This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Korsblomstra rot- og grønnsakvekster | Plantekultur
Plantevern

Korsblomstra rot- og grønnsakvekster

Sprøyteplaner for ugras, skadedyr og sopp i rot- og grønnsakvekster

Ugras i korsblomstra rot- og grønnsakvekster

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Ugras som spirer fra frø

Kålvekster under plast/fiberduk

Boxer Off-label godkjenning i kålrot, hodekål, blomkål og brokkoli.
Centium 36 CS Off-label mot frøugras under plast i plantet kålrot. Minor use mot frøugras i kålrot (plantet og sådd) under dekke på friland.

Kinakål

P.t. ingen godkjente midler.

Ugras, friland

Hodekål og rosenkål

Centium 36 CS 12,5ml Rett etter såing/utplanting på fuktig jord.
Select + Renol Off-label mot tunrapp og andre ugras i hodekål.

Hodekål (høst- og vinterkål), rosenkål, nepe, blomkål, kålrot og brokkoli

Lentagran WP 100-200 g Etter planting/såing og 4 uker senere. På fuktig jord
Boxer Off-label godkjenning i kålrot, hodekål, blomkål og brokkoli.
Centium 36 CS 12,5 ml Sprøyt umiddelbart, seinest ved BBCH 07 Off-label mot frøugras på friland i sådd nepe, brokkoli, blomkål og kålrot. Minor use mot frøugras i nepe. Mot frøugras i kålrot (plantet og sådd), under dekke på friland.
Select + Renol Off-label mot tunrapp og andre grasarter i hodekål og kålrot.

Kålrot, rosenkål, høst og vinterkål, blomkål m.fl.

Rotugras / Korgblomstfamilien (balderbrå m. fl.)

Matrigon 72 SG + Renol 14-16,5 g + 50 ml Rotugraset har utviklet bladrosett. Frøugras 2-4 blad. Temp over 12° C. Ikke godkjent i broccoli og blomkål Alt. til Renol er Mero.
Boxer Off-label godkjenning i kålrot, hodekål, blomkål og brokkoli.
Centium 36 CS Off-label godkjenning mot frøugras på friland i sådd nepe, brokkoli, blomkål og kålrot.

Kveke / storkvein / floghavre m.fl.

Agil 100 EC 125-150 ml Grasartene har 3-5 blad. Redusert dose ved gjentagende behandling. Varierende bruksområde. Agil ikke godkjent i rosenkål. Se etikett.
Focus Ultra 300-400 ml Grasartene har 3-5 blader Redusert dose ved gjentatt behandling.
Select + Renol Off-label mot tunrapp og andre ugras i hodekål og kålrot.

Skadedyr i korsblomstra rot- og grønnsakvekster

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Under oppal

Lus, mellus og trips

Mospilan SG Kan brukes senere i vekstsesongen.

På friland

Kålflue (Rotfluelarver)

Conserve Off-label mot stor og liten kålflue i kinakål, hodekål, savoykål, blomkål og brokkoli, kålrot og nepe.

Jordloppe / Glansbille / Bladlus

Decis Mega EW 50 15 ml Ved angrep i 20-40 l vann pr. daa. Etter oppspiring eller utplanting.
Karate 5 CS 12-15 ml Ved angrep i 20-40 l vann pr. daa. Etter oppspiring eller utplanting.
Mavrik 20 - 30 ml BBCH 10-49 Kun godkjent i blomkål, broccoli, rosenkål og hodekål. Se etikett

Lus

Movento 100 SC 75 ml Ved angrep. Varierende bruksområde, se etikett.
Teppeki Minor use mot bladlus i hodekål og rosenkål.
Karate 5 CS 12 - 15 ml Ved begynnende angrep.

Engtege

Decis Mega EW 50 15 ml Fra 1 uke før til ca. 2 uker etter planting. Sprøyt ved temperatur under 16° C etter innflyvning.
Karate 5 CS 12-15 ml Fra 1 uke før til ca. 2 uker etter planting. Sprøyt ved temperatur under 16° C etter innflyvning.

Kålfly / Lus / Glansbille

Karate 5 CS 12-15 ml Larveangrep juli/august. Lokal varsling.
Decis Mega EW 50 15 ml Larveangrep juli/august. Lokal varsling.
Mavrik 10-30 ml Larveangrep juli/august. Lokal varsling.
Steward 30 WG 8,5 g Se etikett. Off-label mot rapsglansbiller i kinakål, brokkoli, blomkål og hodekål. Maksimum 3- 4 behandlinger pr. vekstsesong.

Kålsommerfugl / Kålmøll / Kålgallemygg

Decis Mega EW 50 15 ml Ved angrep. Lokal varsling.
Steward 30 WG Se etikett. Off-label godkjenning mot sommerfugllarver i kålrot, rosenkål, grønnkål og bladgrønnsaker. Lokal varsling. Maksimum 3- 4 behandlinger pr. vekstsesong.
Karate 5 CS 12-15 ml Ved angrep. Lokal varsling.
Movento 100 SC Ved angrep. Minor use mot kålmøll og andre sommerfuglarter på hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kålrot og nepe på friland. Se etikett.
Conserve Conserve har Off label mot flere skadegjørere.
Snegle
Sluxx HP 0,7 kg Forebyggende. Se preparatomtale og etikett.

Sopp i korsblomstra rot- og grønnsaksvekster

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Under oppal

Algesopp / Rotbrann / Svartskurv

Apron XL 1,5 -2 ml pr. kg. frø Frøbeising Se etikett.
Previcur Energy 3 ml/m² i 2-4 l væske Brusevanning etter såing.
Amistar 8-10 ml til10 l vann Sprøyting forebyggende under oppal. 0,1-0,4 l væske/m².

Rotbrann (ikke Algesopp)

P.t. ingen godkjente preparater.

Svartskurv

P.t. ingen godkjente preparater.

Kålbladskimmel

Previcur Energy 3 ml i 2-4 l væske pr. m² Brusevanning.
Amistar 8-10 ml til10 l vann og 0,1-0,4 liter væske pr. m² under oppal. Forebyggende. Se etikett.

På friland

Mjøldogg / Gråskimmel

Thiovit Jet 300 g Forebyggende behandling ved varmt og tørt vær. Gjentas med 7-10 dagers intervall.
Topas 100 EC Off-label i kålrot.
Amistar 80-100 ml Forebyggende. Maks. 2 behandlinger.
Signum 50-100 g Ved forventet angrep. Se etikett. Minor use mot diverse soppsykdommer i kinakål.
Luna Privilege Minor use mot ulike soppsykdommer i kinakål og kålrot.

Korsblomstgråflekk

Amistar 80-100 ml Ved forventet angrep. Se etikett.
Signum 50-100 g Ved forventet angrep. Se etikett. Minor use mot diverse soppsykdommer i kinakål.
Luna Privilege Minor use mot ulike soppsykdommer i kinakål og kålrot.

Skulpesopp / Gråskimmel / Kålrottørråte (Foma) / Storknolla råtesopp

Amistar 80-100 ml Ved forventet angrep. Har også virkning mot foma, storknolla råtesopp, korsblomsthvitrust og pythiumarter. Se etikett.
Signum 50-100 g Forebyggende, eller ved synlig angrep.
Luna Privilege Minor use mot ulike soppsykdommer i kinakål og kålrot.