This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i jordbær | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i jordbær

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Før planting

Roundup Powermax 200-300 g Godt utviklet bladverk. Kan med fordel også behandles året før.
Roundup Flick 600-800 ml Godt utviklet bladverk. Kan med fordel også behandles året før.
Glypper 600-800 ml Godt utviklet bladverk. Kan med fordel også behandles året før.
Credit Xtreme - NYHET 200 ml Godt utviklet bladverk. Kan med fordel også behandles året før.

Nyplanta felt

Nyplanting, fritt for rotugras (uten plast)

Gallery 30-50 g Fra 7 dager dager etter planting. Straks jorda har satt seg. Bruk 40-60 l/daa. Laveste dose på lett jord. NB! På lett jord må ikke samlet dosering av Gallery overstige 75 ml pr. daa. Se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
Boxer Off-label godkjenning mot tunrapp og frøugras i jordbær. Se etikett.

Senere i sesongen

Frøugras frem til 1-2 varige blad

Gallery + Betanal SC 30-40 ml + 150-200 ml Ved ny oppspiring 2-3 uker etter planting. Inntil ugraset har 1-2 varige blad. Temperatur bør være over 5°C. Tørr jord vannes med 10-15 mm innen 3 dager etter behandling. NB! På lett jord må ikke samlet dosering av Gallery overstige 75 ml pr. daa. Betanal SC: Se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
Betanal SC 150-200 ml Ved ny oppspiring 2-3 uker etter planting. Inntil ugraset har 1-2 varige blad. Betanal SC: Se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
Goltix + Betanal SC 100-200 g + 100-200 ml Ved ny oppspiring 2-3 uker etter planting. Inntil ugraset har 1-2 varige blad. Goltix kan gi skade på jordbærplantene. Betanal SC: Se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
Boxer Off-label mot tunrapp og noen andre grasarter samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann m.fl. i jordbær.

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn / Hirse og andre grasarter

Select + Renol 40-50 ml+ 40-50 ml Tunrapp 3-5 blad. Gjentas ved behov. Før blomstring/etter høsting.
Boxer Off-label mot tunrapp og frøugras i jordbær.

Etablerte felt

Frøugras før oppspiring

Gallery 30-100 ml Tidlig vår og/eller høst. NB! På lett jord må ikke samlet dosering av Gallery overstige 75 ml pr. daa.
Goltix 200 g Tidlig vår og/eller høst. Goltix kan gi skade på jordbærplantene. Maksimal årlig dose bør deles på minst 2 behandlinger 50/50, se etikett.

Frøugras frem til 1-2 varige blad

Betanal SC 150-200 ml Ved senere oppspiring før blomstring. Betanal: 1-2 behandlinger med 7-10 dagers intervall. Tilpass dose etter ugras og sortenes toleranse. Se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
Gallery + Betanal SC 30-50 ml + 150-200 ml Ved senere oppspiring før blomstring. NB! På lett jord må ikke samlet dosering av Gallery overstige 75 ml pr. daa. Betanal SC: Se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
Goltix + Betanal SC 100-200 g + 150-200 ml Ved senere oppspiring før blomstring. Goltix kan gi skade på jordbærplantene. Betanal SC: Se etikett angående dysevalg og konsentrasjon.
Boxer Boxer har off-label godkjenning mot tunrapp og frøugras i jordbær.

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn / Hirse og andre grasarter

Select + Renol 40-50 ml + 40-50 ml 10-14 dager før blomstring. Tunrapp i 3-5 blad. Kan evt. gjøres etter høsting. Tunrapp skal være i god vekst.
Boxer Boxer har off-label godkjenning mot tunrapp og frøugras i jordbær.

Kveke og andre grasarter

Focus Ultra 300-400 ml i 20 – 30 l vann pr. daa. Når kveka har 3–5 blad og senest like før begynnende blomstring av kulturplantene. To behandlinger, før blomstring og etter høsting, kan være nødvendig for fullgod virkning.
Agil 100 EC 120-150 ml Etter høsting når kveka har 3-5 blad. NB! Agil er bare tillatt etter høsting. Agil har noe virkning mot tunrapp.

Balderbrå, kløver m. fl.

Matrigon 72 SG Off-label godkjenning mot ugras i jordbær.

Sviing mellom radene (blindfåra)

Det forventes ny dispensasjon med Gozai for 2023.

En- og tofrøblada arter + utløpere

P.t. ingen godkjente preparater.