This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vekstregulering i høstkorn | Plantekultur
Ingen treff

Vekstregulering i høstkorn

Henter tabell

Preparat

Cycocel 750

Skadegjører

Høsthvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

100-130 ml

Sprøytetid

Kornplantene 3-5 blad (15-20 cm) BBCH 23-25.

Merknader

Når veksten er i gang fra 8° C. Unngå...

Preparat

Stabilan 750

Skadegjører

Høsthvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

100-130 ml

Sprøytetid

Kornplantene 3-5 blad (15-20 cm) BBCH 23-25.

Merknader

Når veksten er i gang fra 8° C. Unngå...

Preparat

Moddus Start DC

Skadegjører

Høsthvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

15-30 ml (2x15 ml)

Sprøytetid

Fra busking (BBCH 25) til flaggblad fremme (BBCH 39).

Merknader

Moddus har best virkning under gode...

Preparat

Moddus M EC

Skadegjører

Høsthvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

20-40 ml

Sprøytetid

1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44).

Merknader

Tidlig behandling gir økt...

Preparat

Trimaxx

Skadegjører

Høsthvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

20-40 ml

Sprøytetid

Fra begynnende strekning (BBCH 31) til flaggblad er utviklet (BBCH 39).

Merknader

Høyeste dose ved tidlig behandling og...

Preparat

Cerone

Skadegjører

Høsthvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

15-75 ml

Sprøytetid

2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting (BBCH 55).

Merknader

Cerone har best virkning under gode...

Preparat

Medax Max

Skadegjører

Høsthvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

30 - 50 g

Sprøytetid

BBCH 29-39.

Merknader

Tidlig behandling stimulerer til økt...

Preparat

Moddus Start DC

Skadegjører

Høstbygg

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

15-30 ml (2x15 ml)

Sprøytetid

Fra busking (BBCH 25) til flaggblad fremme (BBCH 39).

Merknader

Kan tankblandes med, aktuelle preparater....

Preparat

Moddus M EC

Skadegjører

Høstbygg

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

20-40 ml

Sprøytetid

1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44)

Merknader

Kan tankblandes med, aktuelle preparater....

Preparat

Cerone

Skadegjører

Høstbygg

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

15-75 ml

Sprøytetid

2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting (BBCH 55).

Merknader

Cerone har best virkning under gode...

Preparat

Medax Max

Skadegjører

Høstbygg

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

30 - 50 g

Sprøytetid

BBCH 29-39.

Merknader

Tidlig behandling stimulerer til økt...

Preparat

Stabilan 750

Skadegjører

Rug

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

130-160 ml

Sprøytetid

Kornplantene 3-5 blad (15-20 cm) BBCH 23-25.

Preparat

Moddus Start DC

Skadegjører

Rug

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

15-50 ml (2x25 ml)

Sprøytetid

Fra busking (BBCH 25) til begynnende strekning (BBCH 30).

Merknader

Bruk Moddus med høyeste dose og delt...

Preparat

Moddus M EC

Skadegjører

Rug

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

20-30 ml 1) 30 ml + 2) 20 ml

Sprøytetid

Fra 1. leddknute (BBCH 31) til holken sveller (BBCH 44).

Merknader

Bruk Moddus med høyeste dose og delt...

Preparat

Trimaxx

Skadegjører

Rug

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

20-40 ml

Sprøytetid

Fra begynnende strekning (BBCH 31) til flaggblad er utviklet (BBCH 39).

Merknader

Høyeste dose ved tidlig behandling. Trimaxx...

Preparat

Cerone

Skadegjører

Rug

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

20-100 ml

Sprøytetid

2. leddknute (BBCH 32) til aks skyting.

Merknader

Unngå høyeste dose der Stabilan er brukt....

Preparat

Medax Max

Skadegjører

Rug

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

50 - 75 g

Sprøytetid

BBCH 29-39.

Merknader

Tidlig behandling stimulerer til økt...

Preparat

Cycocel 750

Skadegjører

Rug

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

130-160 ml

Sprøytetid

Kornplantene 3-5 blad (15-20 cm) BBCH 23-25.

Preparat

Moddus Start DC

Skadegjører

Rughvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

15-50 ml (2x25 ml)

Sprøytetid

Fra busking (BBCH 25) til flaggblad utviklet (BBCH 39). Mot aksknekk BBCH 49.

Merknader

Brukes i perioder med god tilvekst.

Preparat

Moddus M EC

Skadegjører

Rughvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

20-40 ml

Sprøytetid

Fra 5. leddknute (BBCH 35) til holken sveller (BBCH 44).

Merknader

NB! Maks 20 ml Moddus M i Picasso og ved...

Preparat

Cerone

Skadegjører

Rughvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

20-100 ml

Sprøytetid

Fra 2. leddknute (BBCH 32) til aksskyting.

Preparat

Medax Max

Skadegjører

Rughvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

30-75 g

Sprøytetid

BBCH 29-39.

Merknader

Tidlig behandling stimulerer til økt...

Preparat

Stabilan 750

Skadegjører

Rughvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

100-160 ml

Sprøytetid

Kornet i busking BBCH 24-25.

Merknader

Tidlig behandling stimulerer til økt...

Preparat

Trimaxx

Skadegjører

Rughvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

20-40 ml

Sprøytetid

Ved strekning BBCH 31-39.

Merknader

Tidlig behandling stimulerer til økt...

Preparat

Cycocel 750

Skadegjører

Rughvete

Tidlig behandling gir økt rotutvikling. Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal ikke vekstreguleres.

Dose pr. daa.

130-160 ml

Sprøytetid

Kornet i busking BBCH 24-25.

Merknader

Tidlig behandling stimulerer til økt...

DOSERINGSTILPASNING MED CERONE (Dosering i ml pr. daa.)

Risiko for legde

*Ikke tidligere behandlet med Stabilan 750/Cycocel 750 (ikke godkjent i bygg)

Tidligere behandlet med Stabilan 750/Cycocel 750

Ikke tidligere behandlet med Stabilan 750/Cycocel 750

Tidligere behandlet med Stabilan 750/Cycocel 750

Ikke tidligere behandlet med Stabilan 750/Cycocel 750

Liten

20

15

25

25

50

Middels

35

20

50

50

75

Stor

50

50

75

75

100

I blanding med sopp- eller skadedyrmidler reduseres dosen med 20-30 %. Overdosering kan føre til forsinket utvikling av åkeren, skyting gjennom bladslire, flere grønnskudd og nedsatt avling.

*I vårhvete og bygg der det tidligere er behandlet med et tilvekstregulerende middel reduseres Cerone-doseringen med 40% fra normaldose.