This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vekstregulering i vårkorn | Plantekultur
Ingen treff

Vekstregulering i vårkorn

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Vårhvete

Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Stabilan 750 60-100 ml BBCH 23-25 (Kornet 3-4 blad.) Maks 50 ml i Mirakel Temp. over 8°C, unngå nattefrost.
Moddus Start DC 15-30 ml (2x15) Fra busking til flaggblad utviklet (BBCH 29-49)Bare i frodig åker. Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.
Moddus M EC 20-40 ml Fra 1. leddknute til flaggblad utviklet (BBCH 31-39) Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.
Trimaxx 20-40 ml Fra 1. leddknute til flaggblad utviklet (BBCH 31-39) Trimaxx har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.
Cerone 20-50 ml BBCH 37-49, flaggblad under utvikling til første snerp synlig. Cerone har best virkning under gode lysforhold og temp. over 12°C.
Medax Max 15-30 g BBCH 29-39 Medax Max har best effekt på tørre blader og ved gode lysforhold om morgningen. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.
Trimaxx + Cerone 20 + 30 ml BBCH 37-39 I åker med god vekst som tidligere ikke er tilvekstregulert.

Havre

Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Stabilan 750 130-160 ml BBCH 24-25 Temp. over 8°C. Unngå nattefrost.
Moddus Start DC 15-30 ml (2x15) Fra busking til begynnende strekning (BBCH 25-32) Brukes i perioder med god tilvekst. Aktuelt i de fleste sorter. Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.
Moddus M EC 20-30 ml Fra 1. leddknute til flaggblad synlig (BBCH 31-37) Brukes i perioder med god tilvekst. Aktuelt i de fleste sorter. Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.
Trimaxx 20-30 ml Fra 1. leddknute til flaggblad synlig (BBCH 31-37) Brukes i perioder med god tilvekst. Aktuelt i de fleste sorter. Trimaxx har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.
Medax Max 15-20 g BBCH 29-34 Medax Max har best effekt på tørre blader ved gode lysforhold om morgningen. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.

Bygg

Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Moddus Start DC 20-30 ml (2x20-30 ml) Fra busking til flaggblad utviklet (BBCH 25-49) Brukes i perioder med god tilvekst. Laveste dose ved sen behandling. Moddus Start har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.
Moddus M EC 20-40 ml 1. leddkn. (BBCH 31) til flaggblad utviklet (BBCH 39) Brukes i perioder med god tilvekst. Laveste dose ved sen behandling. Moddus M har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.
Trimaxx 20-40 ml 1. leddkn. (BBCH 31) til flaggblad utviklet (BBCH 39) Brukes i perioder med god tilvekst. Laveste dose ved sen behandling. Trimaxx har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.
Cerone 20-50 ml Se doseringstilpasning nedenfor. Fra flaggblad til første snerp synlig BBCH 37-49 Anbefales spesielt i 6-radssorter. Mot forebyggende aks- og stråknekk til stadiet BBCH 49
Trimaxx + Cerone 20 ml+30 ml BBCH 37-39 I åker i god vekst og som tidligere ikke er tilvekstregulert.
Medax Max 30-50 g BBCH 29-39 Medax Max har best effekt på tørre blader ved gode lysforhold om morgningen. Medax Max har best effekt på tørre blader ved gode lysforhold om morgningen.

Vårrughvete

Høyeste dose ved tidlig behandling, stråsvake sorter og gode vekstforhold. En stresset åker skal aldri vekstreguleres.
Moddus Start DC 25-40 ml Fra utviklingsstadiet BBCH 25-49 Brukes i perioder med god tilvekst. Laveste dose ved sen behandling. Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.
Moddus M EC 20-40 ml Fra utviklingsstadiet BBCH 35-44 Brukes i perioder med god tilvekst. Laveste dose ved sen behandling. Moddus har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.
Trimaxx 20-40 ml Fra utviklingsstadiet BBCH 31-39 Brukes i perioder med god tilvekst. Laveste dose ved sen behandling. Trimaxx har best virkning under gode lysforhold og temp. over 10°C. Tidlig behandling stimulerer til økt rotutvikling og større næringsopptak.

DOSERINGSTILPASNING MED CERONE (Dosering i ml pr. daa.)

Bygg/vårhvete Høsthvete Høsthvete Rug Rug
Risiko for legde *Ikke tidligere behandlet med Stabilan 750 (ikke godkjent i bygg) Tidligere behandlet med Stabilan 750 Ikke tidligere behandlet med Stabilan 750 Tidligere behandlet med Stabilan 750 Ikke tidligere behandlet med Stabilan 750
Liten 20 15 25 25 50
Middels 35 20 50 50 75
Stor 50 50 75 75 100

I blanding med sopp- eller skadedyrmidler reduseres dosen med 20-30 %. Overdosering kan føre til forsinket utvikling av åkeren, skyting gjennom bladslire, flere grønnskudd og nedsatt avling.

*I vårhvete og bygg der det tidligere er behandlet med et tilvekstregulerende middel reduseres Cerone-doseringen med 40% fra normaldose.