ratio Super SX eller CDQ SX sikrer effekten mot en rekke to-frøbladet ugras.
1) = Ved fare for floghavre kan Harmony Plus SX blandes med Puma Extra, bruk 100-120 ml/daa eller 90-100 ml Axial.
2) = Axial kan også brukes for bekjempelse av markrapp og raigras.
3) = Boxer virker også mot SU-resistent vassarve og kan blandes med Atlantis for å sikre effekten mot grasarter.
4) = Bruk min. 200 ml/daa. Fra rette etter såing til sprøytesporene er synlig, og senest når kornet har 3 blader BBCH 13.
5) = Kan også bruke 120-150 ml Duplosan Meko ved temp. fra 8°C.
6) = For bredere virkeområde kan Pixxaro EC blandes med 2 g Ally SX eller 2,5 g CDQ SX som sikrer effekten mot stemorsblom. 100 ml Duplosan Meko eller 50 ml Tomahawk 200 sikrer effekten mot enkelte andre ugrasarter som balderbrå.
7) = Isteden for Hussar OD kan det brukes Hussar Plus som er likeverdig. Dose: Høstbygg 5 ml/daa. Høsthvete, rug og rughvete 4-20 ml/daa. Mot grasarter som tunrapp, markrapp m.fl. sikres effekten ved å blande inn 10 g Atlantis WG. Tilsett Renol/Mero. Effekten sikres ved å blande inn 10 g Atlantis WG. Tilsett Renol/Mero.

NB! Hussar OD/Hussar Plus kan også blandes med Atlantis for å sikre virkningen mot flere ugrasarter, samtidig som en forsterker effekten mot grasartene. Bruk Renol/Mero som klebemiddel.
NB! Ratio Super SX og Harmony Plus SX er likeverdige preparater.

 

SKADEDYR I HØSTKORN

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Bladminèrflue

Biscaya30-40 ml
Fastac 5025-30 mlVed nærings- stikk.Kombineres med annen sprøyting.
Karate 5 CS15 mlVed nærings- stikk.Kombineres med annen sprøyting.
Decis Mega15 ml
Sumi-Alpha15-30 ml

Havrebladlus / Kornbladlus1)

Biscaya15-40 ml
Fastac 5025-30 ml
Karate 5 CS7,5-10 ml
Decis Mega15 ml
Sumi-Alpha15-30 mlVed angrepSe vårkorn.
Mavrik Vita15-20 ml
Teppeki 2)14 g

Trips, hvetegalmygg og salgallmygg

Biscaya30-40 ml
Fastac 5025-30 mlNår flaggbladet er under utviklingPlantene må være i vekst. Trips gjør størst skade i rug. Kombineres med annen behandling.
Karate 5 CS10 mlNår flaggbladet er under utviklingPlantene må være i vekst. Trips gjør størst skade i rug. Kombineres med annen behandling.
Decis Mega15 mlNår flaggbladet er under utviklingPlantene må være i vekst. Trips gjør størst skade i rug. Kombineres med annen behandling.
Mavrik Vita15-20 mlPlantene må være i vekst. Trips gjør størst skade i rug. Kombineres med annen behandling.
Sumi-Alpha30 mlPlantene må være i vekst. Trips gjør størst skade i rug. Kombineres med annen behandling.
1) = Høyeste dose gir best langtidsvirkning.
2) = Bare godkjent mot lus i hvete.

 

SOPP I HØSTKORN

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Overvintringssopp

Acanto Prima100 gFra 1. oktober, mens det er vekst i plantene.
Delaro50-70 mlFra 1. oktober, mens det er vekst i plantene.Størst angrep i områder med snødekke lenger enn 2 mnd. på ufrossen mark
og dårlig vekstskifte.

Stråknekker

Proline60-80 ml
Delaro60 mlKornet
4-5 blad BBCH 30-32.
Størst problem ved varm, fuktig vår og dårlig vekstskifte.
Acanto Prima80-100 gKornet
4-5 blad BBCH 30-32.
Størst problem ved varm, fuktig vår og dårlig vekstskifte.

