This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vekstavslutning i potet | Plantekultur
Ingen treff

Vekstavslutning i potet

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Kjemisk risdreping

Spotlight Plus 100 ml Fra BBCH 90 Brukes før risknusing.

Mekanisk knusing og kjemisk risdreping

Det forventes dispensasjon eller varig godkjenning med Gozai.