This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i bringebær | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i bringebær

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Brakking / Rotugras

Roundup Powermax 150-300 g Høsten før ny plantning. Kan eventuelt blandes med fenoksysyrer.
Roundup Flick 300-600 ml Høsten før ny plantning. Kan eventuelt blandes med fenoksysyrer.
Glypper 300-600 ml Høsten før ny plantning. Kan eventuelt blandes med fenoksysyrer.
Credit Xtreme - NYHET 200 ml Høsten før ny plantning. Kan eventuelt blandes med fenoksysyrer.

Frøugras / Rotugras

Gallery 50-75 ml Tidlig om våren eller på høsten. Sprøyt på fuktig jord ved temperatur høyere enn 5° C. Vann med 10-15 mm om jorda er tørr. Har ikke effekt på etablert rotugras.

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn og andre grasarter

Maister WG + Mero Maister WG har off-label godkjenning mot ugras i bringebær.

Kveke / Andre grasarter (ikke tunrapp)

Focus Ultra 300-400 ml Kveka 4 - 5 blad. Før blomstring og evt. etter siste høsting. Best effekt på kveke.
Agil 100 EC 60-80 ml Etablert felt mai-juni. Best effekt på kveke.

Nye bringebærskudd utenfor radene

P.t. ingen godkjente midler.