This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i selleri, persille og dill | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i selleri, persille og dill

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Knollselleri / Stangselleri

Ugras som spirer fra frø

Centium 36 CS 12,5 ml Senest 7 dager etter planting. Kun godkjent i knollselleri. Off-label i stangselleri og knollselleri under plast.
Fenix Off-label mot frøugras i stangselleri og knollselleri.
Select + Renol Off-label mot tunrapp og andre ettårige ugras i stangselleri, knollselleri og rotpersille.
Boxer Minor use mot ugras i rotpersille. Off-label mot ugras knollselleri på friland og under duk.

Rotpersille

Ugras som spirer fra frø

Boxer Minor use mot ugras i rotpersille.
Fenix Off-label mot frøugras i rotpersille.
DFF SC 500 Minor use mot frøugras i rotpersille.
Legacy 500 SC Minor use mot frøugras i rotpersille.
Centium 36 CS 12,5 ml Senest 3 dager etter såing.
Select + Renol Off-label mot tunrapp og andre ettårige ugras i stangselleri, knollselleri og rotpersille.
Goltix Minor use mot ett- og tofrøblada ugras i rotpersille.
Lentagran WP Minor use mot ugras i rotpersille.

Kruspersille og Dill

Ugras som spirer fra frø

Fenix 150 - 200 ml God tid før fremspiring.

Selleri / Persille

Kveke m. fl.

Agil 100 EC 80 - 100 ml Kveke 3-4 blad. Bare godkjent i knollselleri.
Focus Ultra 300 - 400 ml Kveke 3-4 blad. Bare godkjent i knollselleri.
Select + Renol Off-label mot tunrapp og andre ettårige ugras i stangselleri, knollselleri og persillerot.