Mjøldogg / Rust

Talius15-25 mlVed beg. angrep. Mot mjøldogg
Acanto Prima80-150 g
Delaro50-100 mlVed varslig el. begynnende angrep. Behandlingen gjentas ved behov.Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Comet Pro eller Acanto 250 eller Amistar + Talius30-50 ml + 15-25 mlVed varslig el. begynnende angrep. Behandlingen gjentas ved behov.Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Proline60-80 mlVed varslig el. begynnende angrep. Behandlingen gjentas ved behov.Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Bumper40-50 mlVed varslig el. begynnende angrep. Behandlingen gjentas ved behov.Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Forbel 75050-100 mlVed varslig el. begynnende angrep. Behandlingen gjentas ved behov.Smittepresset varierer for ulike sorter, arter og distrikt. Aktuelt med delt behandling ved moderate angrep.
Aviator Xpro80 mlFra flaggbl. fult utv. (BBCH 40) til beg. blomst (BBCH 61)

Gulrust / Hveteaksprikk / hvetebladprikk / hvetebrunflekk (DTR) / Mjøldogg

Acanto Prima + Bumper/Proline50-80 g + 25 ml/40 mlFare for tidl. angrep BBCH 25-33. Første beh. ved risiko for gulrust.
Delaro*60-100mlVed varsling el. begynnende angrep. Størst smittepr. ved mye nedbør.Minste dose tidlig i soppens utviklingsfase. Det bør sprøytes ca 1 uke etter vekstreg m/ Moddus el. Cerone.
Comet Pro eller Acanto 250 eller Amistar + Proline30-40 ml + 60 mlVed varsling el. begynnende angrep. Størst smittepr. ved mye nedbør.Minste dose tidlig i soppens utviklingsfase. Det bør sprøytes ca 1 uke etter vekstreg m/ Moddus el. Cerone.
Comet Pro eller Acanto 250 eller Amistar + Bumper30-40 ml + 25-40 ml
Bumper40-50 mlFrem til BBCH 52.
Aviator Xpro80 mlFra flaggbl. fult utv. (BBCH 40) til beg. blomst (BBCH 61)

Aksfusariose

Proline80 mlUnder blomstring. BBCH 61-65.
Aviator Xpro + Proline80 ml + 15 mlUnder blomstring. BBCH 61-65.
* = Kan også blandes med 25 ml Proline. Bruk da 50 ml Delaro.
NB! Bruk full dose (80 ml) når Aviator Xpro brukes i hvete og rug!

 

VEKSTREGULERING I HØSTKORN

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Høsthvete

Cycocel 750100-130 mlKornplantene 3-5 blad (15-20 cm)Sortsforskjeller
Moddus Start*15-30 ml (2x15 ml)Fra busking (BBCH 25) til flaggblad fremme (BBCH 39)Kan blandes med CCC. Bruk 1/2 dose av hver.
Medax Max30-75 mlBBCH 29-49Se etikett for doseringstilp.
Moddus M*20-40 ml1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44)Kan tankblandes, se blandetabell.
Trimaxx*20-40 mlFra beg. strekning (BBCH 31) til flaggbl. utviklet (BBCH 39)Høyeste dose ved tidlig behandling og stråsvake sorter.
Cerone15-75 ml2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting (BBCH 55)Se doseringstilpassning.

Rug

Cycocel 750130-160 mlKornplantene 3-5 blad (15-20 cm).Bruk Moddus med høyeste dose og
delt behandling
i frodig åker der Cycocel ikke er brukt.
Moddus Start*15-50 ml (2x25 ml)Fra busking (BBCH 25) til begynnende strekning (BBCH 30)Bruk Moddus med høyeste dose og delt behandling
i frodig åker der Cycocel ikke er brukt.
Medax Max30-75 mlBBCH 29-49Se etikett for doseringstilp. etter utv.st.
Moddus M*20-30 ml
1) 30 ml +
2) 20 ml
Fra 1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44).
Trimaxx*20-40 mlFra beg. strekning (BBCH 31) til flaggbl. utviklet (BBCH 39)Høyeste dose ved tidlig behandling.
Cerone20-100 ml2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting.Unngå høyeste dose der Cycocel er brukt. Kan tankbl. m/insektmiddel

Rughvete

Moddus Start*15-50 ml (2x25 ml)Fra busking (BBCH 25) til flaggblad utviklet (BBCH 39). Mot aksknekk BBCH 49.Brukes i perioder med god tilvekst.
Moddus M*20-40 mlFra 5. leddknute (BBCH 35) til holken sveller (BBCH 44).Kombineres med insektmiddel.
Medax Max50-75 mlBBCH 29-49Se etikett for doseringstilp. etter etv.st.
* Moddus og Trimaxx har best virkning under gode lysforhold. Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.
NB! Maks 20 ml Moddus i Picasso og ved sein sprøyting.
OBS! Bruk DP klebemiddel dersom vekstregulator benyttes alene.
Print Friendly, PDF & Email