Plantevern

Korsblomstra rot- og grønnsakvekster

UGRAS I KORSBLOMSTRA ROT- OG GRØNNSAKVEKSTER

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Ugras som spirer fra frø

Kålvekster under plast/fiberduk

Boxer 1) har off-label.

Kinakål

Pt. ingen godkjente midler.

Ugras, friland

Hodekål og rosenkål

Centium12,5mlRett etter såing/utplanting på fuktig jord.Se etikett

Hodekål* (høst- og vinterkål), rosenkål, blomkål og brokkoli

Lentagran WP100-200 g såing og 4 ukerEtter planting/såing og 4 uker senerePå fuktig jord
Boxer 1) har off-label.Kan brukes 2 ganger med 100 g dose
Centium 36 CS 2) har off-labelhar off-label

Kålrot, rosenkål, høst og vinterkål

Rotugras i korgblomstfam. / balderbrå m. fl.

Matrigon 72 SG + Renol14-16,5 g + 50 mlRotugraset har utviklet bladrosett. Frøugras 2-4 blad.Temp over 12 C
Boxer 1) har off-label.Frøugras 2-4 blad.
Centium 36 CS 2) har off-label

Kveke / storkvein / floghavre m.fl.

Agil 100 EC**125-150 mlGrasartene har 3-5 blader
Focus Ultra400-600 mlGrasartene har 3-5 bladerRedusert dose ved gjentatt behandling.
* = Select har off-label mot tunrapp og andre grasarter i hodekål og kålrot. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving.
1) = Se neste side.
NB! Det kan være aktuelt å blande 3-4 ml Centium med 70-80 g Lentagran på frøbl. stad.
Må gjentas og kan gi litt skade. Se off-label og følg etiketten.

* Varierende bruksområde. Agil ikke godkjent i rosenkål. Se etikett.
1) = Boxer har off-label godkjenning i kålrot, hodekål, blomkål og brokkoli.
2) = Centium har off-label godkjenning mot frøugras under plast i plantet kålrot og mot
frøugras på friland i sådd nepe, brokkoli, blomkål og kålrot.

 

SKADEDYR I KORSBLOMSTRA ROT- OG GRØNNSAKVEKSTER

(NB! Varierende bruksområde. Se preparatomtale og les alltid etiketten.)

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Under oppal

Engtege / Lus

P.t. ingen godkjente midler.

På friland

Kålflue (Rotfluelarver)

Conserve1)
Insektsduk
FenceKontakt lokal rådgivningsenhet.

Jordloppe

Decis Mega15 mlVed angrep
i 20-40 l vann pr. daa.
Fastac 5020-30 mlVed angrep
i 20-40 l vann pr. daa.
Etter oppspiring eller utplanting.
Karate 5 CS12-15 mlVed angrep
i 20-40 l vann pr. daa.
Etter oppspiring eller utplanting.

Lus

Movento75 mlVed angrep.Brokkoli, blomkål, hodekål, kinakål, rosenkål, kålrot.
Teppeki 1)Brokkoli, blomkål, hodekål, kinakål, rosenkål, kålrot.

Engtege

Decis Mega15 ml
Fastac 5020-30 mlFra 1 uke før til ca. 2 uker etter plantingSprøyt ved temp. 12-16° C etter innflyvning
Karate 5 CS12-15 mlFra 1 uke før til ca. 2 uker etter plantingSprøyt ved temp. 12-16° C etter innflyvning

Kålfly / Lus / Glansbille 2)

Fastac 5020-30 mlLarveangrep juli/august.Lokal varsling!
Karate 5 CS12-15 mlLarveangrep juli/august.
Decis Mega15 ml
Mavrik Vita10-30 ml
Steward8,5 gKålvekster. Se etikett.Maks. 3 behandl. pr. sesong.


Kålsommerfugl / Kålmøll / Kålgallemygg

Fastac 5020-30 mlVed angrep.
Karate 5 CS12-15 ml
Decis Mega15 ml
Steward 2)8,5 gKålvekster. Se etikett.Maks. 3 behandl. pr. sesong.
Snegle
Sluxx0,7 kgForebyggende.
Se preparatomtale og etikett
NB! Varierende bruksområde mellom preparatene, se etikett eller preparatomtale. Se preparatomtale for flere virkeområder.
1) = Conserve har off-label godkjenning mot stor og liten kålflue i kinakål, hodekål, savoy- kål, brokkoli, blomkål, kålrot og nepe. Conserve har også off-label godkjenning mot minerflue, trips, kålmøll og sommerfugellarver i kinakål, kålrot, brokkoli, blomkål, rosenkål og hodekål, samt utvidet godkjenning med grønnkål, babyleaf og forskjellige bladgrønnsaker. Teppeki har minor use godkjenning mot lus i hodekål og rosenkål.
2) = Steward har off-label godkjenning mot sommerfugellarver og rapsglansbiller i kålrot, rosenkål, grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker. Mot rapsglansbiller i kinakål, brokkoli, blomkål og hodekål.
3) = Movento har minor use godkjenning mot kålmøll og ander sommerfuglarter, samt andre skadedyr i blant annet kålrot.
Kontakt NLR.

 

SOPP I KORSBLOMSTRA ROT- OG GRØNNSAKSVEKSTER

PreparatDose/ KonsentrasjonSprøytetidMerknader

Under oppal

Algesopp / Rotbrann / Svartskurv

Apron XL1,5-2 ml pr. kg frøFrøbeising.
Previcur Energy3 ml/m2Brusevanning etter såing.2-4 l væske/m2.
Amistar8-10 ml/10 l vannSprøyting forebyggende under oppal0,1-0,4 l væske/m2.

Rotbrann (ikke Algesopp)

Topsin WG10 g/10 l vannBrusevanning.2,5 l væske/m2.

Svartskurv

Topsin WG60 g/10 l vannBrusevanning rett før utplanting.2,5 l væske/m2.

Kålbladskimmel

Previcur Energi3 ml/m2Brusevanning.2-4 l væske/m2
Amistar80-100 mlForebyggende.Se etikett.

På felt

Mjøldogg

Thiovit Jet300 gForebyggende behandling ved varmt og tørt vær.Gjentas med 7-10 dagers intervall.
Topas 100 EC*
Amistar80-100 mlForebyggende.Maks. 2 behandl.
Signum50-100 g

Korsblomstgråflekk

Amistar80-100 mlVed forventet angrep.Se etikett.
Signum50-100 gVed forventet angrep.Se etikett.

Skulpesopp / Gråskimmel / Kålrottørråte (Foma) /
Storknolla råtesopp

Amistar 1)80-100 mlVed forventet angrep.Se etikett
Signum100 gForebyggende, eller ved synlig angrep.
NB! Varierende bruksmåte. Se etikett.
1) = Har også virkning mot foma, storknolla råtesopp, korsblomsthvitrust og pythiumarter.
2) = Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase. Signum er ikke godkjent i kinakål.
3) = Luna Privilege har minor use godkjenning mot soppsykdommer i kinakål og kålrot.
* = Topas 100 EC har off-label i kålrot mot mjøldogg. Kontakt NLR.
Print Friendly, PDF & Email