This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vekstregulering i høstkorn | Plantekultur
Ingen treff

Vekstregulering i høstkorn

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Høsthvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.
Cycocel 750 100-130 ml Kornplantene 3-5 blad (15-20 cm) BBCH 23-25 Behov varierer mht. sortsforskjeller. Når veksten er i gang fra 8° C. Unngå nattefrost.
Stabilan 750 100-130 ml Kornplantene 3-5 blad (15-20 cm) BBCH 23-25 Behov varierer mht. sortsforskjeller. Når veksten er i gang fra 8° C. Unngå nattefrost.
Moddus Start DC 15-30 ml (2x15 ml) Fra busking (BBCH 25) til flaggblad fremme (BBCH 39) Kan blandes med Stabilan 750. Bruk 1/2 dose av hver. Moddus har best virkning under gode lysforhold.
Moddus M EC 20-40 ml 1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44) Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Moddus har best virkning under gode lysforhold.
Trimaxx 20-40 ml Fra begynnende strekning (BBCH 31) til flaggblad er utviklet (BBCH 39) Høyeste dose ved tidlig behandling og stråsvake sorter. Trimaxx har best virkning under gode lysforhold.
Cerone 15-75 ml 2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting (BBCH 55) Se doseringstilpasning. Cerone har best virkning under gode lysforhold.
Medax Max 30 - 50 g BBCH 29-39 Se doseringstilpasning. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.

Høstbygg

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.
Moddus Start DC 15-30 ml (2x15 ml) Fra busking (BBCH 25) til flaggblad fremme (BBCH 39) Kan blandes med Stabilan 750. Bruk 1/2 dose av hver. Moddus har best virkning under gode lysforhold.
Moddus M EC 20-40 ml 1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44) Kan tankblandes med, aktuelle preparater. Se blandetabell. Moddus har best virkning under gode lysforhold.
Cerone 15-75 ml 2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting (BBCH 55) Cerone har best virkning under gode lysforhold.
Medax Max 30 - 50 g BBCH 29-39 Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.

Rug

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.
Stabilan 750 130-160 ml Kornplantene 3-5 blad (15-20 cm) BBCH 23-25.
Moddus Start DC 15-50 ml (2x25 ml) Fra busking (BBCH 25) til begynnende strekning (BBCH 30) Bruk Moddus med høyeste dose og delt behandling i frodig åker der Stabilan ikke er brukt. Moddus har best virkning under gode lysforhold.
Moddus M EC 20-30 ml 1) 30 ml + 2) 20 ml Fra 1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44). Bruk Moddus med høyeste dose og delt behandling i frodig åker der Stabilan ikke er brukt. Moddus har best virkning under gode lysforhold.
Trimaxx 20-40 ml Fra begynnende strekning (BBCH 31) til flaggbl. utviklet (BBCH 39) Høyeste dose ved tidlig behandling. Trimaxx har best virkning under gode lysforhold.
Cerone 20-100 ml 2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting. Unngå høyeste dose der Stabilan er brukt. Kan tankblandes med insektmiddel. Cerone har best virkning under gode lysforhold.
Medax Max 50 - 75 g BBCH 29-39 Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.

Rughvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.
Moddus Start DC 15-50 ml (2x25 ml) Fra busking (BBCH 25) til flaggblad utviklet (BBCH 39). Mot aksknekk BBCH 49. Brukes i perioder med god tilvekst.
Moddus M EC 20-40 ml Fra 5. leddknute (BBCH 35) til holken sveller (BBCH 44). Kombineres med insektmiddel. NB! Maks 20 ml Moddus M i Picasso og ved sein sprøyting. Ved tidligere behandlet med Stabilan 750/Cycocel 750, reduseres dosen til maks 30 ml i rughvete.
Cerone 20-100 ml Fra 2. leddknute (BBCH 32) til aksskyting.
Medax Max 30-75 g BBCH 29-39 Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak. Se doseringstilpasning.
Stabilan 750 100-160 ml Kornet i busking BBCH 24-25. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.
Trimaxx 20-40 ml Ved strekning BBCH 31-39. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.