This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vekstavslutning i potet | Plantekultur
Ingen treff

Vekstavslutning i potet

Henter tabell

Preparat

Spotlight Plus

Skadegjører

Kjemisk risdreping

Dose pr. daa.

100 ml

Sprøytetid

Fra BBCH 90.

Merknader

Brukes før risknusing.