This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i erter og bønne | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i erter og bønne

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Oppspirt ugras (Frø- og rotugras)

Roundup Powermax 150 - 200 g Før kulturen spirer. Fare for skade på kulturen.
Glypper 300 - 400 ml Før kulturen spirer. Fare for skade på kulturen.
Roundup Flick 300 - 400 ml Før kulturen spirer. Fare for skade på kulturen.
Credit Xtreme - NYHET 100-200 ml Før kulturen spirer. Fare for skade på kulturen.

Erter

Ugras som spirer fra frø

Basagran SG 100 - 150 g Ertene 2-4 cm. Største dose når balderbrå er et problem. Svak virkning mot då og meldestokk. Unngå behandling ved fare for mye nedbør.
Basagran SG + Fenix 40 - 60 g + 80 - 100 ml Erteplanten 1-2 blad etter skjellblad, dvs. erteplantene 5-8 cm (4 nodier).
Centium 36 CS 12,5 ml Senest 3 dager etter såing.

Tunrapp / Spillkorn / Floghavre / Kveke og andre grasarter

Select + Renol 40 - 50 ml + 40 - 50 ml 3-4 blad. Gir klorose på blad. Ingen betydning for avling.
Boxer Minor use mot tofrøbladete ugras og tunrapp i erter og bønner.

Bønner

Tofrøblada ugras som spirer fra frø

Basagran SG 100 - 140 g 1-2 tre-kopla blad.
Basagran SG 15 - 20 g Frøbladsstadiet.
Basagran SG 20 - 25 g 1 uke senere.
Basagran SG 30 - 35 g 10 dager senere og gjentas om nødvendig. Dosen kan økes ved siste behandling ved ugras problem.
Fenix Off-label mot frøugras i bønner og åkerbønner.

Tunrapp / Spillkorn / Floghavre / Kveke og andre grasarter

Select + Renol Off-label mot tunrapp og andre ettårige ugras i bønner med belg.
Boxer Minor use mot tofrøbladete ugras og tunrapp i erter og bønner.

Erter og Bønner

Kveke / Floghavre og andre grasarter

Focus Ultra 400 - 600 ml Kveka 3 - 4 blad. Minimum en uke etter annen ugrasbehandling.
Agil 100 EC 100-150 ml Kveka 3 - 4 blad. Minimum en uke etter annen ugrasbehandling.
Boxer Kveka 3 - 4 blad. Minor use mot tofrøbladete ugras og tunrapp i erter og bønner.