This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i potet | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i potet

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Under solfanger (plast / fiberduk)

Frøugras

Fenix + Sencor SC 600 Dispensasjon 2023 75-100 ml + 7,5 ml Like etter setting. På fuktig jord. Fenix bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.
Sencor SC 600 Dispensasjon 2023 10-15 ml Like etter setting. Ved optimale sprøyteforhold: 23,3 ml pr. dekar pr. år. Under tørre sprøyteforhold: Inntil 35 ml pr. dekar pr. år. Kan brukes opp til to ganger i sesongen, forutsatt at total årlige dose ikke overstiger 35 ml/daa.

Før potetene spirer

Frøugras / Tunrapp / Svartsøtvier / Klengemaure

Fenix + Boxer 100 + 200 ml På spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer. Fenix og Boxer må ikke brukes på fremspirt potet. Mest aktuell der klengemaure og vindeslirekne er problem. Fenix bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.
Boxer 400 eller 250 ml x 2 behandlinger På spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer. Virker også godt mot vindeslirekne, gjetertaske, rødtvetann, klengemaure, vassarve og tunrapp.
Centium 36 CS + Fenix 12,5 ml + 100-150 ml Centium senest 3 dager etter setting. Fenix og Centium må ikke brukes på fremspirt potet. Mest aktuell der klengemaure og vindeslirekne er problem. Fenix og Centium bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.
Fenix 120-175 ml På spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer. Fenix bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.
Fenix + Titus 130-150 ml + 3 g På spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer. Fenix bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.
Fenix + Sencor SC 600 Dispensasjon 2023 120-150 ml + 7,5-15 ml På spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer. Fenix bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.
Sencor SC 600 Dispensasjon 2023 10-20 ml På spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer. Ved optimale sprøyteforhold: 23,3 ml pr. dekar pr. år. Under tørre sprøyteforhold: Inntil 35 ml pr. dekar pr. år. Kan brukes opp til to ganger i sesongen, forutsatt at total årlige dose ikke overstiger 35 ml/daa.

Før og etter at potetene har spirt

Frøugras / Tunrapp

Fenix 100-150 ml På spirende eller fremspirt ugras før potetene spirer. Fenix bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder.
Spotlight Plus 33 ml Inntil 10 % av potetene har spirt.
Sencor SC 600 Dispensasjon 2023 10-20 ml Ved optimale sprøyteforhold: 23,3 ml pr. dekar pr. år. Under tørre sprøyteforhold: Inntil 35 ml pr. dekar pr. år. Kan brukes opp til to ganger i sesongen, forutsatt at total årlige dose ikke overstiger 35 ml/daa.

Frøugras / Klengemaure / Hønsehirse / Kveke

Titus + DP – Klebemiddel 2-3 g + 100 ml pr. 100 l vann På ugrasets frøbladstadiet til 2 varige blad. Titus har også en viss effekt mot åkerdylle, tistel, åkersvinerot og hestehov etter 1. behandling. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.
Titus + Sencor SC 600 Dispensasjon 2023 2-3 g + 10-15 ml På ugrasets frøbladstadiet til 2 varige blad. Sencor, se tilleggsetikett.

Frøugras / Klengemaure / Rotugras / Kveke

Titus + DP – Klebemiddel 2-3 g + 100 ml pr. 100 l vann 7-10 dager etter 1. behandling. Titus har også en viss effekt mot åkerdylle, tistel, åkersvinerot og hestehov. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.

Klengemaure

Titus + DP – Klebemiddel 5 g + 100 ml pr. 100 l vann Når klengemaura har 2-4 bladkranser. Krever tidlig bekjempelse av annet frøugras. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn og annet grasugras

Select + Renol 40-50 ml + 40-50 ml Tidlig behandling. Tunrapp inntil 3 blad. Har også virkning mot frøplanter av kveke.

Tofrøbladet rotugras og kveke (tistel, burot, dylle, hestehov, åkersvinerot m.fl)

Titus + DP – Klebemiddel 3 g + 100 ml pr. 100 l vann Kveka 3-4 blad rosettstadiet. Rotugras på rosettstadiet. Delt behandling. Alt. Titus kan brukes en gang med 5 gram. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.
Titus + DP – Klebemiddel 2 g + 100 ml pr. 100 l vann 2. sprøyting 7-10 dager etter 1. behandling. Delt behandling. Alt. Titus kan brukes en gang med 5 gram. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.

Kveke / Floghavre / Hirse / Spillkorn

Agil 100 EC 100-150 ml Kveka 4-5 blad. Agil kan gi klorose.
Focus Ultra 400-600 ml Kveka 4-5 blad.
Titus + DP – Klebemiddel 3 g + 2 g + 100 ml pr. 100 l vann Kveka 3-4 blad. 7-14 dager etter 1. behandling Dette gjelder alt. 1, to behandlinger. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.
Titus + DP – Klebemiddel 5 g + 100 ml pr. 100 l vann Kveka 3-6 blad. Dette gjelder alt. 2, full dose én gang. Titus har begrensninger i etterkultur, se preparatomtale og etikett.